Programy serwisowe suwnic

Service programs polish demonstration image
PIĘĆ PROGRAMÓW SERWISOWYCH DOSTOSOWANYCH DO POTRZEB KAŻDEGO KLIENTA

Program zapobiegawczej obsługi technicznej „CARE” (opieka)

Program zapobiegawczej obsługi technicznej CARE to nasza najpopularniejsza propozycja serwisowa. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i produktywności urządzeń poprzez systematyczne zapobiegawcze kontrole techniczne, rutynową obsługę techniczną, naszą autorską metodę oceny ryzyka i zaleceń oraz zastosowanie technologii zdalnego monitorowania tam, gdzie jest to możliwe. W połączeniu z usługami konserwacji naprawczej, modyfikacji i doradztwa, pozwala on na maksymalizację długości okresu eksploatacji.

Program CARE jest dostosowywany do konkretnych potrzeb klienta. Bierzemy pod uwagę zastosowanie suwnicy, środowisko pracy, klasyfikację obciążeń, zalecenia producenta oraz przepisy lokalne.

Aby ułatwić podejmowanie szybkich i odpowiedzialnych decyzji w zakresie konserwacji, omawiamy ustalenia pokontrolne wraz ze spriorytetyzowaną listą zagrożeń i zalecanych działań, Bliższe informacje są dostępne w opisie oferowanych konsultacji oraz usługi konserwacji planowej MAINMAN.

COŚ WIĘCEJ NIŻ OBSŁUGA ZAPOBIEGAWCZA — WARIANT „COMMITMENT” (zaangażowanie) LUB „COMPLETE” (pełny)

WARIANT COMMITMENT (zaangażowanie)

Jeżeli potrzebna jest bardziej kompleksowa umowa serwisowa, wykraczająca poza zakres zapobiegawczej obsługi technicznej, warto rozważyć nasz program konserwacji COMMITMENT. Program ten oferuje możliwość outsourcingu szerokiego zakresu prac konserwacyjnych. Zakres każdej umowy COMMITMENT (zaangażowanie) zazwyczaj obejmuje czynności zapobiegawczej obsługi technicznej, okresowe kontrole zgodności z wymogami, wymianę części zużywających się, wcześniej potwierdzane naprawy oraz dodatkowe usługi odpowiadające specyfice zakładu i działalności. Warunkiem wstępnym dla każdej umowy COMMITMENT (zaangażowanie) jest szczegółowe studium wykonalności oraz — tam, gdzie jest to niezbędne — naprawy w celu doprowadzenia wyposażenia do odpowiedniego stanu sprawności.

WARIANT „COMPLETE” (pełny)

PEŁNY program konserwacji i obsługi to umowa serwisowa najbardziej dostosowana do potrzeb klientów. Jest on przeznaczony dla klientów, którzy chcieliby całkowicie zlecić firmie zewnętrznej konserwację i obsługę swoich urządzeń. W ramach tego programu firma Konecranes we współpracy z klientem określi dla urządzeń i procesów cele z zakresu wydajności i sposobu obsługi ładunków. Każdy program COMPLETE zazwyczaj bazuje na umowie długoterminowej i dlatego wymaga procesu szczegółowej oceny i obopólnego uzgodnienia warunków.

JEŻELI POTRZEBNE SĄ TYLKO PODSTAWOWE USŁUGI, WARTO ZAPYTAĆ O WARIANTY „CONDITION” (stan) LUB „CONTACT” (kontakt)

WARIANT CONDITION (stan)

Program kontroli CONDITION (stan) ma ułatwiać spełnienie lokalnych wymogów prawnych i wesprzeć wewnętrzne procesy konserwacyjne. Takie kontrole zapewniają szczegółowe informacje z zakresu wad i naruszeń warunków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez przepisy i naszym własnym doświadczeniem. Kontrole prowadzą przeszkoleni i wykwalifikowani profesjonaliści. Dzięki możliwościom raportowania online, program CONDITION (stan) stwarza dostęp do fachowej wiedzy kontrolnej oraz pozwala w razie potrzeby skorzystać z innych usług.

WARIANT CONTACT (kontakt)

CONTACT to nasza podstawowa usługa świadczona na żądanie, zazwyczaj w celu wykonania napraw awaryjnych, dostawy części zamiennych, reakcji na awarie i innych potrzeb doraźnych. Nasze zespoły są przeszkolone w taki sposób, aby rozumiały specyfikę suwnic wszystkich typów, niezależnie od ich producenta oraz świadczyły usługi konserwacji w zgodności z wytycznymi oryginalnego producenta sprzętu. Dwie trzecie serwisowanych przez nas suwnic to urządzenia marek innych niż nasza własna. Dzięki programowi CONTACT możemy udowodnić wartość naszych działań.

Aby uzyskać bliższe informacje o naszych programach serwisowych, prosimy o kontakt.