Kytkintarkastus

Nostomoottorin ja -vaihteiston välinen mekaaninen kytkin on äärimmäisen tärkeä nostolaitteiston turvallisen toiminnan kannalta. Nostimen kytkimen rikkoutuminen voi johtaa kuorman putoamiseen.

Kytkin puretaan ja puhdistetaan vanhasta rasvasta. Sen jälkeen pinnat tarkastetaan silmämääräisesti. Tarkastuksen jälkeen saattaa olla tarpeen suorittaa ainetta rikkomaton testaus. Jos kyseessä on kytkin, jonka kunnosta on pienikin epäilys, on suositeltavaa vaihtaa koko komponentti. Kytkimen oikea linjaus, asennus ja voitelu ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta haluttu kytkimen käyttöikä voidaan saavuttaa.