Våra serviceprogram

serviceprograms_swedish-2
VÅRA FEM SERVICEPROGRAM SKRÄDDARSYS FÖR VARJE KUND

CARE-programmet för förebyggande underhåll

CARE-programmet för förebyggande underhåll är vårt populäraste serviceerbjudande. Programmet är utformat för att förbättra utrustningens säkerhet och produktivitet, genom systematisk tillämpning av inspektioner för förebyggande underhåll, rutinunderhåll samt vår egen risk- och rekommendationsmetod och fjärrövervakningsteknik, där så är möjligt. Livscykelvärdet maximeras, om programmet kombineras med felavhjälpande underhåll, eftermonteringar och konsultationstjänster.

CARE-programmet skräddarsys efter specifika behov. Vi tar hänsyn till krananvändning, driftsmiljö, driftsklass, tillverkarens rekommendationer och lokala regelverk.

Vi går regelbundet igenom det vi hittar vid våra inspektioner samt prioriterade risker och rekommenderade åtgärder, så att snabba och väl övervägda beslut om underhåll kan fattas. Se vårt konsultativa arbetssätt och MAINMAN Planerat underhåll för mer information.

UTÖVER FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL ERBJUDER VI ÄVEN UNDERHÅLLSPROGRAMMET ÅTAGANDE ELLER KOMPLETT VARA

Åtagande

Underhållsprogrammet ÅTAGANDE är ett mer omfattande serviceavtal, som sträcker längre än förebyggande underhåll. Detta program erbjuder bred outsourcing av underhållet. Ett ÅTAGANDE-avtal innefattar normalt aktiviteter för förebyggande underhåll, periodiska obligatoriska inspektioner, byte av förslitningsdelar, i förväg godkända reparationer och ytterligare serviceprodukter som behövs för de unika förhållanden som gäller för din anläggning och verksamhet. En detaljerad genomförbarhetsstudie och, vid behov, reparationer för att få utrustningen i fungerande skick är en nödvändig förutsättning för ett ÅTAGANDE-avtal.

Komplett

Underhålls- och driftsprogrammet KOMPLETT är ett komplett skräddarsytt serviceavtal. Det är utformat för kunder som vill lägga ut underhållet och driften av sin utrustning, helt och hållet. Underhållsprogrammet är ett samarbete mellan Konecranes och kunden, där materialhanterings- och prestationsmål för utrustning och processer upprättas. Varje KOMPLETT-program är normalt baserat på ett långsiktigt avtal. Därför krävs en detaljerad utvärderingsprocess med villkor som fastställs gemensamt.

Programmet skick eller kontakt för det mest grundläggande

Skick

Inspektionsprogrammet SKICK är utformat för att se till att lokala lagkrav efterlevs samt för att stötta underhållspersonal. Inspektionerna tillhandahåller exakt information om brister och överträdelser som definieras i regelverk och vår egen erfarenhet. Inspektionerna utförs av utbildade och kvalificerade yrkesmän. SKICK-programmet ger tillgång till vår inspektionsexpertis med onlinerapportering där det finns möjlighet att prova våra andra tjänster vid behov.

Kontakt

KONTAKT är vår mest grundläggande on-demand-tjänst, som normalt används för nödreparationer, reservdelar, haverier och andra oplanerade behov. Våra team är utbildade inom varje kranmärke och dess unika krav, oavsett ursprunglig tillverkare, och tillhandahåller underhåll i enlighet med OEM-specifikationerna. Faktum är att två tredjedelar av de kranar vi gör service på är av andra märken än vårt eget. Med KONTAKT kan vi visa vad vi kan med en transaktion åt gången.

Kontakta oss för mer information om våra serviceprogram.