Konecranes technician inspects CXT hoist
Inspekcje suwnic i wciągników

Inspekcje bezpieczeństwa i zgodności

Inspekcje suwnic mają na celu ocenę bezpieczeństwa sprzętu, wykrywanie zużywania oraz identyfikację potrzeb konserwacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy. Inspekcje mogą również zweryfikować, czy sprzęt jest zgodny z aktualnymi przepisami państwowymi i standardami, pomagając uniknąć kosztownych kar i zakłóceń produkcji.

Oprócz regularnych inspekcji suwnic korzystne jest opracowanie kompleksowego planu konserwacji zapobiegawczej, planowych napraw i zaawansowanych usług serwisowych, które pozwolą dokładniej przyjrzeć się suwnicy i jej komponentom. Dzięki skoordynowanemu programowi serwisowemu możesz sobie skutecznie zapewnieć bezpieczniejszą, bardziej bezawaryjną i zgodną z przepisami pracę.

Konecranes expert talks with customer about preventive maintenance
Program konserwacji zapobiegawczej

Usługi serwisowe skrojone na miarę Twoich potrzeb

Skuteczny program konserwacji zapobiegawczej obejmuje prewencyjną obsługę techniczną, kontrole zgodności z przepisami, jeśli jest taka potrzeba oraz rutynową konserwację. Celem jest pomoc w przestrzeganiu przepisów i zaleceń producenta dotyczących konserwacji  oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa awarii skutkujących nieplanowanymi przestojami.

Dostosowujemy nasze programy serwisowe do charakteru Twojej działalności, biorąc pod uwagę urządzenia, ich użytkowanie, środowisko pracy, GNP, historię serwisową, zalecenia producenta i wymogi prawne.

Risk and recommendations on yourkonecranes
Metoda Ryzyka i Zaleceń

Identyfikacja ryzyk i możliwości wprowadzenia ulepszeń

Za każdym razem, gdy serwisujemy Twój sprzęt, stosujemy naszą Metodę Ryzyka i Zaleceń w celu udokumentowania i ustalenia priorytetów działań naprawczych.

Najpierw sprawdzamy dany element, aby ocenić jego stan. Następnie odnotowujemy awarie, uchybienia / lub naruszenia i sklasyfikuj je jako zagrożenie bezpieczeństwa, ryzyko produkcyjne lub stan nieokreślony. Jednocześnie identyfikujemy również wszelkie możliwości ulepszeń. Zalecamy podjęcie działań naprawczych i omawiamy je z Państwem podczas procesu przeglądu.

Podsumowanie zagrożeń i zaleceń można również zobaczyć na naszym Portalu Klienta yourKONECRANES.com.

Konecranes expert consults with customer
Nasze konsultacje

Rady ekspertów na każdym etapie

Za każdym razem gdy serwisujemy Twoje urządzenie stosujemy zasadę konsultowania z Tobą naszych spostrzeżeń i zaleceń. 

Kontrola bezpieczeństwa

Zawsze, gdy zostanie wykryte zagrożenie bezpieczeństwa, nasz technik przeprowadzi z Tobą przegląd Kontroli Bezpieczeństwa przed opuszczeniem zakładu lub przywróceniem urządzenia do ponownego użytku. 

Wizytacje 

Po zamknięciu każdego zgłoszenia serwisowego i technik będący na miejsciu podzieli się spostrzeżeniami z wyników inspekcji lub konserwacji, dokona przeglądu zidentyfikowanych ryzyk i możliwości wprowadzenia ulepszeń, a także podejmie decyzję dotyczącą zalecanych działań.

Kontrola serwisowa 

Nasz lokalny oddział skontaktuje się z Tobą osobiście przez Internet lub telefonicznie. Przeanalizujemy zagrożenia, rekomendacje i wyliczenia, odpowiadając na Twoje pytania lub wątpliwości i przygotujemy zalecane działania. 

Kontrola biznesowa 

Raz w roku lub w razie potrzeby częściej,  przeprowadzamy kontrolą na poziomie kierownictwa. To dogłębna analiza naszych relacji serwisowych - analiza postępów, informacji zwrotnej od Klienta oraz udokumentowych korzyści, jakie zapewniamy.

Online access to your equipment and maintenance data image
Portal Klienta yourKONECRANES

Szybki dostęp do danych serwisowych

Na portalu yourKONECRANES.com można uzyskać dostęp do raportów kontrolnych i serwisowych, harmonogramów serwisowych, historii czynności konserwacyjnych, wykazów zasobów, wydatków na serwis i szczegółów umów. W trakcie wizyty serwisowej nasi mobilni serwisanci mogą szybko i skutecznie wprowadzić informacje potrzebne do uzyskania szybkiego dostępu do danych serwisowych. Za pośrednictwem portalu yourKONECRANES można też złożyć zgłoszenia serwisowe. Portal ten umożliwia uzyskanie online pełnego obrazu posiadanych zasobów i relacji z firmą Konecranes, przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

 

Konecranes technician fixes a hoist
Serwis

Konserwacja naprawcza i modyfikacje

Przyjrzyj się kwestiom bezpieczeństwa i wydajność oraz wykorzystaj możliwości ulepszeń, dokonując napraw na czas, wymieniając komponenty i/lub wyposażając suwnicę w najnowszą technologię.

Konserwacja naprawcza jest wykonywana po wykryciu wady i ma na celu przywrócenie suwnicy do stanu, w którym może realizować zaplanowaną dla niej funkcję. Szybka naprawa rozpoznanych wad zmniejsza ryzyko awarii i często jest wymagana przepisami. 

Modyfikacje to stosunkowo łatwy i niedrogi sposób, aby wyposażyć posiadaną suwnicę w najnowsze funkcje i technologie. Najczęstsze modyfikacje obejmują wymianę wciągnika i elementów, układ sterowniczy o zmiennej szybkości, zdalne sterowanie radiowe i oświetlenie LED-owe. W porównaniu do modernizacji, modyfikacje zazwyczaj wymagają znacznie mniej planowania i wiążą się z krótszym przestojem urządzenia. 

Konecranes technician repairs a hoist
Konserwacja naprawcza

Zminimalizuj przestoje dzięki naprawom planowanym

Usunięcie rozpoznanych wad jest wskazane z punktu widzenia bezpieczeństwa i ma sens ekonomiczny. Wady elementów zidentyfikowane podczas kontroli i zapobiegawczej obsługi technicznej są dokumentowane, a działania naprawcze są omawiane z klientami. Koordynujemy naprawy suwnicy i wciągnika z harmonogramami produkcyjnymi klientów, aby zminimalizować przestoje.

W przypadku awarii prosimy o kontakt w celu zamówienia napraw awaryjnych.

Led lighting retrofit for cranes image
Modernizacje

Wydłuż żywotność swojego urządzenia

Dzięki wymianie komponentów takich jak wciągniki linowe, wciągniki łańcuchowe, panele elektryczne/sterownicze, przemienniki częstotliwości i linie zasilania/przesyłu danych, można wydłużyć żywotność sprzętu oraz zwiększyć dostęp do części zamiennych, bezpieczeństwo i wydajność.

Twoje bezpieczeństwo i wydajność można również zwiększyć, wyposażając urządzenie w nowe technologie, takie jak system unikania kolizji, systemy zapobiegające ciągnięciu z boku, urządzenia ostrzegawcze, wyświetlacze obciążenia, bezprzewodowe systemy sterowania, urządzenia do zdalnego monitorowania stanu urządzeń.