Mittalaitteiden kalibrointipalvelut

Mittauslaitteiden kalibrointi

Laadun varmistusta ja laadun tuottokykyä

Mittauslaitteiden -ja välineiden kalibrointi on laadun tekemisen perusta. Laadun varmistaminen on hyvin tärkeä osa yritysten toimintaa.

Säännöllisellä kalibroinnilla varmennetaan mittalaitteiden tarkkuus ja se on osa laadunvarmistusta tuotannossa. Mittausvarmuudella on suuri vaikutus lopputuotteen laadun varmistamiseksi.

 

MIKSI MITTALAITTEIDEN KALIBROINNILLA ON VÄLIÄ?

 • Vältetään laatuvirheet
 • Varmistetaan lopputuotteen laatu
 • Varmistetaan mittaustarkkuus
 • Vähennetään mittaustuloksiin liittyvää epävarmuutta
 • Parannetaan kannattavuutta ja tehokkuutta

Suurin osa mittalaitteista suositellaan kalibroitavan vähintään kerran vuodessa

 

Mittalaitteiden kalibrointi 4

Mittalaitteiden kalibrointipalveluja ammattitaidolla

JATKUVA KEHITTYMINEN
 • Konecranes kehittää jatkuvasti kalibrointiosaamistaan muun tuotannon ja teknologian ohella.
YHTEISTYÖ
 • Vankka yhteistyö eri asiakasryhmien kanssa takaa molempien osapuolien menestymisen.
PITKÄAIKAINEN KOKEMUS
 • Konecranesin ammattilaisilla on pitkäaikainen kokemus mittavälineiden kalibroinneista.
AMMATTITAITO
 • Ammattitaidolla ja pitkäaikaisella kokemuksella kalibrointiosastomme tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita palveluita yksilöllisiin tarpeisiin.

Konecranesin asiantuntija suorittaa kalibroinnin ja toimittaa työstä viralliset todistukset, jotka kattavat kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet. Palvelun avulla kalibrointiprosessi on asiakkaalle vaivaton, ja asiakkaan ei tarvitse käyttää omaa aikaansa tai henkilöresurssejaan sen parissa.

MTS

Palvelua "avaimet käteen" periaatteella

Tarjoamme yleisimpien konepajamittalaitteiden kalibrointeja, puhdistusta sekä kalibroinnin yhteydessä huoltoja ja korjauksia. 

Tarjoamme tarvittaessa asiakkaalle mittalaitteiden hallinnointiin ja käsittelyyn liittyvää palvelua ”avaimet käteen” periaatteella.

Palvelu sisältää:

 • laitteiden rekisteröinnin Konecranes järjestelmäämme
 • ennakkoilmoitukset asiakkaalle tulevasta kalibrointitarpeesta ja ajankohdasta.

Mittalaitteiden tilaus

Tarvittaessa toimitamme myös uusia mittalaitteita asiakkaan tarpeiden mukaan tai autamme niiden hankinnassa.

Toimituksissa käytämme yleisimpiä mittalaitteiden toimittajia.

Yhteystiedot

KALIBROINTIHENKILÖSTÖ                                                LÄHETYSOHJEET

Jari-Pekka Saarinen 040 769 2054                                             KONECRANES FINLAND OY Kalibrointi

Jani Hokkanen 040 154 6291                                                    Läntinen yhdystie 210 Ovi M3

                                                                                             05830 HYVINKÄÄ