KONECRANES OYJ: Tilinpäätöstiedote 2018

Stock exchange releases

VUOSI 2018: SAATUJEN TILAUSTEN MÄÄRÄ KASVOI VAKAASTI KAIKILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLA JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 2018. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

Konecranes on siirtynyt IFRS 15 -standardiin takautuvasti, ja vuoden 2017 luvut on oikaistu. Lisätietoja IFRS 15 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 4.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon.

 

NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI 

- Saadut tilaukset 929,8 miljoonaa euroa (732,6), +26,9 prosenttia (+27,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna), kasvu vakaata kaikilla liiketoiminta-alueilla

- Kunnossapidon saadut tilaukset 249,3 miljoonaa euroa (236,8), +5,3 prosenttia (+4,7 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)

- Liikevaihto 910,8 miljoonaa euroa (909,9), +0,1 prosenttia (+0,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna), Kunnossapito-liiketoiminta-alueen toimiessa kasvun ajurina

- Oikaistu EBITA-kateprosentti 9,4 (8,8) ja oikaistu EBITA 85,6 miljoonaa euroa (79,9), parannus johtui synergiasäästötoimista ja paremmasta myyntimixistä

- Liikevoitto 51,9 miljoonaa euroa (55,4), 5,7 prosenttia liikevaihdosta (6,1)

- Laimennettu osakekohtainen tulos 0,50 euroa (0,26)

 

VUOSI 2018 LYHYESTI

- Saadut tilaukset 3 090,3 miljoonaa euroa (3 007,4), +2,8 prosenttia (+5,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)

- Kunnossapidon saadut tilaukset 986,5 miljoonaa euroa (966,3), +2,1 prosenttia (+5,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)

- Tilauskannan arvo joulukuun lopussa 1 715,4 miljoonaa euroa (1 535,8), +11,7 prosenttia (+11,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)

- Liikevaihto 3 156,1 miljoonaa euroa (3 137,2), +0,6 prosenttia (+3,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)

- Oikaistu EBITA-kateprosentti 8,1 (6,9) ja oikaistu EBITA 257,1 miljoonaa euroa (216,6)

- Liikevoitto 166,2 miljoonaa euroa (318,7), 5,3 prosenttia liikevaihdosta (10,2)

- Laimennettu osakekohtainen tulos 1,29 euroa (2,89)

- Vapaa kassavirta 73,1 miljoonaa euroa (224,4)

- Nettovelka 545,3 miljoonaa euroa (525,3) ja nettovelkaantumisaste 42,5 prosenttia (41,1)

- Hallituksen osingonjakoehdotus tilikaudelle 2018 on 1,20 euroa osakkeelta (1,20)

 

KYSYNTÄNÄKYMÄT  

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alueiden teollisuusasiakkaiden keskuudessa kysyntä on vakaata ja jatkuu hyvällä tasolla. Myös Aasian-Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana. Maailmanlaajuinen konttiliikenne on terveellä tasolla, vaikka kasvu onkin hidastunut. Kontinkäsittelyyn liittyvien tilausten näkymät ovat kuitenkin edelleen vakaat.

 

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Konecranes odottaa tilikauden 2019 liikevaihdon kasvavan 5–7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Konecranes odottaa tilikauden 2019 oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan edellisvuodesta.

 

TUNNUSLUVUT

  Neljäs vuosineljännes Tammi-joulukuu
  10-12/2018 10-12/2017 Muutos % 1-12/2018 1-12/2017 Muutos %
Saadut tilaukset, MEUR 929,8 732,6 26,9

3093,3

3007,4 2,8
Tilauskanta kauden lopussa, MEUR     1715,4 1535,8 11,7
Liikevaihto yhteensä, MEUR 910,8 909,9 0,1 3156,1 3137,2 0,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1 101,9 97,2 4,8 325,7 289,2 12,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1 11,2% 10,7%    10,3% 9,2%  
Oikaistu EBITA, MEUR 2 85,6 79,9 7,0 257,1 216,6 18,7
Oikaistu EBITA, % 2 9,4% 8,8%   8,1% 6,9%  
Oikaistu liikevoitto, MEUR 1 76,2 70,7 7,8 219,6 178,0 23,3
Oikaistu liikevoittoprosentti, % 1 8,4% 7,8%   7,0% 5,7%  
Liikevoitto, MEUR 51,9 55,4 -6,3 166,2 318,7 -47,9
Liikevoittoprosentti, % 5,7% 6,1%   5,3% 10,2%  
Voitto ennen veroja, MEUR 51,9 44,7 16,2 138,7 276,0 -49,7
Tilikauden voitto, MEUR 35,8 21,7 64,7 98,3 225,4 -56,4
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,50 0,26 89,9 1,29 2,89 -55,3
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,50 0,26 89,9 1,29 2,89 -55,3
Korollinen nettovelka/ Oma pääoma, %       42,5% 41,1%  
Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1       1,7 1,8  
Sijoitetun pääoman tuotto %       7,9 23,7  
Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 3       12,5 15,4  
Vapaa kassavirta, MEUR 76,4 58,0   73,1 224,4  
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana       16 247 15 519 4,7

1 Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.
2 Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.

3 Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.

Toimitusjohtaja Panu Routila:

Etenimme vakaasti kohti tavoitteitamme vuonna 2018, mikä näkyy konsernin oikaistussa EBITA-katteessa, joka parani neljännen vuosineljänneksen aikana 9,4 prosenttiin. Koko vuoden 2018 oikaistu EBITA-kate parani 1,2 prosenttiyksikköä 8,1 prosenttiin.

Vuosi päättyi hyvin, sillä saatujen tilausten määrä kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä noin 27 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna saatujen tilausten määrä vuonna 2018 nousi 5,2 prosenttia. Saatujen tilausten määrää nosti neljännellä vuosineljänneksellä kaksi suurta tilausta. Lokakuussa kerroimme, että Khalifan satamaan Abu Dhabiin on tilattu 54 automatisoitua kiskoilla liikkuvaa konttinosturia (ARMG). Lisäksi Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue sai tilauksen yhdestä suuresta prosessinosturista.

Myös Kunnossapito-liiketoiminta-alueella kasvu jatkui vakaana. Neljännellä vuosineljänneksellä Kunnossapidossa saatujen tilausten määrä kasvoi 5,3 prosenttia ja huoltosopimuskannan arvo nousi 5,4 prosenttia edellisvuodesta. Strateginen tavoitteemme kasvattaa kunnossapitoliiketoimintaa on edennyt suunnitelmiemme mukaisesti. Kasvumahdollisuus on merkittävä, ja vuosi 2018 vahvisti, että olemme oikealla tiellä. Vuonna 2019 odotamme kasvun kiihtyvän pykälän verran vuodesta 2018. Koko potentiaalin hyödyntämiseen menee kuitenkin vielä useita vuosia.

MHPS-integraatio eteni hyvin vuonna 2018, ja integraatiosuunnitelmien toteutus tuottaa hedelmää. Vuoden 2018 lopussa olimme saavuttaneet 113 miljoonan euron kumulatiiviset synergiasäästöt. Saavutimme vuoden aikana useita tärkeitä virstanpylväitä. Ensinnäkin ajoimme alas kolme tehdasta, ja lopetettujen tuotantolaitosten kokonaismäärä on nyt 11. Toiseksi useammissa Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen tuotteissa on nyt yhteistä teknologiaa, minkä ansiosta tuotealustojen määrää on saatu vähennettyä 30 alustasta 20 alustaan. Kolmanneksi olemme saattaneet päätökseen muun muassa yhteisten myynninhallintaprosessien ja asiakashallintajärjestelmän käyttöönoton.

Vuonna 2018 tuloslaskelmassamme näkyy 79 miljoonaa euroa kumulatiivisia synergiasäästöjä 140 miljoonan kokonaissäästötavoitteestamme, ja vuonna 2019 odotamme kumulatiivisten synergiasäästöjen saavuttavan 125 miljoonaa euroa. Synergiasäästöohjelman kertaluonteisten integraatiokustannusten odotetaan olevan 140 miljoonaa euroa, mikä on hieman enemmän kuin aikaisempi ennusteemme 130 miljoonaa euroa. Samaan aikaan olemme laskeneet investointien arvioitua määrää 60 miljoonasta eurosta 30 miljoonaan euroon. Molemmat muutokset liittyvät päätökseemme luopua vähitellen Xiamenissa Kiinassa sijaitsevasta satamanosturitehtaasta, joka siirtyi meille MHPS-yritysoston mukana.

Maailmantaloutta varjostavista makrotaloudellisista huolista huolimatta kysyntänäkymämme näyttävät edelleen terveiltä ja vakailta. Satamaratkaisut on aloittanut vuoden 2019 vahvasti saaden tilauksen täysin automatisoidusta kontinkäsittelyjärjestelmästä Hadaromin uuteen konttiterminaaliin Israeliin. Tilaus ei ole ainoastaan Konecranesin historian neljänneksi suurin, vaan projekti on suuri askel eteenpäin Satamaratkaisujen strategian toteuttamisessa. Tilaus sisältää terminaalin ohjausjärjestelmän (TOS) ja laitteiden ohjausjärjestelmän (ECS), Konecranesin automaatioteknologiaa sekä kontinkäsittelylaitteita, joten saamme toimittaa täyden sarjan automatisoituja konttinostureita ja ohjelmistoälyä. Tilaus tullaan kirjaamaan vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle.

Vaikka Satamaratkaisuilla vuosi onkin lähtenyt käyntiin hyvin, joillakin asiakastoimialoilla päätöksenteko on hidastumaan päin. Näin on erityisesti Isossa-Britanniassa, missä asiakkaidemme tuotantotoiminta hidastui vuonna 2018 brexitin aiheuttaman epävarmuuden vuoksi.

Olemme toimialamme ainoa ulkomainen toimittaja, jolla on paikallista valmistustoimintaa Isossa-Britanniassa. Paikallisesta läsnäolosta voi olla suhteellista hyötyä, jos kova brexit toteutuu. Toisaalta uskomme, että päätöksemme vähentää toimintoja Isossa-Britanniassa osana vuoden 2018 integraatiotoimia oli oikein ajoitettu. Olipa brexitin lopputulos mikä tahansa, negatiiviset vaikutukset Ison-Britannian talouteen merkitsevät todennäköisesti negatiivisia vaikutuksia myös Konecranes-konserniin. Odotamme kuitenkin Konecranes-konserniin kohdistuvien brexit-vaikutusten olevan rajallisia.

Ison-Britannian ulkopuolella kysyntä on edelleen hyvällä tasolla monissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa. Tämän vuoden taloudellisen ohjeistuksemme mukaisesti odotamme liikevaihdon kasvun nopeutuvan ja oikaistun EBITA-katteen paranevan vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna. Uskomme edelleen, että saavutamme vuonna 2017 ilmoittamamme integraation jälkeiset tavoitteet: konsernin vuotuinen liikevaihdon kasvu (CAGR) viisi prosenttia vuosina 2018–2020 ja konsernin oikaistu EBITA-kate 11 prosenttia vuonna 2020.

Hallitus ehdottaa osakekohtaisen osingon vuodelta 2018 säilyvän ennallaan 1,20 eurossa.

 

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään ravintola Savoyn Salikabinetissa (osoite: Eteläesplanadi 14) 7. helmikuuta 2019 klo 11.00. Tilinpäätöksen esittelevät toimitusjohtaja Panu Routila ja finanssijohtaja Teo Ottola.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 11.00 alkaen osoitteessa www.konecranes.com. Yksityiskohtaiset tiedot tiedotustilaisuudesta löytyvät 24.1.2019 julkaistusta lehdistötiedotteesta.

KONECRANES Oyj

Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja


LISÄTIETOJA

Panu Routila, toimitusjohtaja, puh. +358 20 427 2000
Teo Ottola, finanssijohtaja, puh. +358 20 427 2040
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2018 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 156 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 100 työntekijää ja 600 toimipaikkaa 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet

www.konecranes.com