Siltanosturien Smart Features -älytoiminnot

Älykästä nostamista Smart Features -toiminnoilla

Olemme kehittäneet nämä sovellukset todellisissa olosuhteissa, jotta ne vastaavat nosturinkäyttäjien jokapäiväisen työskentelyn haasteisiin ympäri maailman. Älytoiminnot voidaan ottaa käyttöön niin vanhoissa kuin uusissa nostureissa.

Älytoiminnot suojaavat työympäristöä törmäyksiltä ja mahdollisilta vahingoilta.

Kuormanhallinnan älytoimintomme edistävät nosturinkäyttäjien turvallisuutta ja tuottavuutta, sillä niiden avulla nosturia voidaan liikuttaa tasaisesti ja hallitusti entistä helpommin. Valikoimassamme ovat seuraavat kuormanhallinnan älytoiminnot:

HEILUNNANESTO rajoittaa kuorman helumista kontrolloimalla sillan ja vaunun liikenopeuden kiihtymistä ja hidastumista. Se nopeuttaa kuormankäsittelyä ja tarkentaa kuorman siirtoa. Toiminto pienentää myös kuormaan, nosturiin ja lähiympäristöön kohdistuvien vahinkojen riskejä. AKTIIVINEN HEILUNNANESTO vaimentaa jo esiintyvää kuorman heilumista.

SYKÄYSAJOSSA lähestytään kuorman kohdetta täsmällisin pienin siirroin. Sitä voidaan käyttää sekä nosto- että siirtoliikkeissä. Käyttäjä voi asettaa sykäysajomatkaksi 2–100 mm.

MIKRONOPEUS mahdollistaa hyvin hitaat liikkeet, joilla parannetaan kuormanhallintaa. Se voidaan ottaa käyttöön kaikissa liikkeissä. Ohjaussauvan laajoilla liikkeillä kuormaa liikutetaan hitaasti ja tarkasti.

SHOKKIKUORMANESTO varmistaa, että kuorma nostetaan pehmeästi. Kunnonvalvontayksikkö valvoo kuormaa. Jos kuorman nosto on äkillistä ja nykivää, nostonopeutta alennetaan automaattisesti, kunnes kuorma on nostettu. Tämä estää kuormaan ja nosturiin kohdistuvat iskut vähentäen nosturin teräsrakenteen ja mekaanisten osien kulumista.

LÖYSÄN KÖYDEN ESTO on tärkeä turvallisuus- ja tuottavuusominaisuus käytettäessä nostopalkin kaltaisia nostolaitteita. Kun kuormaa lasketaan, nostinyksikkö havaitsee kuorman laskeutumisen ja pysäyttää liikkeen. Nostoköydet eivät jää löysäksi, eivätkä nouse pois köysipyörältä tai telalta eikä nostolaite kaadu.

Kun kuormaa nostetaan kahdella koukulla samanaikaisesti, NOSTON SYNKRONOINTI valvoo ja ohjaa molempia koukkuja, jotta niiden nopeus on sama, vaikka nostinten kuormitus olisi epätasapainossa.

Jos kuorma on nimelliskuormaa kevyempi, ESR-ajo mahdollistaa nopeamman noston ja laskun. Käytettävissä olevaa nostonopeutta voidaan kasvattaa nimellisnopeudesta kuormaa rajoittamalla. Tämä älytoiminto alentaa kuorman vaiheaikaa ja odotusaikoja.

Edistynyt kuorman paikoitus ja alueen hallinta mahdollisimman tuottavaan ja tehokkaaseen työskentelyyn

Paikoituksen ja alueen hallinnan toiminnot auttavat käyttäjää paikoittamaan kuorman tehokkaammin ja tarkemmin sekä mukauttamaan nosturin työskentelyalueen tuotantolinjasi sijoittelun mukaan.

KOHDEPAIKOITUSTA käytettäessä käyttäjä voi esiasettaa jopa 120 kohdepaikkaa ja 8 kotipaikkaa. Käyttäjä valitsee kuorman kohdepaikan ja painaa kohdepaikoituksen painiketta. Painikkeen ollessa painettuna nosturi liikkuu automaattisesti kohti valittua kohdepaikkaa. Nostin voi nostaa kuorman automaattisesti siirtokorkeuteen. Kun kuorma saavuttaa kohdepaikan, nostin laskee kuorman automaattisesti määriteltyyn korkeuteen.

PÄÄTEPAIKOITUS on suunniteltu nopeuttamaan kuorman lopullista paikoitusta X- ja Y-koordinaatein määriteltyyn kohteeseen. Se on erityisen hyödyllinen työympäristöissä, joissa on kiinteitä koneita tai rakenteita ja käyttäjän on toistuvasti paikoitettava kuormat samoihin paikkoihin. Käyttäjä voi määritellä 16 päätepaikkaa. Kun kuorma siirretään kohteen ympärillä olevan paikoitusikkunan alueelle ja päätepaikoituksen painiketta painetaan, nosturi siirtää kuorman tämän alueen keskelle. Tämän jälkeen käyttäjä laskee kuorman manuaalisesti alas.

TYÖRAJAT ovat ikään kuin väliaikaisia virtuaaliseiniä, joiden kohdalla nosturi pysähtyy automaattisesti. Nosturin käyttäjä asettaa ohjaimen avulla rajat vaunun, sillan tai noston liikkeelle ja luo samalla virtuaalisen seinän pysty- tai vaakasuuntaan. Nosturille voidaan määritellä useita työrajoja käsillä olevan tehtävän mukaisesti ja suojella siten esimerkiksi väliaikaisella kulkusillalla liikkuvia ihmisiä tai kuormattavaa rekkaa.

ALUERAJAT ovat kiellettyjä alueita, joita nosturin käyttäjä ei voi ylittää tai säätää. Nosturille voidaan määritellä jopa 16 suorakulmaista suojattua aluetta, joiden avulla voidaan suojella esimerkiksi arvokasta tuotantolaitteistoa tai vilkkaita työskentelyalueita käyttäjän mahdolliselta virheeltä.

Ota yhteys meihin niin selvitämme, mitkä älytoiminnot sopivat nykyiseen tai uuteen nosturiisi.

Video

Smart Feature - Hoist Synchronization

Smart Feature-Target Positioning