Demag logo   Konecranes jest oryginalnym dostawcą usług serwisowych dla urządzeń marek Konecranes i Demag.

Konecranes technician inspecting hoist
Inspekcje suwnic i wciągników

Inspekcje bezpieczeństwa i zgodności

Inspekcje suwnic mają na celu ocenę bezpieczeństwa urządzenia, wykrywanie obszarów zużywania oraz identyfikację potrzeb konserwacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy. Inspekcje mogą również zweryfikować, czy urządzenie jest zgodne z aktualnymi przepisami państwowymi i standardami, pomagając uniknąć kosztownych kar i zakłóceń produkcji.

Oprócz regularnych inspekcji suwnic korzystne jest opracowanie kompleksowego planu konserwacji zapobiegawczej, planowych napraw i zaawansowanych usług serwisowych, które pozwolą dokładniej przyjrzeć się suwnicy i jej komponentom. Skoordynowany program serwisowy pozwala skutecznie zapewnieć bezpieczniejszą, bardziej bezawaryjną i zgodną z przepisami pracę.

Konecranes expert and customer on site
Program konserwacji zapobiegawczej

Usługi serwisowe skrojone na miarę Twoich potrzeb

Skuteczny program konserwacji zapobiegawczej obejmuje prewencyjną obsługę techniczną, kontrole zgodności z przepisami, jeśli jest taka potrzeba, oraz rutynową konserwację. Celem jest pomoc w przestrzeganiu przepisów i zaleceń producenta dotyczących konserwacji oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa awarii skutkujących nieplanowanymi przestojami.

Dostosowujemy nasze programy serwisowe do charakteru Twojej działalności i branży, biorąc pod uwagę urządzenia, ich użytkowanie, środowisko pracy, GNP, historię serwisową, zalecenia producenta i wymogi prawne.

Risk and recommendations on yourkonecranes
Metoda Ryzyka i Zaleceń

Identyfikacja ryzyk i możliwości wprowadzenia ulepszeń

Za każdym razem, gdy serwisujemy Twoje urządzenie, stosujemy naszą Metodę Ryzyka i Zaleceń w celu udokumentowania i ustalenia priorytetów działań naprawczych.

Najpierw sprawdzamy dany element, aby ocenić jego stan. Następnie odnotowujemy awarie, uchybienia / lub naruszenia i klasyfikujemy je jako zagrożenie bezpieczeństwa, ryzyko produkcyjne lub stan nieokreślony. Jednocześnie identyfikujemy również wszelkie możliwości ulepszeń. Zalecamy podjęcie działań naprawczych i omawiamy je z Tobą podczas procesu przeglądu.

Podsumowanie zagrożeń i zaleceń można również zobaczyć na naszym Portalu Klienta yourKONECRANES.com.

Konecranes expert and customer
Nasze konsultacje

Rady ekspertów na każdym etapie

Za każdym razem, gdy serwisujemy Twoje urządzenie stosujemy zasadę konsultowania z Tobą naszych spostrzeżeń i zaleceń. 

Kontrola bezpieczeństwa

Zawsze, gdy zostanie wykryte zagrożenie bezpieczeństwa, nasz technik przeprowadzi z Tobą przegląd Kontroli Bezpieczeństwa przed opuszczeniem zakładu lub przywróceniem urządzenia do ponownego użytkowania. 

Wizytacje 

Po zamknięciu każdego zgłoszenia serwisowego, technik będący na miejsciu podzieli się spostrzeżeniami z wyników inspekcji lub konserwacji, dokona przeglądu zidentyfikowanych ryzyk i oceny możliwości wprowadzenia ulepszeń, a także podejmie decyzję dotyczącą zalecanych działań.

Kontrola serwisowa 

Nasz lokalny oddział skontaktuje się z Tobą osobiście, przez Internet lub telefonicznie. Przeanalizujemy zagrożenia, rekomendacje i wyliczenia, odpowiadając na Twoje pytania lub wątpliwości, a także przygotujemy zalecane działania. 

Kontrola biznesowa 

Raz w roku lub w razie potrzeby częściej, przeprowadzamy kontrolą z udziałem kierownictwa. To dogłębna analiza naszych relacji serwisowych - analiza postępów, informacji zwrotnej od Klienta oraz udokumentowych korzyści, jakie zostały przez nas dostarczone.