Kalkulator kosztów przestoju

Aktywny program konserwacji zapobiegawczej ma kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i wydajności. Konserwacja zapobiegawcza może skrócić przestoje i zwiększyć niezawodność urządzeń. Jeśli jedna z twoich suwnic ulegnie awarii, ile naprawdę cię to kosztuje?

Przestój to łączny czas od wyłączenia suwnicy do przywrócenia jej do pełnej sprawności. Okres ten obejmuje czas na dojazd, naprawę i kalibrację. Obejmuje to również czas potrzebny na poprawki po zakończeniu napraw wstępnych. Jeśli nie znasz wartości któregoś z pól to wpisz „0” lub pozostaw to pole puste.

  • Current Employee costs
  • Production costs
  • Repair costs
  • Opportunity costs
  • Total costs

Production employee cost per hours

Employee costs include crane operators, riggers and all production-related workers who cannot do their jobs without the use of the crane.