Koukkutarkastus

Siltanosturin kriittisten komponenttien tarkastus väsymisoireiden osalta

Nosturin koukkupesässä on itse koukun lisäksi useita kriittisiä komponentteja, jotka kantavat kuormaa ja jännittyvät jokaisen noston aikana. Vaikka koukkuvaurio voi syntyä yksittäisen ylikuormittamisen tai mekaanisen väärinkäytön seurauksena, niin koukut usein miten heikentyvät ja väsyvät kumulatiivisen jännityskertymän seurauksena. Vikaantuminen alkaa yleensä rasitusmurtumana tai hiushalkeamana koukkutakeen kaulaosassa. Koukkutakeen kaula, joka johtaa voiman koukkupesään, ja sitä kannatteleva laakeri ja muut mekaaniset komponentit eivät ole tarkastettavissa ilman purkamista.

Saattaa olla, että koukku ei anna minkäänlaista ennakkovaroitusta vakavasta vauriosta – eli katkeamisesta. Vaurion kehittyminen riippuu kuormasta, jännitystasosta ja nostotyökiertojen määrästä. Raskas käyttö, muutokset käytössä, ylikuormitukset, komponentin ikääntyminen, väärinkäyttö ja koukuissa käytettävät nostoapulaitteet ovat osallisia kuormituskertymän  kasvuun ja lopulta vikaantumiseen.

NDT –menetelmien käyttö koukkutarkastuksissa

Koukkutarkastuksessa Konecranes käyttää hyväksi osoittautuneita ainetta rikkomattomia testausmenetelmiä (NDT, non-destructive testing), kuten tunkeumaneste- ja magneettijauhemenetelmiä silmämääräisen visuaalisen tarkastuksen ja normaalien mittausten lisäksi. Ja tärkeintä, koukkupesä puretaan kokonaan. Silloin koukkutakeen, josta väsymisvauriot yleensä alkavat, lisäksi kaikki kriittiset komponentit ovat tutkittavissa.