Sekretesspolicy

Vi värnar om din integritet och lägger största vikt vid att skydda integriteten i dina uppgifter, oavsett om det gäller dig själv, ditt företag, dina transaktioner, dina produkter eller dina tjänster. Det här avsnittet på vår webbplats är avsett att ge dig information om vår personuppgiftsbehandling och vårt dataskydd.

Vi sorterar och behandlar de personuppgifter vi samlar in i samband med våra affärsverksamheter i flera olika datafiler. Innan du fortsätter med dina aktiviteter med oss rekommenderar vi att du bekantar dig med vår dataskyddsinformation. Du hittar din relevanta dataskyddsinformation genom att navigera till de delsidor som gäller din roll i relation till oss. Länkar till delsidor finns nedan och i menyn.