Tuulivoimalan nosturit

Tuuliturbiinit tuottavat energiaa maalla ja merellä, paikoissa joissa tuulee voimakkaasti ja jatkuvasti. Lähes kaikissa moderneissa tuulivoimaloissa käytetään kolmilapaisia vastatuuleen pyöriviä turbiineja. Lavat pyörivät tuulen voimasta ja pyörittävät turbiinin akselia. Akseli on yhdistetty generaattoriin, joka tuottaa sähköä.

Sähköistä ketjunostinta käytetään tuulivoimalan koneiston huoltotöissä ja varaosien nostoissa. Nostin voidaan asentaa turbiinin konehuoneessa olevaan puominosturiin. Huoltohenkilöstö voi turvallisesti nostaa ja laskea turbiinin laitteita korjausta tai vaihtoa varten nostimella navan kautta, eikä heidän tarvitse mennä konehuoneeseen luukusta tai tornin sivulta.

Tuulivoimalan komponenttien valmistuksessa tarvitaan konepajanostureita: seinäkääntönostureita, silta- ja puominostureita sekä käsikäyttöisiä nostimia.