Vesivoimalanosturit

Vesivoimala muodostaa sähköä juoksuttamalla patoaltaaseen varastoitua vettä yhden tai useamman turbiinin lävitse. Turbiineihin kytketyt generaattorit tuottavat sähköä padon ylä- ja alapuolisen veden korkeuseron potentiaalienergiasta.

Konecranes valmistaa vesivoimalakäyttöön sopivia nostureita, 1-80 tonnin huolto- ja työpajanostureista jopa 1000 tonnin nostokapasiteettiin saakka.

Sulkuluukun pukkinosturi

Ylempi eli tuloluukun sulkuluukkunosturi nostaa portin ylös ja joissain erityistapauksissa myös poistaa portin eteen kertyneet roskat. Se toimii myös patolaitteiston huoltonosturina.

Turbiinihallinosturi

Turbiinihallin siltanosturia käytetään turbiinin, generaattorin sekä muiden voimalan laitteistojen asennus- ja huoltonosturina.

Sulkuluukun pukkinosturi

Alempi eli imuputken sulkuluukkunosturi nostaa portit ylös.

Muita sovelluksia:

  • tulva- ja säännöstelyluukkunosturit
  • korjauspajan nostimet ja puominosturit
  • huoltonostimet