Ανακοίνωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιου Εργαζομένου

Ημερομηνία ισχύος: 1 Μαΐου 2020

Σκοπός αυτής της Ανακοίνωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιου Εργαζομένου είναι να παρέχει, στα πρόσωπα που κάνουν αίτηση για εργασία στον όμιλο εταιρειών μας, τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Η παρούσα Ανακοίνωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει μια γενική περιγραφή αυτής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, όλα τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες που παρέχονται στην παρούσα Ανακοίνωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιου Εργαζομένου μπορεί να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας ειδικότερα. Σε γενικές γραμμές, επεξεργαζόμαστε τα βασικά σας προσωπικά δεδομένα, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας, την εκπαίδευση, το ιστορικό εργασίας σας, ώστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητες προσλήψεων.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΣΑΦΩΣ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.

Ποια δικά μου δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται;

 • Οι βασικές εξατομικευμένες πληροφορίες σας.
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • Η συγκατάθεση/συναίνεση που μας έχετε δώσει.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές σας και την επαγγελματική σας εκπαίδευση.
 • Πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες εργασιακές σας απασχολήσεις (κατά περίπτωση).
 • Αυτοαξιολόγηση των δεξιοτήτων σας που σχετίζονται με την εργασία (π.χ. IT (πληροφορική) και γλωσσικές δεξιότητες)
 • Βασικές ιδιότητες και αιτήματα (π.χ. μισθός) σχετικά με την εργασία (εξαρτάται από την περίπτωση).
 • Το Βιογραφικό σας Σημείωμα και η συνοδευτική επιστολή της αίτησής σας και πιθανή συνέντευξη μέσω βίντεο.
 • Τεχνικά αναγνωριστικά (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης).
 • Περιορισμένες επαγγελματικές πληροφορίες περί υγείας (κατά περίπτωση).

Για τους υποψηφίους από τις ΗΠΑ ζητούνται επιπλέον:

Για τους υποψηφίους που υποβάλλουν αίτηση για θέση εργασίας στις ΗΠΑ ή/και τον Καναδά ζητούνται επιπλέον:

Για τους υποψηφίους που θα προσληφθούν σε θέση εργασίας στις ΗΠΑ ή/και τον Καναδά ζητούνται επιπλέον οι ακόλουθες πληροφορίες για τη διαδικασία ενσωμάτωσης:

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Η εταιρεία Konecranes Plc (που εδρεύει στη Φινλανδία και είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου Konecranes) έχει τη συνολική ευθύνη και την ανώτατη εξουσία λήψης αποφάσεων. Η εταιρεία Konecranes Global Corporation (που εδρεύει στη Φινλανδία) έχει την περιορισμένη ευθύνη για τα συγκεντρωτικά συστήματα / εφαρμογές πληροφορικής του Ομίλου Konecranes (συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας) καθώς και για τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός ΕΕ / ΕΟΖ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας ένα email στο data.protection(a)konecranes.com

Ποιό είναι (το καθεστώς) που επιτρέπει τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων;

Ακολουθούμε και βασιζόμαστε σε τρία νόμιμα δικαιώματα που επιτρέπουν και απαιτούν από εμάς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Τη συγκατάθεση που μας δώσατε.
 • Την εκπλήρωση των υποχρεωτικών νομικών υποχρεώσεών μας και τα δικαιώματά σας σχετικά με τη θέση σας ως υποψήφιοι υπάλληλοί μας, και
 • Το νόμιμο συμφέρον μας που μας επιτρέπει να ενεργοποιούμε τις επιχειρησιακές διαδικασίες που σχετίζονται με τις προσλήψεις (π.χ. διαδικασίες προ-ανάλυσης των πιθανών υποψηφίων υπαλλήλων μας καθώς και εκείνες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της πρόσληψης μέσω πόρων πληροφορικής)

Γιατί επεξεργάζονται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Σε γενικές γραμμές, πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε εφικτό και να εξασφαλίσουμε το πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών υποστήριξης όπως ο τομέας της IT πληροφορικής) στον Όμιλο Konecranes.
 Αναλυτικότερα, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
1) Διαδικασίες προ-ανάλυσης των πιθανών υποψηφίων.
2) Διαχείριση προσλήψεων και ταλέντων (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης δεδομένων και εγγράφων).
3) Πληροφόρηση και ανάλυση στοιχείων.
4) Παραγωγή, διαχείριση, συντήρηση και έρευνα, καθώς και ανάπτυξη όλων των διαδικασιών, των υπηρεσιών ΙΤ πληροφορικής και της εν γένει υποδομής.
5) Διαχείριση πρόσβασης.
6) Διοργάνωση εκδηλώσεων
7) Αποστολή ενημερωτικών δελτίων και μηνυμάτων σχετικά με αγγελίες για κενές θέσεις εργασίας, νέα για την εταιρεία, εκδηλώσεις για υποψήφιους για κενές θέσεις εργασίας, ιστορίες καριέρας.
8) Αρχειοθέτηση των μη ενεργών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο άλλων σκοπών και χρήσεων, καθώς και καθορισμένοι κανόνες διατήρησης.
9) Εκπλήρωση ή/και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του εργοδότη.
10) Διασφάλιση της ακεραιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των διαδικασιών του Ομίλου KC (συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης συστήματος / ασφάλειας για την πρόληψη ή την επιθεώρηση της κακής χρήσης, ανάλογα με την περίπτωση).

Σε περίπτωση που υπάρχει μια προκαθορισμένη απαίτηση (π.χ. ειδική εκπαίδευση, δεξιότητα) για μια συγκεκριμένη νέα θέση εργασίας, μπορεί να γίνει αυτόματη κατάτμηση βάσει της προκαθορισμένης αυτής απαίτησης. Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι χωρίς κάποια απαιτούμενη εκπαίδευση μπορούν να απορριφθούν αυτόματα από την τρέχουσα διαδικασία πρόσληψης. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η κατηγοριοποίηση αυτή μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες για εσάς δεδομένου ότι ενδέχεται να απορριφθείτε από τις επιλογές για τη νέα θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση.

Πώς μπορώ να επωφεληθώ από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου;

Η χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων επιτρέπει και υποστηρίζει την δίκαιη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της αίτησής σας για εργασία. Επιπλέον, σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων ως προς τις προσλήψεις, η επεξεργασία των δεδομένων και στοιχείων σας ως υποψηφίοι εργαζόμενοι παρέχει εν τέλει σε εσάς οικονομική απόδοση (π.χ. μισθός), , επαγγελματική αποκατάσταση (π.χ. εργασιακή εμπειρία και επαγγελματική κατάρτιση) και κοινωνική ανταπόδοση (π.χ. συλλογική αλληλεπίδραση και συνεργασία).

Τι δικαιώματα έχω;

Έχετε πάντα το δικαίωμα να:

 • Αποσύρετε τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και
 • Αντιτίθεστε στηνεπεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με βάση το νόμιμο συμφέρον μας.

Οποιαδήποτε στιγμή, έχετε επίσης το δικαίωμα να:

 • Αποκτήστε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Επιβεβαιώστε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Κατόπιν αιτήματος σας, μπορείτε να τροποποιήσετε, να συμπληρώσετε ή να διαγράψετε τα ελλιπή, ανακριβή ή ξεπερασμένα προσωπικά σας δεδομένα, και
 • Υπό ορισμένες περιστάσεις, να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Υπό ορισμένες περιπτώσεις, να ξεχαστείτε από εμάς.
 • Να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μας έχετε παράσχει σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από οποιαδήποτε μηχανή μορφή και να έχετε το δικαίωμα να μεταδώσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων όταν και εφόσον η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση την οποία μας δώσατε, και
 • να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα στέλνοντάς μας email στο data.protection(a)konecranes.com ή συμπληρώνοντας τη φόρμα στο

Τι και ποιες δυσμενείς επιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει η επεξεργασία σε εμένα; Πώς μειώνονται αυτά τα αποτελέσματα;

Όπως απαιτείται από τους υποχρεωτικούς νόμους και τη νομοθεσία περί της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ολοκληρώσαμε μια διεξοδική ανάλυση σχετικά με τους κινδύνους που μπορούν να προκληθούν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων υπαλλήλων μας στα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Όπως συμβαίνει και σε οποιαδήποτε διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων, ορισμένοι κίνδυνοι είναι επίσης πιθανόν να συμβούν και σε εμάς, τέτοιοι που σχετίζονται κυρίως με

 • το επίπεδο εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • γενικά θέματα ασφαλείας δεδομένων, και πιθανώς
 • την αδυναμία να έχετε εσείς πρόσβαση στα συστήματα και τις υπηρεσίες μας.


Ωστόσο, τα επίπεδα αυτών των κινδύνων έχουν αναγνωριστεί και χαρακτηρισθεί ως αρκετά χαμηλά και έχουν μόνο κάποια περιορισμένη πιθανότητα. Επιπλέον, μετριάζουμε τους κινδύνους αυτούς με ενεργό τρόπο μεταξύ άλλων όπως:

 • συνεχή κατάρτιση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσωπικού και του εν γένει προσωπικού που επεξεργάζεται δεδομένα και στοιχεία,
 • παροχή και ανάπτυξη λεπτομερών οδηγιών, και
 • εφαρμογή και ενίσχυση των εν γένει πρακτικών μας για την ασφάλεια των δεδομένων και στοιχείων.

Από πού συλλέγονται και αποκτώνται τα δεδομένα μου;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • απευθείας από εσάς,
 • από τον (τους) προηγούμενο (-ους) εργοδότη (-ες) σας,
 • από άλλα μέλη του προσωπικού της Konecranes (π.χ., προσωπικό υποστήριξης στη Διεύθυνση Προσωπικού), ή
 • από εξωτερικές πηγές οι οποίες υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Konecranes (π.χ., στρατολόγοι), και
 • από πηγές του δημόσιου τομέα.

Μήπως τα προσωπικά μου δεδομένα μεταδίδονται και εκτός ΕΕ / ΕΟΖ;

Ναι, ανάλογα με την περίπτωση, μπορούμε να μεταδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΕ / ΕΟΖ, εσωτερικά εντός των εταιρειών του ομίλου μας, αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες για επεξεργασία:

Ποιος άλλος επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε αξιόπιστους υπεργολάβους για να μας παρέχουν υπηρεσίες όπως π.χ. υπηρεσίες πληροφορικής ή υπηρεσίες πρόσληψης που επιτρέπουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας - οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζουν, την παροχή διαφόρων υποδομών, λογισμικού και εφαρμογών που χρησιμοποιούνται συστηματικά στην επεξεργασία δεδομένων επαφών εντός παγκόσμιων ομίλων εταιρειών.

 

 

Ποιος άλλος θα λάβει τα προσωπικά μου δεδομένα;

Δεν αποκαλύπτουμε τα δεδομένα σας βάσει του αποτελεσματικού μας ελέγχου, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από τον νόμο σε περίπτωση που μας το ζητήσει ένα δικαστήριο ή η αστυνομία ή άλλη υπηρεσία επιβολής του νόμου.

Επιπλέον, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποκαλυφθούν με περιορισμένο τρόπο στους αξιόπιστους συνεργάτες μας.

Πώς προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται και από τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά της τυχαίας ή/και της παράνομης πρόσβασης, μετατροπής, καταστροφής ή άλλης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης και μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων.

Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται απαραιτήτως σε αυτά, τις κατάλληλες ρυθμίσεις τείχους προστασίας, την κατάλληλη κρυπτογράφηση τηλεπικοινωνιών και μηνυμάτων, καθώς και τη χρήση ασφαλούς και παρακολουθούμενου εξοπλισμού και χώρων εξυπηρετητή. Η ασφάλεια δεδομένων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική όταν αυτά διατηρούνται σε τρίτα μέρη (π.χ. υπεργολάβοι επεξεργασίας δεδομένων) οι οποίοι παρέχουν και υλοποιούν συστήματα και υπηρεσίες ΙΤ πληροφορικής.

Οι απαιτήσεις ασφαλείας των δεδομένων παρακολουθούνται και παρατηρούνται δεόντως κατά τη διαχείριση της πρόσβασης στο σύστημα ΙΤ πληροφορικής και κατά την παρακολούθηση της πρόσβασης σε συστήματα ΙΤ πληροφορικής. Το προσωπικό που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, στα πλαίσια των καθηκόντων του, είναι άρτια εκπαιδευμένο και έχει λάβει τις σωστές οδηγίες για την προστασία των δεδομένων και τα θέματα ασφάλειας των δεδομένων.

Πόσο καιρό διατηρούνται και χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Μέχρι δώδεκα (12) μήνες το περισσότερο ("Γενική Περίοδος Διατήρησης") από:

1) Την ημερομηνία απόφασης της πρόσληψης (σε περίπτωση συγκεκριμένων νέων θέσεων εργασίας), Ή
2) Από την ημερομηνία συλλογής των δεδομένων των υποψηφίων υπαλλήλων σας, σε περίπτωση αίτησης για μια νέα θέση εργασίας,

εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται διαφορετικά από:


1) Κάθε ισχύουσα νομοθεσία.
Ή
2) Τη συγκατάθεσή σας.

Η χρονική περίοδος διατήρησης των Δεδομένων Υποψηφίων Υπαλλήλων σας μπορεί πάντοτε να επεκταθεί για λόγους εγκαθίδρυσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών απαιτήσεων ή εκτέλεσης εσωτερικών ερευνών του Ομίλου ανάλογα με την περίπτωση.

Εξαιρέσεις από τα παραπάνω ισχύουν στον Καναδά, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ, όπως περιγράφονται εδώ.

Δεν είναι δυνατή η όποια επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου;

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά ταυτόχρονα είναι και απαραίτητη ώστε να προχωρήσει η σχετική διαδικασία πρόσληψης σε εμάς και να μπορεί να συναφθεί η αντίστοιχη σύμβαση εργασίας μαζί μας.