Aplikacja CheckApp do codziennych inspekcji

 

Zdigitalizuj swoje codzienne inspekcje

Aplikacja Konecranes CheckApp do codziennych inspekcji została zaprojektowana tak, aby pomóc użytkownikom suwnic w szybkim i łatwym rejestrowaniu wyników zebranych podczas inspekcji przeprowadzanych przed rozpoczęciem zmiany i/lub przed przystąpieniem do operacji podnoszenia.

Caterpillar quoteAplikacja stanowi dla użytkowników niskokosztowy sposób na cyfrowe rejestrowanie i odczytywanie danych z codziennych przeglądów, które mogą być następnie używane do wewnętrznych audytów oraz do weryfikowania zgodności z przepisami. W niektórych krajach codzienne przeglądy są wymagane ustawowo.

Codzienny przegląd to osobista ocena operatora suwnicy (lub innego jej użytkownika) zdatności urządzenia i jego otoczenia do bezpiecznej pracy. Nie stanowi on ekspertyzy w zakresie stanu technicznego urządzenia lub jego części. Aplikacja Konecranes CheckApp do codziennych przeglądów została opracowana z uwzględnieniem zaleceń normy ISO 9927 i odpowiednich wymogów ustawowych.

Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store (dla urządzeń z systemem iOS) lub serwisu Google Play (dla urządzeń z systemem Android). Twoi pracownicy mogą używać do codziennych przeglądów urządzeń własnych lub służbowych (w tym wspólnych), zgodnie z lokalnymi przepisami.

 

Szybki i łatwy dostęp do zapisanych danych

Zapisy codziennych inspekcji są dostępne w serwisie yourKONECRANES.com. Połączenie zapisów z historią serwisową i informacjami o stanie technicznym podzespołów obsługujących zdalne monitorowanie TRUCONNECT® pozwala uzyskać szczegółowy i dostępny w jednym miejscu obraz stanu urządzenia. Dane te ułatwiają planowanie działań serwisowych i tworzą dziennik wszystkich codziennych inspekcji.

Widok „Kontrola codzienna” w serwisie yourKONECRANES pokazuje informacje o poszczególnych przeglądach codziennych oraz przydatne zestawienia. Szczegóły codziennego przeglądu, w tym dane osoby, która go dokonała, termin jego wykonania i stwierdzone nieprawidłowości, są dostępne w widokach „aktywność”, „przegląd” i „flota urządzeń”. Na karcie „Przegląd biznesowy” prezentowane jest szczegółowe podsumowanie dla wybranego przedziału czasowego.

 

KORZYŚCI

  • pomaga w zachowaniu zgodności z wytycznymi wynikającymi z przepisów
  • umożliwia łatwą i rzetelną kontrolę codziennych przeglądów, które już zostały wykonane
  • dzięki temu, że aplikacja mobilna jest łatwa w obsłudze może zwiększać motywację użytkowników do regularnego wykonywania codziennych przeglądów
  • ułatwia odpowiednio wczesne wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa urządzeń lub ciągłości produkcji
  • wspomaga dostrzeganie możliwości prowadzących do ulepszenia miejsca pracy
  • pomaga w określaniu potrzeb szkoleniowych operatorów i wykrywaniu przypadków nieprzestrzegania lokalnych lub zakładowych zasad bezpieczeństwa