Nosturiradan RailQ 3D -ratamittaus

 

Nopea, kattava ja turvallinen nosturiradan mittaus

Radan kunto vaikuttaa nosturin liikkumiseen kiskoilla sekä nosturin ja sen siirtokoneistojen käytettävyyteen ja käyttöikään. Huonokuntoinen rata heikentää nosturin suorituskykyä ja luotettavuutta aiheuttaen mahdollisesti myös turvallisuusriskejä.

Nosturiradan RailQ 3D -mittaus on suunniteltu antamaan tarkkaa tietoa nosturiradan suuntauksesta ja asiantuntijasuosituksia korjaustoimenpiteistä. RailQ 3D käyttää HDS-mittaustekniikoita (High-definition surveying) yhdessä pistepilvidata-analyysin kanssa saadakseen tietoa radan kunnosta. RailQ 3D vie sinut arvailujen ulkopuolelle todistetun, tarkan ja luotettavan järjestelmän avulla, joka auttaa löytämään vastauksia ja tekemään päätöksiä.

Jos vain kiskot on mitattavana, voimme tehdä RailQ-ratamittauksen, joka antaa tarkat suuntaustiedot nosturikiskosta ja korjaustoimenpidesuosituksista.

 

Nosturiradan RailQ 3D -mittauksen edut

 • Tuottaa tarkkaa tietoa radan kunnosta ja suuntauksesta koulutettujen asiantuntijoiden tekemillä HDS -mittausmenetelmillä.
 • Etäkäyttöisen mittalaitteen ansiosta turvallisuus on parempi kuin perinteisissä nosturiradan mittauksissa.
 • Kerää enemmän tietoa lyhyemmässä ajassa kuin perinteinen mittaus, joka tuottaa samat tiedot.
 • Kuntotiedot ja suositukset on helppo tulkita ja jakaa. Korjaukset ja muutokset on helppo tehdä teknisten mittauspiirustusten tietojen avulla.

 

Tarkat mittaukset, lyhyemmät seisonta-ajat

RailQ 3D point cloudRailQ 3D käyttää uusinta HDS -mittausteknologiaa ratajärjestelmän kriittisten tekijöiden mittaamiseen ja analysointiin. Näitä ovat muun muassa: ratakiskojen kohdistus toisiinsa, kunkin kiskon kohdistus vastaavaan ratapalkkiin sekä kiskon ja palkin kunto.

Mittaustulokset ovat luotettavia ja toistettavissa. Oma analysointi- ja 3D-ohjelmistomme tuottaa raportteja ongelmakohtien havainnollistamiseksi. Konecranesin asiantuntijat tarkastavat tiedot ja suosittelevat suuntauksen korjauksia ja korostavat alueita, joilla ilmenee kriittisiä turvallisuus- ja tuotanto-ongelmia.

 

Nosturiradan mittauksen tarpeesta ilmoittavat merkit

 • Nosturin kulkuongelmat
 • Pyörien ja kiskojen liiallinen kuluminen
 • Löysät kiskokiinnitykset
 • Normaalista poikkeavat äänet sillan liikkeen aikana
 • Usein korjattavat kiskojen jatkot tai kiinnitykset
 • Vaurioituneet pyörän laipat jne.

 

RailQ 3D voi auttaa suunnittelemaan kunnossapidoa ennakkoon

RailQ 3D -mittauksen suorittaminen osana kriittisten nosturiratojen määräaikaistarkastusohjelmaa voi auttaa tunnistamaan kroonisia ongelmia, jotka viittaavat pitkän aikavälin suunnitelman tarpeellisuuteen.

Tämän menetelmän avulla voit suunnitella kunnossapidon etukäteen ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet suunniteltujen käyttökatkosten ja tuotantokatkosten aikana rajoittaaksesi tuotannon menettämisestä aiheutuvia vaikutuksia.

 

Lue asiantuntija-artikkeli: Nosturiradan RailQ 3D -tarkastuksella on tärkeä rooli ennakoivassa kunnossapidossa

 

Milloin suosittelemme nosturiradan RailQ 3D -mittausta

 • Nosturin käyttö on kasvanut tai sen odotetaan kasvavan merkittävästi
 • Nosturin rakenteen tai siirtokoneistojen modernisointia suunnitellaan
 • Nosturien nostokapasiteetin lisäämistä suunnitellaan
 • Uusi rata tai sillan ratakisko on asennettu hiljattain
 • Ennen kuin uusi nosturi asennetaan olemassa olevalle radalle
 • Olemassa olevalle radalle lisätään toinen nosturi
 • Päätykannattajien tai siirtokoneistojen vaihtaminen
 • Ennen suunniteltua tai kriittistä nostoa ja sen jälkeen
 • Rajallinen tieto siitä, miten olemassa olevia nostureita käytettiin aiemmin

 

RailQ 3D -raportit ovat saatavilla yourKONECRANES.com-portaalissa

RailQ 3D reportRailQ 3D -raportti ja suositukset ovat saatavilla yourKONECRANES-asiakasportaalissa. Portaalin avulla pääset nopeasti ja helposti käsiksi nosturin kunnossapitotietoihin, laitteiden kuntoon ja käyttöön liittyviin tietoihin sekä sopimustietoihin. Saat selkeän näkymän kaikista huoltotoimista, TRUCONNECT-hälytyksistä ja jopa kuluista valitsemasi ajanjakson aikana. Yksittäisestä laitteesta tai koko konekannasta kerättyjä tietoja voi tarkastella, analysoida ja jakaa nopeasti.

Portaalissa on tietoja, joita tarvitset tietoon perustuvien huoltopäätösten tekemiseen. Huoltokäynnin aikana huoltoteknikkomme syöttävät tie´dot nopeasti ja tehokkaasti mobiililaitteelle, joten pääset nopeasti huoltotietoihisi, mukaan lukien löydökset ja huoltosuositukset. Huoltoraportti on helppo ladata tai jakaa portaalin kautta.

Kattava näkymä nosturin ja nosturiradan geometriasta

Konecranesin nosturiradan RailQ 3D -mittaus ja nosturigeometrian CraneQ-mittaus tuottavat yhdessä kattavan yhteenvedon nosturin ja nosturiradan geometriasta.

Nosturigeometrian CraneQ-mittaus antaa tarkkaa tietoa nosturin suuntauksesta ja nosturin geometriasta. Mittaus kattaa pyörät, ohjausrullat, päätykannattajat, pääkannattajat ja muut nosturin osat.