Demag logo   Konecranes jest oryginalnym dostawcą usług serwisowych dla urządzeń marek Konecranes i Demag.

TRUCONNECT connected cranes
TRUCONNECT

Czy jesteś gotowy, aby połączyć się z danymi z Twojej suwnicy?

Oferujemy pakiet produktów i aplikacji TRUCONNECT, wspierających czynności konserwacyjne i podnoszących poziom bezpieczeństwa i wydajności.   

Zdalny Monitoring TRUCONNECT dostarcza informacje o zużyciu suwnicy i dane operacyjne, które pomagają w planowaniu i przygotowywaniu harmonogramów konserwacji zapobiegawczej. 

Monitoring hamulców TRUCONNECT w sposób ciągły zbiera inforamcje o stanie hamulców i wykrywa ich usterki.  

Zdalne wsparcie TRUCONNECT gives zapewnia dostęp 24/7 do globalnej sieci ekspertów i specjalistów w zakresie suwnic, oferując diagnozowanie i rozwiązywnie problemów w celu ograniczenia nieplanowanych przestojów. 

Oil analysis of overhead crane gearbox.
Serwis

Usługi umożliwiające konserwację zapobiegawczą

Aby wdrożyć konserwację zapobiegawczą, należy wdrożyć określone rodzaje produktów serwisowych. To połączenie tych produktów, wykorzystanie narzędzi analitycznych i naszego procesu konsultacji umożliwia konserwację zapobiegawczą. 

Rdzeń programu CARE obejmuje przeglądy i rutynową konserwację. Aby skutecznie zastosować konserwację zapobiegawczą, wymagane jest dodanie następujących produktów.

 

Remote Monitoring metals industry

Zdalny monitoring TRUCONNECT

Zdalny monitoring służy do zbierania danych o stanie urządzenia oraz jego żywotności i jest kluczowym elementem konserwacji zapobiegawczej.

Technician performing oil analysis

Analiza oleju

Analiza oleju pomaga w podjęciu decyzji o optymalnym czasie wymiany oleju w przekładniach podnoszących, jezdnych i jezdnych. Można również analizować olej hydrauliczny. Usługa może dostarczyć przydatnych informacji dotyczących stanu wewnętrznych elementów przekładni. Na przykład utlenianie się oleju lub obecność cząsteczek metalu w oleju to potencjalne objawy problemów z działaniem.

 

Gear case inspection liftup image

Kontrola skrzynki przekładniowej

Podczas kontroli skrzynki przekładniowej wyszkolony specjalista przeprowadzi kontrolę wzrokową kluczowych elementów oraz oceni prowadzone wcześniej działania konserwacyjne i kontrolne, aby uzyskać informacje dotyczące eksploatacji suwnicy. Inspektor zwykle sprawdza poziom oleju i bada wnętrze skrzynki przekładniowej oraz powierzchnie przekładni przy użyciu endoskopu. Może być konieczne pobranie próbki oleju do analizy w celu wykrycia obecności spalonego oleju, opiłków oraz innych potencjalnych problemów eksploatacyjnych. Regularne kontrole skrzynki przekładniowej można przeprowadzać w dowolnym momencie, szczególnie w przypadku suwnic, w których podejrzewa się problemy ze skrzynką przekładniową. W razie wykrycia usterki może być wskazane przeprowadzenie zaawansowanej kontroli skrzynki przekładniowej.

Coupling inspection liftup image

Kontrola sprzęgła

Kontrola sprzęgła ma na celu wykrycie problemów, które mogą prowadzić do awarii sprzęgła wciągnika i spowodować upadek ładunku.

Sprzęgło jest rozbierane i oczyszczane ze starego smaru. Następnie przeprowadza się kontrolę wzrokową wszystkich powierzchni. Po kontroli konieczne może być wykonanie badań nieinwazyjnych. W przypadku sprzęgieł trudno dostępnych zaleca się ich wymianę. Prawidłowe ustawienie, montaż i smarowanie mają kluczowe znaczenie w kontekście odpowiedniej żywotności sprzęgła.

RopeQ™ magnetic rope inspection liftup image

Kontrola magnetyczna liny RopeQ™

W trakcie typowej kontroli można sprawdzić wzrokowo tylko zewnętrzne druty i pasma. Technologia RopeQ™ firmy Konecranes oraz metoda testów nieinwazyjnych umożliwiają analizę stanu wewnętrznych drutów, pasm i rdzenia przewodu, które w normalnych warunkach są niewidoczne.

Hook/Shank Inspection liftup image

Kontrola haka/chwytaka

Ta inspekcja ma na celu wykrycie problemów, które mogą prowadzić do uszkodzenia haka lub zblocza dolnego suwnicy. Konecranes korzysta z wielu sprawdzonych technik badań nieinwazyjnych, np. penetracji barwnikami, cząstek magnetycznych i gumy magnetycznej, oprócz kontroli wzrokowej i pomiarów zwyczajowo prowadzonych podczas kontroli haka. Co najistotniejsze, zblocze dolne jest całkowicie demontowane. Następnie sprawdzane są kluczowe elementy i chwyt haka w miejscach, gdzie najczęściej powstają awarie zmęczeniowe. 

Design Life Analysis liftup image

Analiza cyklu życia suwnicy

Częste przeglądy, chociaż są konieczne, nie zawsze pozwalają na wykrycie awarii maszyn, które mogą być spowodowane bardzo szybkim powiększaniem obszaru pęknięć. Obliczenie pozostałego czasu eksploatacji urządzanie dostarczy informacji, które pomogą Ci ocenić granice bezpieczeństwa pracy i zaplanować działania dotyczące dalszego użytkowania sprzętu.