RailQ™ crane runway survey liftup image

RailQ™ -ratamittaus

Ongelmia nosturiradan kanssa? Konecranes-konsernin RailQ-ratamittaus on alan johtava rata-analyysimenetelmä. Se antaa tarkat tiedot nosturiradan linjauksesta sekä asiantuntijoiden suositukset tarvittavista korjaustoimenpiteistä.

 

Lue lisää

CraneQ™ crane geometric survey liftup image

CraneQ™ -nosturigeometrian analysointipalvelu

Esiintyykö nostureissasi ennenaikaisia pyörien ja kiskojen kulumia tai rakennekomponenttien tai käyttöjen vikoja? Syy näihin kaikkiin on usein nosturin vääränlainen geometria. Oletko kuullut nosturin käyttäjien valittavan, että nosturista kuuluu outoja ääniä tai se paikottuu väärin? Nosturigeometrian analysointipalvelu CraneQ auttaa sinua löytämään näiden oireiden aiheuttajan, jotta vältät suuret ongelmat ja kalliit seisokit.

 

Lue lisää

RopeQ™ magnetic rope inspection liftup image

RopeQ™ -köysitarkastus

Nostoköydet ovat köysinostimien kriittisimpiä osia. Ne koostuvat useista kymmenistä tai jopa sadoista yksittäisistä teräslangoista. Köyden ulkopinnan katkenneet langat voidaan havaita visuaalisessa tarkastuksissa, mutta köyden ytimen ja sisäosan teräslankojen kuntoa ei pystytä silmämääräisesti toteamaan. Köyden turvallisuuden arvioimiseksi on tiedettävä, mitä tapahtuu sekä köyden ulkopinnassa että sisäosissa.

 

Lue lisää

Crane reliability study liftup image

CRS-nosturianalyysi

CRS-nosturianalyysi on tekninen arviointipalvelu, jossa selvitetään nosturin senhetkinen kunto ja annetaan teoreettinen arvio jäljellä olevasta käyttöiästä. Analyysi kattaa rakenteet, mekaaniset komponentit ja sähköjärjestelmät sekä tuo esiin mahdolliset kunnossapidon ja modernisoinnin tarpeet.

 

Lue lisää

Gear case inspection liftup image

Nosturien ja nostinten vaihteiston tarkastus

Nosturissa on useita kriittisiä osia: kytkimet, koukkupesät, koukkuvarret, teräsköydet, koukkuun liitettävät laitteet, vaihteistot ja monet muut. Toisinaan näiden osien arviointi on suoritettava yksityiskohtaisemmin kuin tavanomaisissa tarkastuksissa ja ennakoivassa kunnossapidossa on mahdollista.

 

Lue lisää

Coupling inspection liftup image

Kytkintarkastus

Nostomoottorin ja -vaihteiston välinen mekaaninen kytkin on äärimmäisen tärkeä nostolaitteiston turvallisen toiminnan kannalta. Nostimen kytkimen rikkoutuminen voi johtaa kuorman putoamiseen.

 

Lue lisää

Hook/Shank Inspection liftup image

Koukkutarkastus

Siltanosturin kriittisten komponenttien tarkastus väsymisoireiden osalta. Koukkutakeen kaula, joka johtaa voiman koukkupesään, ja sitä kannatteleva laakeri ja muut mekaaniset komponentit eivät ole tarkastettavissa ilman purkamista.

 

Lue lisää

Below-the-Hook Inspection liftup image

Nostoapuvälineiden tarkastukset

Tarkastus on suunniteltu nosturin koukkuun kiinnitettyjen ja irrotettavien laitteiden tarkastamiseen. Tarkastus selvittää puutteet, poikkeamat ja käyttökunnon, kuten VNa 403/2008 työvälineiltä edellyttää.

 

Lue lisää

Design Life Analysis liftup image

Nosturin Elinkaarianalyysi

Nosturin elinkaarianalyysiraportti pitää sisällään elinkaarilaskennan tulokset, päätelmät ja suositukset, joiden avulla voit suunnitella kustannustehokkaan tulevaisuuden nosturillesi. Nosturin elinkaarianalyysi täyttää standardin SFS-ISO 12482:2017 vaatimukset vuosittaisesta, määräaikaistarkastusten yhteydessä tehtävästä elinkaarilaskelmasta.

 

Lue lisää

Steel Structure Analysis liftup image

Teräsrakenneanalyysi

Nosturisi teräsrakenteet kokevat väsyttävää kuormitusta aina kuormia nostettaessa. Kun laskennallinen väsymisraja ylitetään, rakenteen vaurioitumisen riski kasvaa. Konecranes teräsrakenneanalyysi antaa tarkan ja yksityiskohtaisen kuvan nosturisi teräsrakenteen jäljellä olevasta laskennallisesta eliniästä. Se auttaa myös tunnistamaan jo alkaneet väsymismurtumat kattavan tarkastuksen avulla

 

Lue lisää

koukkuanalyysi

Köysianalyysi

Köysianalyysi on suunniteltu antamaan vastauksia teräsköysiin sekä köysityksiin liittyviin kysymyksiin. Analyysi vastaa kysymyksiin köyden valinnasta, köyden käyttöiästä, osien pettämisestä, köysityksien odottamattomasta käytöksestä, mahdollisista parannusmahdollisuuksista jne. Lisäksi voidaan antaa suosituksia köysien ja osien käyttöiän pidentämiseksi. Analyysiä voidaan käyttää myös onnettomuustutkinnan yhteydessä.

 

Lue lisää 

koukkuanalyysi

Koukkuanalyysi

Konecranes koukkuanalyysi yhdistää visuaalisen sekä ainetta rikkomattoman tarkastuksen ja koukun kaulan väsymislaskennan.

Learn more

Best way to IMPROVE SAFETY AND PRODUCTIVITY WITH CRANE OPERATOR TRAINING

Nosturin käyttäjäkoulutus

Työturvallisuuslaki ja Valtioneuvoston käyttöasetus velvoittavat työnantajan antamaan työkoneen, mukaan lukien teollisuusnosturit, käyttäjälle riittävän opastuksen ja perehdyttämisen sen turvalliseen käyttöön. Opastukseen liittyy myös toiminta vaaratilanteissa. Tehtävien ja tuotannon muutokset sekä uusien nostureiden käyttöönotto tai ohjaustavan muutokset sisältävät aina koulutustarpeen.

Lue lisää

VFD Capacitor Reforming liftup image

Taajuusmuuttajan elvytyspalvelu

Taajuusmuuttajat ovat joskus varastoituna pitkiäkin aikoja käyttökertojen välillä. Jos taajuusmuuttajan käyttöväli ylittää vuoden, pitää sen välipiirin kondensaattorit elvyttää, jotta ne olisivat valmiina kuormittavaan käyttöön.Konecranes Taajuusmuuttajien Elvytyspalvelu on suunniteltu varastoitujen käyttöjen virkistämiseen siten, että niitä ei tarvitse siirtää pois varastostasi.

 

Lue lisää

oljyanalyysi

Öljyanalyysi

Öljyanalyysimme suojaa nostureitasi ja nostimiasi. Saat hyödyllistä tietoa, jolla varmistetaan laitteidesi korkein elinkaariarvo, tehokkuus ja turvallisuus. Öljyanalyysi ja säännölliset öljynvaihtovälit minimoivat tarpeettomat korjaukset ja parantavat laitteiden käytettävyyttä.

Lue lisää