Lifecycle care se

Vår metod för kranunderhåll

Omvårdnad under hela livscykeln resulterar i mesta möjliga livscykelvärde, det vill säga maximal produktivitet i form av körtid och minimering av de kostnader som stillestånd innebär.

Våra kranexperter använder en systematisk risk- och rekommendationsmetod för bedömningen och en konsultativ planerings- och granskningsprocess för kontinuerliga förbättringar av säkerheten och produktiviteten.

Inspektioner och förebyggande underhåll Identifierar risker och förbättringsmöjligheter, samt underlättar efterlevnad av riktlinjer och standarder.

Prediktivt underhåll Utnyttjar tillståndsövervakning, avancerade inspektioner och sensordata/analys för att förutsäga komponent- eller utrustningsfel.

Avhjälpande underhåll och ombyggnationer Riktar in sig på säkerhets- och produktivitetsfrågor och identifierar förbättringsmöjligheter.

Konsultationstjänster Underlättar beslutsfattandet och upptäcker eventuella problem med hjälp av teknik och utbildade specialister.

Moderniseringstjänster Förlänger utrustningens ekonomiska livslängd och skapar förbättrad kapacitet, hastighet, lyftkapacitet och lastkontroll.

Ny utrustning och reservdelar Tillhandahåller ny utrustning eller utbytesutrustning.

Säkerhet

Säkerheten är allt

Vi vill att våra anställda och kunder ska komma hem säkert varje kväll. För Konecranes är inget jobb så viktigt och ingen service så brådskande att vi inte kan ta oss tid att utföra vårt arbete säkert och korrekt.

Konecranes expert with customer and tablet
Konecranes serviceprogram

CARE preventive maintenance program

Från första KONTAKTEN till vår professionella bedömning av SKICKET på din utrustning, till förebyggande underhåll och konsultationstjänster som ger optimal OMVÅRDNAD kan Konecranes skräddarsy ett serviceprogram som lyfter din verksamhet. När ett ömsesidigt ÅTAGANDE görs om outsourcing av underhållet eller när KOMPLETT outsourcing av underhåll och materialhantering krävs har Konecranes den erfarenhet och de resurser som krävs för att hjälpa dig att uppfylla verksamhetens mål.

Grunden för livscykelomvårdnad är inspektioner och förebyggande underhåll. Vi skräddarsyr CARE-programmet för förebyggande underhåll efter er verksamhet och tar hänsyn till krananvändning, driftsmiljö, driftsklass, tillverkarens rekommendationer samt lokala regelverk.

KONTAKT Beställd service

Vi kan svara snabbt när du KONTAKTAR oss om reservdelar, haverier och annat som kräver snabba åtgärder.

Läs mer

SKICK Inspektionsprogram

Om ni inte är redo att outsourca ert förebyggande underhåll kan vårt inspektionsprogram SKICK hjälpa er att efterleva inspektionskraven i de lokala bestämmelserna och vara till stöd för era egna underhållsåtgärder.

Läs mer

ÅTAGANDE Underhållsprogram Komplett

Om du vill utnyttja fördelarna med bred outsourcing av underhållet kan vårt underhållsprogram ÅTAGANDE skräddarsys efter era behov.

Läs mer

KOMPLETT Underhålls- och driftsprogram

Om ni vill outsourca hela materialhanteringsprocessen, inklusive drift och underhåll, kan vårt underhålls- och driftsprogram KOMPLETT vara lösningen.

Läs mer