Opplæring av kranoperatører

Traverskran kurs bygger kompetanse

Vi tilbyr opplæring av kranoperatører for å sikre trygg løfting og håndtering på arbeidsplassen. Opplæringen omfatter både praktisk og teoretisk kunnskap som resulterer i et traverskran sertifikat ved bestått kurs. Erfarne og høyt kvalifiserte instruktører vil sørge for at de ansatte blir høyt kvalifiserte kranoperatører som opererer i henhold til arbeidsmiljølovens krav. Opplæringen er rettet mot alle som håndterer utstyr som traverskraner, søylesvingkraner og lignende.

De fleste ulykker som skjer i forbindelse med løfteutstyr og traverser skyldes som regel manglende kunnskap. Å sikre at alle som håndterer dette utstyret har fått den nødvendige opplæringen er ikke bare et sikkerhetsspørsmål; det er også et krav som alle arbeidsgivere er forpliktet til å overholde. Veiledere og verneombud kan også ha nytte av traverskran kurs for bedre å bidra til en trygg arbeidsplass.

Våre traverskran kurs forebygger ulykker

I tillegg til sikkerhet handler det også om penger. Sikker håndtering av kranutstyr forhindrer ikke bare ulykker og nedetid som ikke er planlagt, noe som kan bli kostbart. Riktig bruk gir også løfteutstyret lengre levetid. De som jobber med kraner, lærer å oppdage mangler som kan bli tatt hånd om før de forårsaker en stor feil. Opplæring av kranoperatører er derfor en smart investering.

  • Løfteutstyret holder lenger ved riktig bruk.
  • De fleste ulykker skyldes som regel manglende kunnskap.

Kurset for kranoperatører inkluderer kunnskap om forskjellige typer løfteutstyr og grunnleggende kunnskap om gjeldende lover og regler som gjelder for arbeid med traverser og kraner. Operatørene vil blant annet lære om hvordan de større krankomponentene fungerer, i tillegg til minimumskvalifikasjoner for traversførere. Opplæringen tar for seg reglene for sikker og profesjonell krankjøring og obligatoriske daglige inspeksjonsrutiner i henhold til lokale forskrifter.

Traverskran kurs gir traverskran sertifikat

Etter fullført opplæring mottar deltakeren et bevis som viser at de oppfyller kravene fra arbeidsmiljøloven. Undervisningen følger ISO-standarden og er designet i henhold til gitte retningslinjer. Denne standarden regulerer innholdet i opplæringen for kranførere og kravene som stilles til de som skal delta på kurset. I tillegg lærer deltakerne om sikker lastekobling og hvordan de kan utføre arbeidet riktig når det gjelder arbeidsmetoder og bruk av verktøy.

Det gis undervisning i hvordan kranførerne best kan planlegge arbeidet sitt. Samtidig vil de bli mer bevisste på sikkerhet, miljø og kvaliteten på arbeidet. Noen av de viktige leksjonene omhandler kontroll av kraner og løfteutstyr samt risikoen med arbeidet. Opplæringen bidrar til bevisste kranførere som systematisk prioriterer sikkerheten. I tillegg kan deltakerne øve seg på å betjene utstyret i den praktiske delen av kurset.

Traverskran kurs blir regelmessig oppdatert

Våre traverskran kurs oppdateres jevnlig for å dekke den siste utviklingen innen teknologi og forskrifter for løfteutstyr. En modulær tilnærming gjør det enkelt å tilpasse opplæringen etter dine helt individuelle behov. Ved å kombinere teori med praksis av utstyr kan deltakerne få opplæring på dine egne kraner i kjente omgivelser. Attesten for fullført og bestått kurs er anerkjent globalt i hele bransjen.

Bestill traverskran kurs når som helst. Vi vil da utvikle et kursprogram som er tilpasset din bedrift. Kranføreropplæring passer både for nyansatt personale, sesongarbeidere og de som trenger å friske opp minnet litt. I tillegg til å tilby opplæring på arbeidsplassen har vi også et treningssenter i USA, Konecranes Training Institute, og et i Storbritannia. Få mer informasjon om opplæring i ditt område fra det lokale servicekontoret.