Are your cranes fit for the future image

Czy używane suwnice są przyszłościowe?

Jeżeli nie ma pewności, czy modernizacja jest właściwym rozwiązaniem, potrzebne będzie narzędzie ułatwiające podjęcie decyzji co do przyszłych zastosowań posiadanych suwnic. Sprawdzenie niezawodności suwnicy to ekspertyza techniczna, która ocenia aktualny stan urządzenia i zawiera teoretyczne szacunki, przez ile czasu suwnica może jeszcze być eksploatowana oraz zalecenia co do dalszych kroków. 

Konecranes technician walks on crane catwalk

Zmodernizuj posiadaną suwnicę

Modernizacja może obejmować — zamiast wymiany suwnicy — gruntowną przebudowę posiadanego urządzenia. Modernizacje mogą również stanowić dobrą okazję, aby wyposażyć zakład we współczesne technologie. Modernizacja najczęściej obejmuje wymianę wciągnikówwózkówkabin operatora i urządzeń sterowniczych, aby poprawić udźwig, szybkość pracy, wytrzymałość i kontrolę ładunku.

Przestarzałe suwnice odchodzą w przeszłość

“Firma Konecranes zaproponowała znacznie bezpieczniejszy sposób eksploatacji naszych suwnic. Produktywność się poprawiła, a odkąd przeprowadziliśmy ten proces, kontrole nie wykazują żadnych problemów. Nie odbywały się też żadne naprawy. W dłuższej perspektywie modernizacja zaoszczędzi nam sporo pieniędzy. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo — tego nie można wycenić. Ten aspekt jest bezcenny.

Jerome Mead
Kierownik operacyjny i ds. jakości, AM Castle Metals