TRUCONNECT connected cranes
TRUCONNECT

Er du klar for tilkopling?

Vi tilbyr en rekke TRUCONNECT-produkter som hjelper deg å støtte vedlikeholdsoperasjoner, muliggjøre prediktivt vedlikehold og drive forbedringer på sikkerhet og produktivitet.

TRUCONNECT fjernovervåkning gir deg data om kranbruk og -drift, slik at du kan planlegge forebyggende vedlikehold.

TRUCONNECT bremseovervåkning gir deg kontinuerlig viten om bremsenes stand og oppdager bremsefeil. 

TRUCONNECT fjernstøtte gir deg døgnåpen tilgang til et globalt nettverk av kraneksperter og spesialister, med problemløsning og feilsøking som bidrar til å reduksjon i uventet nedetid.

Oil analysis of overhead crane gearbox.
Service

Service for prediktivt vedlikehold

Gitte typer serviceprodukter må være på plass for å gjennomføre prediktivt vedlikehold. Det er kombinasjonen av disse produktene, bruk av analyser og konsultasjonsprosessene våre som muliggjør prediktivt vedlikehold.

Selve kjernen i CARE-programmet er inspeksjon og rutinemessig vedlikehold. Følgende tilleggsprodukter er nødvendig for å kunne utføre effektivt prediktivt vedlikehold.

Remote Monitoring metals industry

TRUCONNECT Fjernovervåkning og Brems

Fjernovervåking brukes til å samle inn utstyrets tilstand og bruksdata, samt er et hovedelement i forutsigende vedlikehold.

Technician performing oil analysis

Oljeanalyse

En oljeanalyse hjelper deg med å bestemme det optimale tidspunktet for oljeskift på gir for talje, bro og løpekatt. Hydraulikkolje kan også analyseres. Tjenesten kan gi nyttig informasjon om tilstanden til innvendige girkomponenter. For eksempel er oljeoksidasjon eller metalliske partikler i olje potensielle symptomer på driftsproblemer.

Gear case inspection liftup image

Inspeksjon av girkasse og/eller Utvidet inspeksjon av girkassen

Inspeksjonen av girkassen er utformet for å bestemme tilstanden til krangir og tilhørende komponenter. Det utføres en visuell inspeksjon av hovedkomponentene, og inspektøren kontrollerer vanligvis oljenivået og inspiserer girkassens innvendige og utvendige overflater ved hjelp av et endoskop. En regelmessig inspeksjon av girkassen kan utføres når som helst. Hvis en mangel oppdages, kan en utvidet inspeksjon av girkassen anbefales for videre analyse.

Coupling inspection liftup image

Koplingsinspeksjon

Koplingsinspeksjonen er utformet for å avdekke problemer som kan føre til at koplingen svikter.

RopeQ™ magnetic rope inspection liftup image

RopeQ - Magnetisk wireinspeksjon

Under en typisk inspeksjon kan bare de ytre trådene og wirepartene inspiseres visuelt. Konecranes RopeQ™-teknologi og ikke-destruktiv testmetode analyserer tilstanden til de interne trådene, partene og wirekjernen. Disse er vanligvis ikke synlige.

Hook/Shank Inspection liftup image

Inspeksjon av krok/krokstamme

Denne inspeksjonen er designet for å avdekke problemer som kan føre til svikt i kroken eller bunnblokken. Konecranes bruker forskjellige dokumenterte, ikke-destruktive testeteknikker, som fargegjennomtrenging, magnetisk partikkel og magnetisk gumm, i tillegg til en visuell inspeksjon og målinger som normalt utføres under en krokinspeksjon.

Design Life Analysis liftup image

Levetidsberegning

Regelmessige inspeksjoner kan, selv om de er nødvendige, ikke alltid fange maskinfeil som kan skyldes ekstremt rask sprekkspredning. En levetidsberegning vil gi informasjon som hjelper deg med å vurdere dine sikre arbeidsgrenser (DWP) og planlegge tiltak for fortsatt bruk av utstyr.