Demag logo   Konecranes jest oryginalnym dostawcą usług serwisowych dla urządzeń marek Konecranes i Demag.

Are your cranes fit for the future image

Czy używane suwnice są przyszłościowe?

Jeżeli nie ma pewności, czy modernizacja jest właściwym rozwiązaniem, potrzebne będzie narzędzie ułatwiające podjęcie decyzji co do przyszłych zastosowań posiadanych suwnic. Sprawdzenie niezawodności suwnicy to ekspertyza techniczna, która ocenia aktualny stan urządzenia i zawiera teoretyczne szacunki, przez ile czasu suwnica może jeszcze być eksploatowana oraz zalecenia co do dalszych kroków. 

Konecranes technician works on crane modernization
Usługi modernizacji

Modernizacja suwnicy

Modernizacje to dostosowane do potrzeb ulepszenia i/lub modyfikacje zaprojektowane w celu przedłużenia żywotności suwnicy i spełnienia aktualnych wymagań regulacyjnych, konserwacyjnych i produkcyjnych.

Typowe modernizacje obejmują unowocześnienie otwartych wózków wciągarek, systemów elektrycznych i automatyki lub modyfikację konstrukcji, takich jak dźwigary, belki podnoszące i tory jezdne. Inteligentne funkcje Smart Features, takie jak Sway Control, Snag Prevention i Protected Areas mogą zapewnić poprawę bezpieczeństwa i wydajności.

Konecranes technician on crane
Usługi modernizacji

Rodzaje modernizacji

Modernizacja suwnicy to ekonomiczna alternatywa dla zakupu nowej suwnicy, umożliwiająca Twojej firmie czerpanie korzyści z bardziej najnowszej i jeszcze wydajniejszej technologii dostępnej w nowych suwnicach.

Modernizacja może obejmować:

  • Dodanie nowych funkcjonalności takich jak Smart Features do istniejącego systemu automatyki lub zaprojektowanie i zainstalowanie nowego systemu na użytkowanej suwnicy. 
  • Zwiększenie możliwości technicznych suwnicy takich jak udźwig, prędkość, ilość cykli podnoszenia. 
  • Zmianę położenia suwnicy, zwiększenie rozpiętości, dodanie chwytakia lub innego, ważnego elementu.

Wymień, odśwież lub zmodernizuj komponenty elektryczne - włącznie z PLC (automatyzacja) i sterowaniem suwnicy.