Konecranes technician inspecting hoist

Ett globalt arbetssätt för underhållsadministration

Inspektioner för förebyggande underhåll identifierar risker och förbättringsmöjligheter. Vår stora erfarenhet och expertis gör det möjligt för oss att skräddarsy förebyggande underhåll enligt varje tillverkares rekommendationer.

Rutinunderhåll, som justering och smörjning, utförs för att hålla utrustningen igång och följer tillverkarens underhållsinstruktioner.

Obligatoriska inspektioner är utformade för att uppfylla kraven i olika regelverk. Våra utbildade inspektörer och tekniker är dina experter på lokala regler. I vissa länder kräver regelverken att en tredje part utför inspektionerna.

Dessa nödvändiga inspektioner och åtgärder för förebyggande underhåll är paketerade som serviceprodukter. Våra produkter kombineras för att utgöra våra serviceprogram.

Konecranes expert and customer on site

Serviceprodukter skräddarsydda för dina behov

I de flesta länder kombinerar vår produkt MAINMAN™ Q3 Planerat underhåll inspektioner för förebyggande underhåll med rutinunderhåll och utgör grunden för vårt CARE-program för förebyggande underhåll. Där det är tillåtet kan vi också utföra obligatoriska inspektioner för att uppfylla kraven i lokala regelverk.

I USA och Kanada är vår produkt MAINMAN™ Q3 Utvärdering en inspektion för förebyggande underhåll som är utformad för att ge dig en djupgående bild av utrustningens skick. MAINMAN® Q3 Utvärdering utgör grunden till vårt CARE-program för förebyggande underhåll och uppfyller kraven för regelbunden obligatorisk inspektion. Rutinunderhåll rekommenderas alltid vid sidan om MAINMAN® Q3 Utvärdering.

Risk and recommendations on yourkonecranes

Risk- och rekommendationsmetod

Oavsett vilken serviceprodukt det gäller är det vår risk- och rekommendationsmetod som ligger till grund för våra utvärderings- och konsultationsprocesser.

En komponent inspekteras så att dess skick kan bedömas. Fel, brister och överträdelser dokumenteras och indelas i tre risktyper: säkerhet, produktion och obestämd. Dessutom kan en mängd förbättringsmöjligheter identifieras. Rekommenderade åtgärder bestäms och diskuteras med dig.

Konecranes expert and customer

Vårt konsultativa arbetssätt

Det är bara Konecranes som kan ge expertråd för varje steg på vägen. Som en del av vår konsultativa process utför vi följande granskningar.

Säkerhetsgranskning
Den här granskningen på utrustningsnivå görs för att informera dig om säkerhetsrelaterade fel eller problem innan teknikern lämnar anläggningen eller innan utrustningen åter tas i drift.

Besöks- och servicegranskningar
De här granskningarna på jobb- eller anläggningsnivå ger dig kunskaper om vad som upptäckts vid inspektioner och underhåll, identifierade risker och rekommenderade åtgärder.

Verksamhetsgranskning
Den här granskningen på verksamhetsnivå av det nuvarande underhållsprogrammet syftar till att visa avkastning på investeringen och driva fram kontinuerliga förbättringar.

Consultation services supplement your inspections and PM program image

Konsultationstjänster kompletterar dina inspektioner och program för förebyggande underhåll

Komponenter som inte är så lätta att komma åt för inspektion utan demontering kan utgöra en osäkerhetsrisk. Konecranes använder avancerad teknik och icke-förstörande tester (NDT) för att upptäcka latenta eller dolda defekter.

Växellådsinspektion: Interna komponenter bedöms med en endoskop- och oljeanalys. I vissa fall demonteras växellådan för icke-förstörande tester på interna komponenter.

Kopplingsinspektion: Kopplingar är kritiska komponenter för säker krankörning och de behöver i vissa fall demonteras för inspektion.

Inspektion av krok och skaft: Icke-förstörande tester finns för att upptäcka latenta defekter på krok och skaft.

RopeQ Magnetisk lininspektion: Invändiga trådar, kardeler och kärnor som inte syns inspekteras med en elektromagnetisk enhet.

Agreement on yourKONECRANES

Full tillgång till information om din utrustning

I vår kundportal är det enkelt att få fram relevant och uppdaterad serviceinformation. Där kan du se inspektions- och servicerapporter samt serviceorder och historik.

Beroende på serviceprogram har du onlinetillgång till:

• Personlig inloggning och möjlighet att skapa serviceorder
• Serviceorder som visar öppna, pågående och färdigställda arbeten
• Serviceplaner med besöksscheman sorterade efter utrustning
• Lista över aktiva och tidigare avtal
• Lista över registrerad utrustning, kategoriserad efter plats
• Valda inspektions- och servicerapporter utfärdade av Konecranes
• Data från TRUCONNECT® Fjärrservice