Vad gör Konecranes speciellt?

Livscykelservice

Vårt arbetssätt för kranunderhåll centreras runt livscykelservice, ett omfattande systematiskt arbetssätt för underhåll som understöds av verktyg och processer i världsklass. Service under hela livscykeln resulterar i mesta möjliga livscykelvärde, maximal produktivitet i form av körtid och minimering av de kostnader som stillestånd innebär.

Livscykelservice i realtid

Vi utnyttjar industriellt internet för att bli ledande inom service med fjärrövervakning, diagnos, analys och användningsbaserat förutsägbart underhåll. Det innebär transparent och delad information, synlighet i realtid och en unik kundupplevelse.

Säkerhetskultur och dokumentation

För Konecranes är inget jobb så viktigt och ingen service så brådskande att vi inte kan ta oss tid att utföra vårt arbete säkert och korrekt.

Kundfokus

Vårt konsultativa arbetssätt hjälper oss att få en ingående förståelse för era processer och er verksamhet.

Omfattande erbjudanden

Konecranes erbjuder ett komplett sortiment med serviceprogram och produkter som är skräddarsydda för att uppfylla dina behov.

Närhet till kunden

Vi finns runt hörnet och runtom i världen. Vi är det största och mest omfattande servicenätverket i branschen. Vi strävar efter att bli den ledande lokala leverantören av kranunderhåll på alla marknader.

Människorna

Som branschledare attraherar vi den bästa personalen. Vår strävan efter tillväxt och utveckling är orsaken till att de stannar kvar.

Kunskap

Vi har de mest omfattande tekniska utbildnings- och certifieringsprogrammen, utformade för att öka säkerheten och produktiviteten. Vår service understöds av ett tekniskt supportnätverk i världsklass.

Erfarenhet

Vi är en branschledande OEM med över 100 års erfarenhet och underhållsavtal för 430 000 utrustningsobjekt. Konecranes erfarenhet kommer sig av det stora antalet förvärvade märken och vår installerade bas. Vi äger den immateriella egendomen för alla märken vi har förvärvat.

Teknik

Som branschledande inom FoU och pionjärer inom smart teknik har vi dokumenterad erfarenhet av att leverera och ge support på innovativa produkter och tjänster.