Teollisuuden mittauspalvelut

Teollisuuden mittauspalvelut - Tarkemmat koneet, parempaa laatua

Työstökoneen laadun varmistamiseksi on tärkeää tarkistaa sen geometrinen tarkkuus, joka käsittää liikeakseleiden suoruudet, kohtisuoruudet ja tasomaisuudet. Koneen geometrinen tarkkuus luo perustan sen mittatarkkuudelle, mukaan lukien akseleiden paikoitustarkkuus ja dynaaminen tarkkuus. Säännölliset mittaukset auttavat säilyttämään työstökoneen tarkkuuden ja ennakoimaan huoltotarpeet.

Ammattitaitoinen huoltohenkilöstömme tekee konepajateknisiä mittauksia työstökoneille, joiden tuloksena toimitetaan mittausraportit ja toimenpidesuositukset. Koneiden mittauspalveluidemme avulla teollisuuden laitteiden ja työstökoneiden suorituskyky saadaan erittäin tarkaksi ja tehokkaaksi. Kun tuotannon luotettavuus ja kappaleiden laatu paranevat, vältytään turhilta reklaamatioilta ja kappaleiden hukalta. Tämä tuo kustannussäästöjä sekä tehokkuutta yrityksesi toimintaan.

Valikoimassa ovat:

 • Laser-interferometrimittaus
 • Geometrian mittaus
 • DBB-mittaus
 • Geometrian 3D-mittaus
Laser-interferometri

Laser-interferometrimittaus

Laser-interferometrimittausta käytetään koneen suoruuden ja toistotarkkuuden mittaukseen jos koneessa havaitaan epätarkkuutta. Lisäksi sitä voidaan käyttää koneen linjaukseen konesiirron jälkeen. Käytössämme on Renishaw XL-80 laite.

Lasermittauksella saadaan mitattua ISO 230 standardin mukaan koneen paikotustarkkuudet mitattua ja kompensoitua ne koneenohjaukseen. Tällä toimenpiteellä saadaan koneen työstötarkkuutta parannettua, sekä löydettyä mahdollisia virhelähteitä. Koneen nousuvirhe mitataan kahteen eri suuntaan ja tästä saadaan luotua mittausraportti sekä koneohjaukselle kompesointitaulukko.​

Yleensä mitataan:​

 • Paikotustarkkuusmittaus, tämä voidaan kompensoida koneen parametreihin (olettaen että koneessa on nousuvirhekompensointi) samalla saadaan käännevirhe (välysmittaus)​

Voidaan mitata myös:​

 • akselien kulmavirhe​
 • akselien suoruus

3D-geometriamittaus

Mittausta tarvitaan, kun halutaan mitata työstökoneiden geometria tarkasti tai kun työstetyissä kappaleissa tiedetään olevan laatuongelma.

Tämän mittausmenetelmän avulla tehdään vaativimmat geometriset mittaukset kuten työstöalueen komiulotteinen tilavuusmittaus, pyörivän akselin kalibrointi ja ympyrämäisyyden tarkastus.

3D- geometriamittaus:

 • Suorittaa vaativimmat geometriset mittaukset

 • Korjaa staattiset liikevirheet erittäin tarkasti ja mahdollistaa virheiden korjauksen ohjelmassa sähköisellä kompensoinnilla

 • Mahdollistaa koko työstöavaruuden mittaamisen

Geometriamittaus

Geometriamittauksen tarkoituksena on analysoida koneen sen hetkinen geometrian tila käyttäen perinteisiä tarkastusmenetelmiä, kuten vaaituksia ja mittauksia. Palvelusta on hyötyä, kun päätetään koneen säädöistä tai tarvittavista korjauksista koneen toiminnan parantamiseksi:

 • Geometrian mittauksessa koneen rungon ja liikeakseleiden tarkkuus ja kunto analysoidaan asetettujen parametrien ja konestandardien mukaisesti
 • Tulosten avulla voidaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet koneen säädöistä tai geometrian korjauksista koneen toiminnan parantamiseksi

DBB-mittaus

DBB-mittaus eli ympyräkaarimittaus on nopea testimenetelmä työstökoneiden liikeakseleiden epätarkkuuksien todentamiseen. Mittauksen avulla voidaan osoittaa liikeratavirheiden syyt, jolloin virheiden aiheuttajat voidaan korjata.

Menetelmällä voidaan tunnistaa geometria- ja paikoitusvirheitä sekä mekaniikasta ja ohjaustekniikasta aiheutuvia ongelmia.

Tuotannon luotettavuus ja kappaleiden laatu paranevat, kun koneen tuottamat kappaleet ovat vaadituissa toleransseissa.

ess