ControlPro

Większe bezpieczeństwo i skuteczne monitorowanie dzięki modyfikacji ControlPro

Dzięki rozwiązaniu ControlPro dowolny wciągnik na suwnicy może zostać wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe. Moduł ten rejestruje również dane eksploatacyjne do celów planowania konserwacji. Rozwiązanie ControlPro jest dostępne w postaci pakietu modyfikacji dla dowolnych suwnic, niezależnie od ich typu, marki czy wieku.

Tysiące jednostek ControlPro zostało już zainstalowanych na różnych modelach suwnic, aby poprawić ich bezpieczne i wydajne użytkowanie. Oprócz przeciążeń, ControlPro jest również w stanie wychwytywać inne dane dotyczące użytkowania wciągnika, takie jak zatrzymanie awaryjne, uruchomienie silnika wciągnika i cykle pracy. ControlPro może również zapewnić ochronę przed przegrzaniem, o ile odpowiednie czujniki zostaną zamontowane.

 

Aktualizacja modemu TRUCONNECT 

Modem TRUCONNECT można zainstalować na wszystkich suwnicach z jednostkami ControlPro, aby zapewnić możliwość podłączenia do zdalnego monitoringu TRUCONNECT.

 

Zestaw modernizacyjny TRUCONNECT do suwnic innych producentów niż Konecranes

Zestaw modernizacyjny TRUCONNECT został zaprojektowany w celu wyposażenia suwnicy innego producenta niż Konecranes w sprzęt wymagany do zdalnego monitorowania TRUCONNECT.

 

Zdalny monitoring TRUCONNECT 

Zdalny monitoring TRUCONNECT zbiera dane o stanie, użytkowaniu i eksploatacji z systemów sterowania i czujników zainstalowanych na urządzeniu oraz zapewnia ostrzeżenia o pewnych anomaliach. Dane zdalnego monitorowania są wykorzystywane do planowania konserwacji i przewidywania możliwych awarii komponentów lub urządzenia. Te dane i inne informacje dotyczące użytkowania suwnicy są widoczne na yourKONECRANES.com.

Zalety zdalnego monitoringu:

  • Wspiera konserwację predykcyjną
  • Czynności konserwacyjne można zaplanować na podstawie szacowanego stanu podzespołów, tj. estymowanego pozostałego okresu eksploatacji
  • Zapewnia wiedzę o pozostałym projektowym okresie pracy (DWP) i pozostałym okresie użytkowania wybranych elementów, takich jak wciągnik, hamulce, konstrukcje i styczniki
  • Zawiera informacje dotyczące wykorzystania floty i obsługi, które są wykorzystywane do oceny stanu i bezpieczeństwa suwnicy
  • Powiadamia o żywotności hamulców, przeciążeniach wciągnika, zatrzymaniach awaryjnych i wystąpieniach nadmiernej temperatury za pośrednictwem alertów tekstowych lub e-mailowych, umożliwiając szybką reakcję