Tämän kolmiosaisen blogisarjan ensimmäinen osa tutustuttaa sinut Konecranesin Digital Center -organisaatioon ja ihmisiin sen menestyksen takana. Digital Center -organisaatiossa on yhteensä viisi tiimiä. Tässä blogisarjassa pääset tutustumaan näistä kahteen: Machine Data Platform- sekä Digital Experience Platform -tiimiin. Päästäkseen tavoitteisiinsa, nämä tiimit tekevät tiivistä yhteistyötä ja jäsenten keskuudessa vallitseekin vahva toverillisuuden ja yhteenkuuluvuuden henki. Kysyimme Machine Data Platform -yksikön vetäjältä Henriltä, mitä Digital Centerissä tehdään ja näin hän vastasi.

Henri Gört
Digital Centeriin kuuluvan Machine Data Platform -tiimin vetäjä Henri Gört


Mistä Digital Centerissä on kyse ja mitä siellä tehdään?

Konecranesin Digital Center suunnittelee, toteuttaa, ylläpitää ja tukee Konecranesin digitaalisia palveluita. Yksikön vastuualueisiin kuuluvat Internet of Things, eli tuttavallisemmin IoT-järjestelmien kehittäminen, IoT-datan varastointi ja käsittely pilvessä sekä tietoliikenneyhteydet Konecranesin noin 30 000 IoT-yhteydellä varustettuun nostolaitteeseen.

 

Machine Data Platform -yksikkö mahdollistaa datan tarjoamisen Konecranesin asiakasportaaleihin, joista mainittakoon web-portaali yourKONECRANES, jonka kautta Konecranesin asiakkaat pääsevät tarkkailemaan muun muassa nostolaitteidensa IoT-dataa. Konecranesin asiakasportaaleita kehittää Machine Data Platformin sisaryksikkö Digital Experience Platform, jonka kanssa teemme tiivistä yhteistyötä. Molemmat yksiköt sijoittuvat Digital Center organisaation alle ja niiden toiminta linkittyykin tiiviisti toisiinsa.

 

Digital Center on ollut kehittämässä Konecranes Work Zone IoT-järjestelmää nostolaitteiden turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Haluatko kertoa tästä lisää?

Konecranesin Work Zone on joukko sijaintia hyödyntäviä palveluita, jotka on suunniteltu parantamaan raskaiden trukkien ja konttikurottajien käytön turvallisuutta. Se on hyvä esimerkki kahdensuuntaisesta IoT-järjestelmästä. Work Zonen avulla asiakas pystyy määrittämään nostolaitteillensa alueita karttanäkymässä. Erilaiset alueet mahdollistavat erilaisia toimintoja, ja nostolaitteet toimivat määritettyjen alueiden mukaisesti silloin, kun kone havaitsee olevansa jonkin alueen sisällä. 
 

Yksikkömme on toteuttanut sekä mekanismin, jolla alueet siirretään karttanäkymästä koneeseen, että konerajapinnassa toimivat palvelut. Näillä voidaan esimerkiksi rajoittaa koneen ajonopeutta silloin, kun kone saapuu nopeusrajoitusalueelle. Tällainen voi olla esimerkiksi vaarallinen risteys konttiterminaalissa.


Miltä tiimien arki näyttää?

Tiimit työskentelevät noudattaen niin sanottua kahden pizzan sääntöä. Sen perusperiaatteena on se, että kahden pizzan pitäisi riittää ruokkimaan tiiviissä yhteistyössä oleva ryhmä, jotta varmistetaan se, ettei yhdenkään tiimiläisen ideat huku muun massan alle. Näin annamme jokaiselle tiimin jäsenelle mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Suurin osa yksikön tiimeistä työskentelevät sekä etänä että toimistolla. Tiimiläiset pääsevät toisinaan myös vierailemaan tehtailla, erityisesti silloin kun he tarvitsevat pääsyn sulautettujen järjestelmien komponentteihin, kokoonpanoihin, mittauslaitteistoon, simulaattoreihin tai valmistuksessa oleviin nostureihin.

Osa tiimiläisistä on työskennellyt poikkeusaikana (Covid19) lähes täysin etänä. Poikkeuksena kuitenkin harjoittelijoiden sekä uusien tiimin jäsenten perehdytys, joka on pyritty järjestämään kasvotusten. 

Raheel and Ann-Sofi
Digital Centeriin kuuluvan Digital Experience Platform -tiimin vetäjä Raheel Farhat (oik.) sekä Product Owner Ann-Sofi Grantham (vas.)


Tulevaisuudessa Digital Center tähtää kehittämään asiakkailleen yhä parempia IoT-järjestelmiä ja digitaalisia palveluita, joilla asiakkaat tekevät koneistaan ja toiminnoistaan ympäristöystävällisempiä, turvallisempia ja tehokkaampia. Matka kohti tätä visiota on jo alkanut ja tätä tukeakseen tiimi tarvitsee erilaisilla taustoilla varustettuja talentteja.

Tällä hetkellä organisaatiossa työskentelee osaajia monenlaisilla taustoilla. Digital Centeriä luonnehtiikin hyvin moninaisuus, jota pidetäänkin yhtenä kehityksen moottoreista. Joukkoon mahtuu niin kokeneita IT- ja ICT-alan asiantuntijoita, mutta myös tulevaisuuden talentteja, jotka ottavat ensiaskeliaan alan tehtävien parissa. Näistä teemoista pääset lukemaan lisää blogisarjan osissa kaksi sekä kolme.