Teräsrakenneanalyysi

Tarkistuta nosturisi teräsrakenteiden tila

Nosturisi teräsrakenteet kokevat väsyttävää kuormitusta aina kuormia nostettaessa. Kun laskennallinen väsymisraja ylitetään, rakenteen vaurioitumisen riski kasvaa.

Konecranes teräsrakenneanalyysi antaa tarkan ja yksityiskohtaisen kuvan nosturisi teräsrakenteen jäljellä olevasta laskennallisesta eliniästä. Se auttaa myös tunnistamaan jo alkaneet väsymismurtumat kattavan tarkastuksen avulla.

Analyysi helpottaa päätöksentekoa modernisoinnin ja uuslaitehankinnan välillä. Se voi myös auttaa päättämään, voiko nosturia käyttää edelleen, kun teräsrakenteen suunnitteluluokan mukainen käyttöikä on kulunut loppuun. Siihen sisältyy myös yksityiskohtainen tarkastussuunnitelma, jos nosturin käyttöä päätetään jatkaa.

Tarkastus, ainettarikkomaton testaus ja 3D-mallinnus

Koulutettu ja sertifioitu tarkastaja selvittää nosturin käyttöhistorian sekä tekee koko teräsrakenteen, mukaan lukien vaunun rakenteiden ja koukkupesän, visuaalisen tarkastuksen. Tarvittaessa voidaan suorittaa myös ainettarikkomaton testaus (NDT, non-destructive testing) valituille kohteille. Väsymislaskenta tehdään Konecranes asiantuntijoiden kehittämän 3D-mallinnus- ja laskentaohjelmaa hyväksikäyttäen, standardien EN 13001-3-1 ja ISO 12482 mukaisesti.