Nosturin käyttäjäkoulutus

Nosturin käyttäjäkoulutus on yksi helpoimmista ja kustannustehokkaimmista tavoista parantaa turvallisuutta ja tuottavuutta sekä vähentää kunnossapitokustannuksia.

Nosturionnettomuudet voivat aiheuttaa tapaturmia nosturin käyttäjille, toimipaikan työntekijöille ja jopa sivullisille. Suurin osa nosturionnettomuuksista johtuu inhimillisestä virheestä, joka voi aiheuttaa turvallisuusriskejä ja hallitsemattomia seisonta-aikoja. Asianmukaisella koulutuksella ja kuljettajan oikeaoppisella työtavalla onnettomuudet voidaan minimoida tai ehkäistä kokonaan.

Nosturin käyttäjäkoulutus on suunniteltu nosturien käyttäjille ja esimiehille, jotka ovat vastuussa nostureiden päivittäisestä toiminnasta ja turvallisesta käytöstä. Koulutus antaa osallistujille käytännön tietoja siitä, miten ajetaan oikein ja vähennetään tarpeettomiin seisokkeihin johtavia käyttäjävirheitä. Nosturin käyttäjäkoulutuksessa neuvotaan myös, miten vältetään mahdolliset nosturin virheellisestä käytöstä johtuvat vakavat henkilövahingot. Koulutuksen osallistujat perehdytetään nosturin käyttöä koskeviin määräyksiin.

Koulutussisältö

 • Nosturin käyttäjää koskeva lainsäädäntöä
 • Nosturin omistajan velvollisuuksia
 • Nosturi
 • Nosturin turvalaitteet
 • Nosturin turvallinen käyttö
 • Turvallinen nostotapahtuma
 • Ohjaustoiminnot
 • Radio-ohjaus
 • Taakan heilunta
 • Nostoapuvälineet
 • Kuorman painopiste
 • Käsimerkit
 • Ajoharjoittelut
 • Kirjallinen koe (tarvittaessa ja erikseen sovittaessa)

Nosturin käyttäjäkoulutus sopii hyvin vasta palvelukseen tulleille, kausityöntekijöille ja kertaukseksi kokeneille nosturikuljettajille. Järjestämme koulutuksen toimipaikassasi. Saat lisätietoja alueellasi tarjottavista koulutuksista ottamalla yhteyden paikalliseen huoltopäällikköön.

Ladattavat tiedostot