Nostoapuvälineiden tarkastus

Päivittäisissä nostotoimenpiteissä käytetään lukuisia eri nostoapuvälineitä. Nostoapuvälineiden turvallinen käyttö edellyttää laitteiden säännöllistä tarkastusta, jossa
varmistetaan niiden asianmukainen toiminta. Tunnisteet auttavat seuraamaan laitteita ja tarkastustietoja.

Konecranes nostoapuvälineiden tarkastus yhdistää radiotaajuustunnistustunnisteet (RFID) ja älypuhelinsovelluksen, joiden avulla voit tunnistaa liitteet nopeasti ja luotettavasti ja tallentaa laitteiden tarkastustiedot.

Tarkastustiedot voidaan tallentaa suoraan RFID-siruun käyttämällä NFC (Near Field Communication) -tekniikkaa – pidät vain älypuhelinta lähellä RFID-tunnistetta nähdäksesi nopeasti tarkastustiedot.

 

Määräaikaistarkastus

Tarkastuksen suorittaa koulutettu ja pätevä huoltoasentaja. Hän varmistaa, että nostoapuvälineet ovat lakisääteisten vaatimusten mukaisia eivätkä ne vaaranna nostotoimintoja tai työturvallisuutta.
Huoltoasentaja voi tarvittaessa myös suositella sopivampia nostoapuvälineitä, mikäli turvallisuuden parantaminen on tarpeen esimerkiksi toistuvien vikojen vuoksi.Konecranes voi myös korjata ja/tai vaihtaa nostoapuvälineet, jotka eivät läpäise tarkastusta. Tämä auttaa vähentämään seisonta-aikoja.

Nostoapuvälinetarkastuksen hyödyt
  • Nosturin käyttöturvallisuuden vaarantavat poikkeamat havaitaan helposti
  • Nostoapuvälineet voidaan tunnistaa luotettavasti
  • Tiedot tallentuvat turvallisesti, tehokkaasti ja luotettavasti
  • Turvallisuus paranee, ja laitteen tarkastusstatus voidaan tarkistaa välittömästi sovelluksesta
  • Kattava tarkastushistoria auttaa auditoinneissa
  • Nostoapuvälineen kattavat tekniset tiedot, kuten tilausnumero, löytyvät yourKONECRANES-portaalista, mikä nopeuttaa vaihto-osien tai uusien nostoapuvälineiden tilaamista
  • Tarkastustiedot löytyvät yhdestä paikasta, mikä auttaa seuraamaan varastotietoja ja suunnittelemaan vaihtotoimenpiteitä
  • Turvallinen datan hallinta

Tarkastustiedot yourKONECRANES -portaalissa

Nostoapuvälineen tarkastuksen tiedot tallennetaan yourKONECRANES-asiakasportaaliin, minkä ansiosta käytössäsi on kattava apuvälineiden hallintajärjestelmä. Asiakasportaalista löytyvät yksityiskohtaiset tuotetiedot ja tarkastustulokset. Tiedot salataan eli kryptataan, joten pääset milloin tahansa tarkastelemaan asiakirjoja turvallisesti.

yourKONECRANES-portaalista löydät nopeasti kaikki olennaiset tiedot laitteista sekä kaikista tarkastuksista. Tämä helpottaa laitteiden hallinnointia keskitetysti. Sieltä löytyvät myös lakisääteiset vaatimukset, mikä auttaa pitämään laitteet vaatimustenmukaisina.

Nostoapuvälineiden tarkastustiedot ovat käytettävissä välittömästi yourKONECRANES-portaaliin rekisteröitymisen jälkeen, eikä se edellytä IT-tuen apua.

Lue lisää yourKONECRANES -asiakasportaalista ja siitä, miten voit optimoida kunnossapitoasi sen avulla.

 

Helppokäyttöinen sovellus

RFID-tunnisteen tiedot luetaan Slings & Accessories -sovelluksella, joka tunnistaa tietokannassa olevat laitteet ja osoittaa nostoapuvälineen tarkastustilan. Sovellus pohjautuu Konecranes huoltoasentajien tarkastuksissa käyttämään sovellukseen. Sovellus on ladattavissa ilmaiseksi osana palvelua.

Älypuhelinsovelluksen avulla käyttäjä voi lukea tunnisteiden tiedot nopeasti ja helposti ilman erityisiä lukulaitteita.

Erityyppisten RFID-tunnisteiden ansiosta palvelu toimii tehokkaasti kaikissa työympäristöissä ja -olosuhteissa. Yleensä on mahdollista käyttää asiakkaan laitteissa jo olevia RFID-tunnisteita.

Tietoturvallisuus

Konecranesin digitaalisille palveluille on myönnetty ISO/IEC 27001:2013 -sertifiointi tietoturvan hallintaan. ISO/IEC 27001 -sertifikaatti osoittaa sitoutumista ennakoivasti hallitsemaan Konecranesin digitaalisten palveluiden tietoturvaa ja varmistamaan lakisääteisten ja asiakasvaatimusten noudattamisen. Sertifiointi koskee yourKONECRANES.com-asiakasportaalin, CheckApp -sovellus päivittäistarkastuksiin sekä Slings and Accessories Inspection -sovelluksen sekä TRUCONNECT-etäpalvelutuotteiden sarjan kehittämistä ja toimittamista.

 


 

Video