Kontrola sprzęgła

Mechaniczne sprzężenie między silnikiem wciągnika a obudową mechanizmu podnoszącego jest kolejnym krytycznym elementem zapewniającym bezpieczną obsługę sprzętu dźwignicowego. Uszkodzenie sprzęgła wciągnika może prowadzić do spadku ładunku.

Kontrola sprzęgła została zaprojektowana w celu wykrycia problemów, które mogą prowadzić do awarii sprzęgła. Sprzęgło jest rozebrane i oczyszczone ze starego smaru. Powierzchnie są następnie sprawdzane wizualnie. Po kontroli może być konieczne przeprowadzenie badań nieniszczących. W przypadku złączy, które nie są łatwo dostępne, zaleca się ich wymianę. Prawidłowe ustawienie, montaż i smarowanie mają kluczowe znaczenie dla właściwej żywotności sprzęgła.