Riskin luokitus ja toimenpidesuositus -menetelmä

Nosturien huolto-ohjelmissamme käytettävä lähestymistapa

Meillä on nosturien huoltoon ainutlaatuinen konsultoiva lähestymistapa.

Riskin luokitus ja toimenpidesuositus -menetelmää käytettäessä jokaisen komponentin kunto selvitetään tarkastamalla. Viat, puutteet ja rikkoutumiset dokumentoidaan ja luokitellaan johonkin kolmesta riskityypistä, jotka ovat turvallisuus, tuotanto ja määrittelemätön. Lisäksi on mahdollista tunnistaa useita kehitysmahdollisuuksia. Suositelluista toimista keskustellaan kanssasi.

Kriittisin riskityyppi, turvallisuusriski, osoittaa loukkaantumisriskiä tai vaaraa. Jos esiintyy turvallisuusriski, laitetta ei ole turvallista käyttää ennen kuin se on korjattu tai muulla tavalla palautettu hyväksyttävään kuntoon. Tuotantoriski osoittaa tuotannon häiriötä tai menetystä komponentin mahdollisen vikaantumisen vuoksi. Määrittelemätön riski. Määrittelemättömän riskin tapauksessa suosittelemme tavallisesti komponentin tutkimista tarkemmin konsultointipalvelun avulla.

Suoritamme tarkastukset ja tarjoamme konsultoivan palvelun oman riskin luokitus ja toimenpidesuositus -menetelmämme mukaisesti. Lisäksi dokumentoimme yritystäsi varten tarvittavat turvallisuuteen ja tuotantoon liittyvät toimet.