Demag logo   Konecranes jest oryginalnym dostawcą usług serwisowych dla urządzeń marek Konecranes i Demag.

CS
Usługi modernizacji suwnic

Kiedy modernizować suwnicę?

Jeśli jedna lub więcej z poniższych przesłanek dotyczy Twojej działalności produkcyjnej to możesz rozważyć modernizację:

• Podstawowe komponenty zbliżają się do końca czasu ich eksploatacji
• Zapotrzebowanie produkcyjne wzrasta
• Rodzaj zastosowania suwnicy się zmienił
• Wymagania prawne uległy zmianiu
• Koszty i czas potrzebne na konserwację starej suwnicy rosną
• Rozważana jest wymiana suwnicy

Crane modernization
Usługi modernizacji suwnic

Czy używane przez Ciebie suwnice dobrze rokują na kolejne lata produkcji?

Jeżeli nie ma pewności, czy modernizacja jest właściwym rozwiązaniem, potrzebne będzie narzędzie ułatwiające podjęcie decyzji co do przyszłych zastosowań posiadanych suwnic. Sprawdzenie niezawodności suwnicy to ekspertyza techniczna, która ocenia aktualny stan urządzenia i zawiera teoretyczne szacunki, przez ile czasu suwnica może jeszcze być eksploatowana oraz zalecenia, co do dalszych kroków. 

Overhead crane modernization
Usługi modernizacji

Rodzaje modernizacji

Modernizacja suwnicy to ekonomiczna alternatywa dla zakupu nowej suwnicy, umożliwiająca Twojej firmie czerpanie korzyści z najnowszej i jeszcze wydajniejszej technologii dostępnej w nowych suwnicach.

Modernizacja może obejmować:

  • Dodanie nowych funkcjonalności takich jak Smart Features do istniejącego systemu automatyki lub zaprojektowanie i zainstalowanie nowego systemu na użytkowanej suwnicy. 
  • Zwiększenie możliwości technicznych suwnicy takich jak udźwig, prędkość, liczba cykli podnoszenia. 
  • Zmianę położenia suwnicy, zwiększenie rozpiętości, dodanie chwytaka lub innego, ważnego elementu.

Wymień, odśwież lub zmodernizuj komponenty elektryczne - włącznie z PLC (automatyzacja) i sterowaniem suwnicy.