Demag logo   Konecranes jest oryginalnym dostawcą usług serwisowych dla urządzeń marek Konecranes i Demag.

Konecranes technician inspects CXT hoist
Inspekcje suwnic i wciągników

Inspekcje bezpieczeństwa i zgodności

Inspekcje suwnic mają na celu ocenę bezpieczeństwa sprzętu, wykrywanie zużywania oraz identyfikację potrzeb konserwacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy. Inspekcje mogą również zweryfikować, czy sprzęt jest zgodny z aktualnymi przepisami państwowymi i standardami, pomagając uniknąć kosztownych kar i zakłóceń produkcji.

Oprócz regularnych inspekcji suwnic korzystne jest opracowanie kompleksowego planu konserwacji zapobiegawczej, planowych napraw i zaawansowanych usług serwisowych, które pozwolą dokładniej przyjrzeć się suwnicy i jej komponentom. Dzięki skoordynowanemu programowi serwisowemu możesz sobie skutecznie zapewnieć bezpieczniejszą, bardziej bezawaryjną i zgodną z przepisami pracę.

Konecranes expert talks with customer about preventive maintenance
Program konserwacji zapobiegawczej

Usługi serwisowe skrojone na miarę Twoich potrzeb

Skuteczny program konserwacji zapobiegawczej obejmuje prewencyjną obsługę techniczną, kontrole zgodności z przepisami, jeśli jest taka potrzeba oraz rutynową konserwację. Celem jest pomoc w przestrzeganiu przepisów i zaleceń producenta dotyczących konserwacji  oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii skutkujących nieplanowanymi przestojami.

Dostosowujemy nasze programy serwisowe do charakteru Twojej działalności, biorąc pod uwagę urządzenia, ich użytkowanie, środowisko pracy, GNP, historię serwisową, zalecenia producenta i wymogi prawne.

Risk and recommendations on yourkonecranes
Metoda Ryzyka i Zaleceń

Identyfikacja ryzyk i możliwości wprowadzenia ulepszeń

Za każdym razem, gdy serwisujemy Twój sprzęt, stosujemy naszą Metodę Ryzyka i Zaleceń w celu udokumentowania i ustalenia priorytetów działań naprawczych.

Najpierw sprawdzamy dany element, aby ocenić jego stan. Następnie odnotowujemy awarie, uchybienia / lub naruszenia i sklasyfikuj je jako zagrożenie bezpieczeństwa, ryzyko produkcyjne lub stan nieokreślony. Jednocześnie identyfikujemy również wszelkie możliwości ulepszeń. Zalecamy podjęcie działań naprawczych i omawiamy je z Państwem podczas procesu przeglądu.

Podsumowanie zagrożeń i zaleceń można również zobaczyć na naszym Portalu Klienta yourKONECRANES.com.

Konecranes expert consults with customer
Nasze konsultacje

Rady ekspertów na każdym etapie

Za każdym razem gdy serwisujemy Twoje urządzenie stosujemy zasadę konsultowania z Tobą naszych spostrzeżeń i zaleceń. 

Kontrola bezpieczeństwa

Zawsze, gdy zostanie wykryte zagrożenie bezpieczeństwa, nasz technik przeprowadzi z Tobą przegląd Kontroli Bezpieczeństwa przed opuszczeniem zakładu lub przywróceniem urządzenia do ponownego użytku. 

Wizytacje 

Po zamknięciu każdego zgłoszenia serwisowego i technik będący na miejsciu podzieli się spostrzeżeniami z wyników inspekcji lub konserwacji, dokona przeglądu zidentyfikowanych ryzyk i możliwości wprowadzenia ulepszeń, a także podejmie decyzję dotyczącą zalecanych działań.

Kontrola serwisowa 

Nasz lokalny oddział skontaktuje się z Tobą osobiście przez Internet lub telefonicznie. Przeanalizujemy zagrożenia, rekomendacje i wyliczenia, odpowiadając na Twoje pytania lub wątpliwości i przygotujemy zalecane działania. 

Kontrola biznesowa 

Raz w roku lub w razie potrzeby częściej,  przeprowadzamy kontrolą na poziomie kierownictwa. To dogłębna analiza naszych relacji serwisowych - analiza postępów, informacji zwrotnej od Klienta oraz udokumentowych korzyści, jakie zapewniamy.