We understand your process image

Vi förstår processerna

Att omvandla avfall eller biobränsle till energi är en komplex process. Många av våra ingenjörer har stor erfarenhet av avfalls- och biomassahantering och är därför väl insatta i kraven på en tillförlitlig lyftteknologi.

Automation improves productivity and cost efficiency image

Automatisering förbättrar produktiviteten och kostnadseffektiviteten

Konecranes kranar har automatiserade funktioner som bidrar till att effektivisera vanliga arbetsmoment på en anläggning för förnybar energi. Kranarna bidrar även till att förbättra säkerheten, effektiviteten, användarvänligheten och den totala...

The technology to improve your process image

Tekniken som förbättrar processen

De smarta funktionerna är utformade för att förbättra kranarnas och telfrarnas säkerhet och effektivitet. Och vår unika energibesparande teknologi använder regenerativa nätverksbromsar för att minska energiförbrukningen.

Utrustning

Våra kranar

Konecranes förser industrier inom förnybar energi med effektiva kranar som är konstruerade för att prestera på ett säkert och tillförlitligt sätt. Miljön på anläggningar för avfallsenergi och biomassa är tuff och vi utvecklar vår lyft- och styrningsutrustning så att den klarar fukt, damm och temperaturvariationer.

Service

Stöd genom hela processen

Förebyggande underhåll är avgörande för att hålla utrustningen igång. Ett effektivt underhålls- och reservdelsprogram kan lösa potentiella underhålls- och säkerhetsproblem innan de blir akuta.

Truconnect

Truconnect® Fjärrövervakning

Fjärrövervakning ger en överblick av driftsdata och hur kranen används. Informationen är ett bra beslutsunderlag för investeringar i underhåll och produktivitet.

Kundberättelse

Konecranes och new heat biomass power plant

”Gripkranarnas kapacitet och användbarhet bidrar till anläggningens tillförlitlighet och lönsamhet.”

Petri Härmä, Head of Large Projects, Fortum