Nosturien määräaikaistarkastukset

ttt

Nosturitarkastukset alan johtavalta ammattilaiselta

Nosturihuollollamme on pitkät perinteet - Me keskitymme asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin ja tunnemme paikalliset määräykset. Lainmukaisten nosturitarkastusten suorittamatta jättäminen on iso turvallisuusriski ja sen lisäksi ne saattavat aiheuttaa toimintavarmuusriskejä sekä kustannuksia. Konecranesin teettämä määräaikaistarkastus ja perusteellinen määräaikaistarkastus on suunniteltu täyttämään Suomen valtioneuvoston asetuksen VNa 403/2008 34§ ja 35§ lakisääteiset vaatimukset.

Lakisääteiset nosturitarkastukset

Yleisesti

Lakisääteisten määräaikaistarkastuksien aikatauluttaminen osaksi kokonaisvaltaista nosturin huolto-ohjelmaa auttaa välttymään mahdoillisilta ylimääräisiltä korjauskustannuksilta ja vahingoilta. Nostolaitteita ei saa käyttää, mikäli tarkastukset eivät ole suoritettu määräajassa ja näin ollen ne eivät ole voimassa. Kun määräaikaistarkastukset on ajoitettu suunnitelmallisesti, laitteen käyttöikä pitenee sekä säästytään turhilta turvallisuusriskeiltä. Lisää tietoa nosturien lakisääteisistä tarkastuksista löydät osoitteesta: Valtioneuvoston asetus työvälineiden… 403/2008 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

 

Konecranesin tuotekehitys on määrittänyt lisäksi tiettyjen nostinten (esimerkiksi CXT) kytkimille tietyt määräaikaiset vaihtovälit, jolloin ne tulee vaihtaa uusiin. 

Käyttöönottotarkastus Vna 403/2008 §33

Käyttöönottotarkastus on tehtävä aina uuden nosturin kohdalla ennen nosturin ensimmäistä käyttöönottoa, pitkään pois käytöstä ollutta nosturia käyttöönotettaessa, nosturin turvallisuuden kannalta merkittävän muutoksen tekemisen yhteydessä tai nosturia siirrettäessä uuteen kohteeseen. Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että työväline on asennettu laissa säädettyjä ohjeita noudatten ottaen huomioon muun muassa nosturin käyttötarkoitus. Rakenteiden lujuuden ja vakavuuden varmistamiseksi käyttöönoton yhteydessä on tarvittaessa tehtävä koekuormitus standardin määrittelemällä koekuormalla.

Vuosittainen määräaikaistarkastus Vna 403/2008 §34

Määräaikaistarkastus tulee tehdä vuosittain teollisuusnostureille ensimmäisen käyttöönottotarkastuksen jälkeen.

Mikäli nosturin käyttö on vähäistä ja olosuhteet erityisen vähän työvälinettä kuormittavat, voidaan tarkastusväliä pidentää. Mutta, mikäli nosturin käyttö tai käyttöolosuhteet ovat sen toimintakuntoa poikkeuksellisesti rasittavat tai jos turvallisen toimintakunnon varmistamiselle on muu erityisen tärkeä syy, on tarkastusväliä vastaavasti lyhennettävä.

 

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan työvälineen toimintakunto ja käytön turvallisuus tarkastamalla erityisesti, ettei työvälineen tai materiaalien kulumisesta, väsymisestä, ikääntymisestä, vaurioitumisesta tai korroosiosta aiheudu vaaraa. 

 

Koekäyttö (4-vuoden välein)

Standardin SFS 4261 mukainen koekäyttö on tehtävä neljän vuoden välein.  Kuitenkin nostureille, joiden ylikuormittumisessa on kaatumisvaaran riski, koekäyttö tulee suorittaa poikkeuksellisesti määräaikaistarkastuksen yhteydessä (ts. joka vuosi). Lisäksi koekäyttö on suoritettava, mikäli nosturin rakennetta on säädetty tai nosturi on kokonaan tai osittain purettu ja pystytetty uudelleen. Koekäyttö suoritetaan suurimmalla sallitulla kuormalla.

Perusteellinen määräaikaistarkastus Vna 403/2008 §35 (10-vuoden välein)

Nostolaitteelle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus vähintään 10. vuoden välein. 

Perusteellisten määräaikaistarkastusten ajankohtaa arvioitaessa on huomioitava nostolaitteen käytön rasittavuus, määräaikaistarkastuksissa havaitut vauriot ja tehdyt korjaukset sekä nostolaitteessa mahdollisesti esiintyvät tyyppiviat.

Perusteellinen määräaikaistarkastus poikkeaa tavallisesta määräaikaistarkastuksesta siten, että siinä puretaan turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole muutoin luotettavasti mahdollista. Tarkastuksessa käytetään lisäksi ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä (NDT-menetelmiä).

Ymmärrämme asetetut vaatimukset. Osaamisemme ja turvallinen sekä kattava tarkastuksemme erottaa meidät muista nosturien tarkastajista – Saat nosturisi keskimäärin päivässä takaisin toimintaan, turvallisesti ja mutkattomasti

Meiltä saat laadukkaat ja kattavat erilaisten siltanosturien huollot, korjaukset sekä lakisääteiset tarkastukset nosturimerkistä tai mallista riippumatta.

Konecranes perusteellisiin määräaikaistarkastuksiin sisältyy tarkastuksen lisäksi purku ja kasaustyö kaikki samalla kertaa, jotta asiakkaamme saisi nosturinsa heti tarkastuksesta käyttökuntoon. Lisäksi tarkastuspakettiin kuuluu aina tarvittaessa moottorin ja vaihteen välisen kytkimen vaihto, vaihdelaatikon tiivisteet, tarvittavat öljyt ja rasvat sekä kattava yksilöllinen dokumentointi, joka on nähtävillä sähköisesti yourKONECRANES-sivustolta aina halutessasi. Siellä käyttö-, huolto- ja laitetiedot on yhdistetty toisiinsa, jolloin nosturisi tapahtumat ja toimet ovat selkeästi nähtävissä miltä tahansa valitulta ajanjaksolta.

Tarkastuksen yhteydessä pystymme toimittamaan ja asentamaan myös muut tarvittavat varaosat nosturiin.  Saat siis kaiken tarvittavan yhdestä paikasta, säästäen aikaa ja vaivaa sekä ylimääräisiä kuluja. 

Ota yhteyttä oman alueesi huoltopäällikköön ja kysy lisää!

Teettämämme tarkastukset ovat aina lainmukaisia ja turvallisia 

Konecranes perusteellinen määräaikaistarkastus on tehty asiakkaalle mutkattomaksi

  • Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö 
  • Tarkastuksen tekee aina koulutettu ja sertifioitu tarkastaja 
  • Kattava dokumentointi kuvineen ja säilytys myös digitaalisesti yourKONECRANES-sivustolla 
  • Tarvittaessa moottorin ja vaihteen välisen kytkimen vaihto, vaihdelaatikon tiivisteet, tarvittavat öljyt ja rasvat vaihdetaan ilman lisäkustannuksia
  • Tarvittava varaosien toimitus perusteellisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä 
  • Nosturia ei tarvitse purkaa uudelleen kytkimien tai vaihdelaatikon tiivisteiden vaihdon vuoksi
  • Saat nosturin takaisin käyttöön keskimäärin päivässä  
  • Pidennät nosturisi käyttöikää 
  • Mahdollisuus solmia huoltosopimus 

Jätä tarkastuksista huolehtiminen meille

Huoltosopimuksen solmimalla räätälöimme nosturisi elinkaarenaikaisen huolto-ohjelman liiketoimintasi vaatimuksia vastaavaksi ja pystyt joustavasti valita itsellesi toimivan huoltopaketin. Näin vapautat aikaa itseltäsi ja voit keskittyä yrityksesi muihin toimintoihin - me huolehdimme tarkastuksista puolestasi.

ccccc

Turvallisuutta nosturin elinkaaren jokaisessa vaiheessa

Määräaikaistarkastuksen lisäksi nosturien turvallisuus vaatii ennakoivaa kunnossapitoa, puutteiden korjauksia, elinkaariarviointeja, peruskorjauksia ja koekäyttöjä. Sen vuoksi tarjoamme myös monia erilaisia valmistajan suosituksiin sekä kokemukseemme ja asiantuntemukseemme perustuvia tarkastustuotteita nosturin elinkaaren eri vaiheissa. Esimerkiksi elinkaarianalyysi on paikallaan, kun mietitään, olisiko ajankohtaista hankkia uusi nosturi vai modernisoida nykyinen.