anompattren5

Dra slutsatser av dina data

Avvikelser kan visas som fel, som t.ex överbelastningar. Dessa händelser betraktas som onormala och ska åtgärdas så fort de inträffar. Att veta att en överbelastning inträffar är första steget för att ta reda på orsaken.

Mönster ger information om relationer mellan variabler. Överbelastningar, nödstopp eller alltför många starter kan exempelvis peka på att operatören behöver utbildning för att minska antalet driftstopp som beror på den mänskliga faktorn och risken för säkerhetsincidenter. Återkommande överhettningar kan indikera att utrust-ning måste bytas ut eller att processer behöver ändras.

Analyser av trender är till stor hjälp vid prioriteringen  av korrigerande åtgärder och investeringar. Dataanalyser över tid gör det möjligt att utveckla förebyggande underhåll.

cxt

Prioritera ditt underhåll

Kundportalen visar felhistorik och prioriterar tillgångar enligt bestämda kriterier för en snabb översikt över flottans problemområden. Detta hjälper dig att fatta faktabaserade underhållsbeslut.

Technician and customer

Snabb åtkomst till serviceinformation

På yourKONECRANES.com har du tillgång till inspektions- och servicerapporter, serviceschem- an, underhållshistorik, listor över tillgångar samt information om kostnader och avtal. Under ett servicebesök kan våra mobila tekniker snabbt  och effekt mata in information för att du snabbt ska få tillgång till dina servicedata. Du kan också använda yourKONECRANES för att inleda en servicebegäran. Portalen ger dig en komplett överblick över dina tillgångar och ditt förhållande till Konecranes på alla dina webbanslutna enheter.

documents

Hämta och arkivera data

Du kan ladda upp äldre dokument och elektroniska rapporter till yourKONECRANES, för att på så sätt få digital tillgång till all din kraninformation på ett och samma ställe.

Se info från dina service- och verksamhetsgranskningar

Efter ett servicebesök kommer en servicetekniker från ditt lokala kontor för att följa upp och gå igenom rekommendationer och offerter, svara på frågor och planera nästa steg. Informationen kan visas när som helst på yourKONECRANES.com.

En granskning på verksamhetsnivå av det nuvarande underhållsprogrammet syftar till att visa avkastning på investeringen och driva fram kontinuerliga förbättringar. Portalen innehåller samma information som presenteras i företagsgranskning.

Inspections & Preventive Maintenance service liftup image

Inspections & Preventive Maintenance

Service

yourKONECRANES.com is your source for all your inspections and preventive maintenance information from Konecranes.

TRUCONNECT Remote Monitoring

TRUCONNECT Remote Service

Service

Usage and condition information from TRUCONNECT Remote Monitoring can be viewed on yourKONECRANES.com.

Contact on mobile

Contact Us

yourKONECRANES is available to customers with a maintenance agreement and/or TRUCONNECT Remote Service. Contact us for more information.