Inteligentne funkcje suwnic

Sprawdzone technologie i zastosowania

Technologie te zostały opracowane w warunkach rzeczywistych i mają na celu rozwiązanie problemów, jakie napotykają operatorzy suwnic na całym świecie w codziennej pracy. Wszystkie funkcje inteligentne można wprowadzić zarówno w starych, jak i nowych modelach.

Technologie pozycjonowania i kontroli ładunku zwiększające bezpieczeństwo i wydajność operatora suwnicy

Nasze inteligentne funkcje kontroli ładunku mają na celu poprawę bezpieczeństwa i wydajności operatora suwnicy, dzięki możliwości łatwiejszego wykonywania płynnych, kontrolowanych ruchów. Rozwiązania Konecranes oferują następujące inteligentne funkcje kontroli ładunku:

KONTROLA KOŁYSANIA ma na celu automatyczne ograniczenie kołysania ładunku poprzez kontrolę tempa przyspieszenia i hamowania mostu i wózka. Ta inteligentna funkcja ułatwia precyzyjne pozycjonowanie i skraca czas transportu ładunku.

RUCH PRECYZYJNY to funkcja umożliwiająca bardzo precyzyjne ruchy przyrostowe podczas zbliżania się do miejsca docelowego ładunku. Można ją włączyć w celu kontrolowania zarówno ruchu wciągnika, jak i przemieszczania suwnicy. Ruch precyzyjny można zdefiniować w zakresie od 2 do 100 mm.

PRĘDKOŚĆ MIKRO umożliwia bardzo powolny ruch, co ułatwia sterowanie ładunkiem. Funkcję można włączyć dla wszystkich typów ruchów, co sprawia, że duże ruchy joysticka powodują powolne i precyzyjne ruchy ładunku.

ZAPOBIEGANIE WSTRZĄSOWI PRZY OBCIĄŻANIU umożliwia płynne podniesienie ładunku. Silnik wciągnika kontroluje obciążenie. Jeżeli ładunek jest podnoszony w sposób gwałtowny, szybkość wciągania jest automatycznie obniżana, dopóki ładunek nie zostanie podniesiony. Zapobiega to wstrząsom, którym podlega ładunek i sama suwnica, co zmniejsza zużycie konstrukcji stalowej i części mechanicznych urządzenia.

ZAPOBIEGANIE LUZOWI LINY to ważna funkcja poprawiająca bezpieczeństwo i produktywność w sytuacjach, kiedy używane są urządzenia podnoszące, np. trawersy. W miarę jak ładunek jest opuszczany, napęd wciągnika wykrywa moment zetknięcia z podłożem i zatrzymuje ruch. Liny wciągnika nie luzują się i nie mogą wyślizgnąć się ze zblocza, dzięki czemu urządzenie do podnoszenia nie upadnie.

Podczas równoczesnego podnoszenia ładunku za pomocą dwóch haków funkcja SYNCHRONIZACJI WCIĄGNIKÓW kontroluje pracę obu haków tak, aby pracowały z tą samą prędkością, nawet jeżeli ich obciążenie jest niezrównoważone.

Jeżeli podnoszony ciężar jest mniejszy niż maksymalne obciążenie znamionowe, funkcja ROZSZERZONEGO ZAKRESU PRĘDKOŚCI umożliwia szybsze podnoszenie i opuszczanie ładunku. Dozwolona szybkość pracy wciągnika przekracza wtedy szybkość znamionową. Ta funkcja inteligentna skraca czas transportu i oczekiwania na ładunek.

Zaawansowane technologie kontroli pozycji i obszaru zapewniające maksymalną wydajność

Funkcje kontroli pozycji i obszaru ułatwiają operatorowi suwnicy precyzyjne i efektywne pozycjonowanie ładunku oraz dostosowanie obszaru roboczego suwnicy do fizycznego rozkładu obsługiwanej linii produkcyjnej.

POZYCJONOWANIE DOCELOWE to funkcja umożliwiająca zdefiniowanie do 120 pozycji docelowych i ośmiu pozycji wyjściowych. Operator wybiera miejsce docelowe dla ładunku i wciska przycisk pozycjonowania docelowego. Tak długo, jak przycisk jest przytrzymywany w pozycji wciśniętej, suwnica przemieszcza się w kierunku wybranej pozycji docelowej. Wciągnik może automatycznie podnieść ładunek na zdefiniowaną wysokość transportową. Kiedy ładunek osiąga pozycję docelową, wciągnik automatycznie obniża ładunek na wcześniej zdefiniowaną wysokość.

POZYCJONOWANIE KOŃCOWE to funkcja, która przyspiesza końcowe pozycjonowanie ładunku wg współrzędnych X i Y. Jest to szczególnie przydatne podczas cykli roboczych obejmujących urządzenia lub konstrukcje stacjonarne, kiedy operator musi w powtarzalny sposób ustawiać ładunek w tych samych miejscach. Operator może zdefiniować do 16 pozycji końcowych. Kiedy ładunek zostanie wprowadzony w zakres pozycjonowania wokół miejsca docelowego i naciśnięty zostanie przycisk „pozycjonowania końcowego”, suwnica przemieści ładunek w środek tego zakresu. Następnie operator przejmuje kontrolę ręczną i opuszcza ładunek.

LIMITY ROBOCZE można potraktować jako tymczasowe wirtualne ściany, przy których dźwig będzie się automatycznie zatrzymywał. Operator suwnicy pracujący przy panelu sterowania ustawia limity ruchu wózka, mostu lub wciągnika, tworząc tym samym poziomą lub pionową wirtualną ścianę. Można zdefiniować kilkanaście limitów roboczych, odpowiednio do aktualnego zadania, np. aby chronić ludzi na tymczasowym chodniku lub załadowywaną ciężarówkę.

OBSZARY CHRONIONE to obszary zakazane dla suwnicy. Operator suwnicy nie może wyłączyć ani pominąć tego ograniczenia. Można zdefiniować do 16 prostokątnych obszarów chronionych, co pozwala zabezpieczyć cenne urządzenia produkcyjne lub obszary o szczególnej intensywności pracy na wypadek ewentualnego błędu operatora.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, które z inteligentnych funkcji mogłyby zostać zainstalowane w nowej lub już posiadanej przez Ciebie suwnicy.

Videos

Smart Feature-Sway Control

Smart Feature-Target Positioning