Me Konecranesilla pyrimme edistämään monipuolista ja osallistavaa työympäristöä, jossa ihmisiin luotetaan ja jossa jokainen voi olla oma itsensä, tuntien saavansa arvostusta omasta panoksestaan. Vaalimme yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyödynnämme erojemme vahvuuksia, valjastaen ne yrityksemme voimavaroiksi.  Tämän kolmiosaisen blogisarjan ensimmäisessä osassa tutustuttiin tiimin toimintaan sekä merkitykseen Konecranesin liiketoiminnassa. Blogisarjan toinen osa vie sinut mukanaan Konecranesin moninaiseen ja osallistavaan yrityskulttuuriin.

Moninaisuuden yksi suunnannäyttäjistä, Konecranesin Digital Center -organisaatio, on tunnettu siitä, että asioita tehdään yhdessä, hyödyntäen yksilöiden eri näkökulmia sekä osaamistaustoja. Digital Center -organisaatiossa on yhteensä viisi tiimiä. Tässä blogisarjassa pääset tutustumaan näistä kahteen: Machine Data Platform- sekä Digital Experience Platform -tiimiin. Kysyimme Machine Data Platform -tiimin vetäjältä Henriltä, miten diversiteetti ja työyhteisön moninaisuus toteutuvat hänen tiimissään ja miten ne on onnistuttu valjastamaan kehityksen raivaajiksi.
 

dc tiimi 2

Millaisia osaajia yksikössänne on?

Tiimiimme mahtuu monenlaista osaajaa erilaisilla osaamis- ja kokemustaustoilla. Tällä hetkellä tiimissämme on sekä uran alkuvaiheessa olevia osaajia että asiantuntijoita, joilla on peräti kymmenien vuosien kokemus IT- ja ICT-alalta.

Olemme pystyneet tarjoamaan opiskelijoille ensimmäiset askeleet oman alan tehtävien parissa esimerkiksi harjoitteluiden sekä opinnäytetöiden merkeissä. Kokeneemmat tiimiläiset ovat osaltaan tukeneet nuoria omalla urapolullaan ja jakaneet heille tietotaitoaan.

Vaikka tiimimme onkin tekemiseltään IT-painoitteinen, eivät tiimiläistemme koulutustaustat rajaudu suinkaan vain tietotekniikkaan. Tällä hetkellä tiimissämme on ohjelmisto-, automaatio, tietoliikenne- sekä elektroniikkainsinöörejä, mutta myös yksi kauppatieteen maisteri, äidinkielen opettaja, teknikko, datanomi sekä filosofian kandidaatti. Erilaiset taustat rikastuttavat tekemistä ja tuovat keskusteluun uusia näkökulmia.

Haluamme rakentaa siltoja muurien sijaan

Miten kuvailisit Digital Center- organisaation arvoja ja kulttuuria?

Digital Center -organisaation toimintaa ohjaavat arvot ovat: Own it. Share. Evolve. Together.

Sillä halutaan kuvastaa organisaation tekemistä. Olemme työssämme uteliaita ja tahtomme aidosti ymmärtää asiakkaiden haasteita sekä kehittää niihin yhdessä ratkaisuja. Sitoudumme ratkaisuihin ja niihin palveluihin, joita tuotamme asiakkaillemme. Pyrimme jatkuvasti kehittämään itseämme sekä toimintatapojamme ja mukautumaan uusiin tilanteisiin. Haluamme rakentaa siltoja muurien sijaan.

Hyödymme suuresti siitä, että meillä työskentelee erilaisia, eri taustoista tulevia ihmisiä yhteistyössä. Tämä tarkoittaa sekä etnistä taustaa että poikkitieteellistä osaamista.

Digital Center –organisaatio on Konecranesilla tunnettu luovuudestaan, ja se onkin tuottanut lukuisia palveluita, jotka ovat vieneet Konecranesia eteenpäin yrityksenä sekä älykkäiden nostinratkaisujen kehittäjänä.


Kerro tiiminne suurimmasta onnistumisesta?

Yksi suurimmista onnistumisistamme on ollut Konecranes Weighing Systemin kehittäminen kansainvälisen merenkulkujärjestö SOLAS (Safety of Life at Sea) -määräykseen. SOLAS-määräys parantaa muun muassa merenkulun turvallisuutta edellyttämällä satamaoperaattoreiden varmistavan laivoihin lastattavien tavarakonttien punnituksen ennen konttien lastaamista.  

Kehitimme asiakkaillemme järjestelmän, joka mahdollistaa määräyksen täyttämisen konttien siirtovaiheessa ilman erillisen punnitusaseman käyttöä. Nostolaitteisiin asennettujen kuorma-antureiden sekä ohjelmiston ansiosta kontit voidaan punnita jo silloin, kun niitä ollaan liikuttamassa.

Palvelun suunnittelu ja toteutus vietiin alusta loppuun viidessä viikossa ja se saatiin lanseerattua asiakkaillemme niin, että se oli käytettävissä ja testattuna SOLAS-määräyksen voimaantulopäivänä. Voitimme palvelulla myös Konecranes Technology Award -palkinnon konferenssissa, jossa ehdolla olivat kaikki merkittävimmät vuoden aikana kehitetyt tekniset innovaatiot. Palvelu on tänäkin päivänä käytössä sekä konttikurottajissa, että mobiilisatamanostureissa.
 

dc tiimi 2

Organisaatio innovoi ja kehittää asiakkailleen jatkuvasti yhä parempia IoT-järjestelmiä ja digitaalisia palveluita, jotta asiakkaat voivat tehdä koneistaan ja toiminnoistaan ympäristöystävällisempiä, turvallisempia ja tehokkaampia. Tämän tavoitteen tueksi tiimi tarvitsee monenlaisia asiantuntijoita sekä tulevaisuuden talentteja liittymään osaksi moninaista joukkoaan. Osassa kolme pääset tutustumaan tiimiläisten urapolkuihin sekä kasvumahdollisuuksiin.