RailQ™ crane runway survey liftup image
Usługi doradcze

Ocena ustawienia szyn suwnicy

Niewłaściwie ustawione tory jezdne suwnic powodują zużycie kół suwnic, kołnierzy, łożysk i szyn. Pozostawione bez naprawy, mogą powodować wypadki, awarie lub wykolejenia suwnic i prowadzić do utraty wydajności oraz do kosztownych przestojów, niezbędnych do wykonania niezbędnych napraw i wymiany części.

Badanie toru jazdy suwnicy RailQ Runway Survey polega na sprawdzeniu szyn Twojej suwnicy i dokonaniu pomiarów  zapewniających dokładne informacje o rozpiętości, prostoliniowości i wysokości, w tym wysokości szyn względem siebie. 

Badanie geometryczne CraneQ Crane Geometric Survey pozwala zweryfikować układ suwnicy i ocenić, czy wózki końcowe są równoległe względem siebie i prostopadłe względem dźwigara, a także sprawdzić same wózki końcowe, ustawienie kół w ich obrębie i zmierzyć dźwigary, aby wykryć przechyły.

RailQ i CraneQ mogą Ci zapewnić pełny obraz geometrii żurawia i szyn.

Crane reliability study liftup image
Usługi doradcze

Badanie i analiza suwnicy pomagają w określeniu potrzeb modernizacyjnych

Jeśli masz pytania dotyczące starzejących się suwnic, ocena inżynieryjna może pomóc w podjęciu decyzji dotyczących konserwacji i modernizacji.

Badanie niezawodności suwnicy (CRS) to ekspertyza techniczna, która bada aktualny stan urządzenia i zawiera teoretyczne szacunki czasu, przez który będzie ono mogło być eksploatowane. Badanie to obejmuje konstrukcję, części mechaniczne i układy elektryczne oraz wskazuje na ewentualne potrzeby z zakresu konserwacji i modernizacji.

Analiza konstrukcji stalowej może dostarczyć szczegółowych informacji o trwałości i stanie konstrukcji stalowej suwnicy. Pomaga również w planowaniu modernizacji i ocenie, czy konstrukcja stalowa może być nadal użytkowana po upłynięciu czasu przypisanego według GNP. 

koukkuanalyysi
Usługi doradcze

Analiza stanu liny

Analiza stanu liny została zaprojektowana po to, by dostarczać odpowiedzi na pytania dotyczące lin stalowych i olinowania, takie jak dobór liny, problemy z żywotnością liny, awarie komponentów lub nieoczekiwane działanie. Analiza może również pomóc w znalezieniu możliwości ulepszeń, mogących wydłużyć żywotnośc samej liny lub olinowania. 

Analiza stanu haka zapewnia estymację okresu żywotności haka i dokładne sprawdzenie go pod kątem wad. Może ujawnić, czy zmniejszający się okres eksploatacji żywotność stwarza jakiekolwiek ryzyko awarii przy dalszym użytkowaniu suwnicy i może dostarczyć bardziej szczegółowe informacje niż symulacja grupy natęzenia pracy (DWP) urządzeń dźwignicowych.

Best way to IMPROVE SAFETY AND PRODUCTIVITY WITH CRANE OPERATOR TRAINING
Usługi doradcze

Szkolenia dla operatorów suwnic

Pomóż zwiększyć bezpieczeństwo swoich pracowników i przeprowadzanych operacji, dzięki szkoleniu dla operatorów suwnic.

Szkolenie dla operatorów suwnic zapewnia uczestnikom praktyczną wiedzę, która pomaga w ograniczaniu błędów podczas operacji podnoszenia, mogących prowadzić do niepotrzebnych przestojów. Szkolenie dla operatorów suwnic może również dostarczyć dodatkowej wiedzy i tym samym pomóc uniknąć potencjalnie poważnych obrażeń pracowników spowodowanych niewłaściwą obsługą suwnicy.

Konecranes technician works on crane modernization
Usługi modernizacji

Modernizacja suwnicy

Modernizacje to dostosowane do potrzeb ulepszenia i/lub modyfikacje zaprojektowane w celu przedłużenia żywotności suwnicy i spełnienia aktualnych wymagań regulacyjnych, konserwacyjnych i produkcyjnych.

Typowe modernizacje obejmują unowocześnienie otwartych wózków wciągarek, systemów elektrycznych i automatyki lub modyfikację konstrukcji, takich jak dźwigary, belki podnoszące i tory jezdne. Inteligentne funkcje Smart Features, takie jak Sway Control, Snag Prevention i Protected Areas mogą zapewnić poprawę bezpieczeństwa i wydajności.

Konecranes technician walks on crane catwalk
Usługi modernizacji

Rodzaje modernizacji

Modernizacja suwnicy to ekonomiczna alternatywa dla zakupu nowej suwnicy, umożliwiająca Twojej firmie czerpanie korzyści z bardziej najnowszej i jeszcze wydajniejszej technologii dostępnej w nowych suwnicach.

Modernizacja może obejmować:

  • Dodanie nowych funkcjonalności takich jak Smart Features do istniejącego systemu automatyki lub zaprojektowanie i zainstalowanie nowego systemu na użytkowanej suwnicy. 
  • Zwiększenie możliwości technicznych suwnicy takich jak udźwig, prędkość, ilość cykli podnoszenia. 
  • Zmianę położenia suwnicy, zwiększenie rozpiętości, dodanie chwytakia lub innego, ważnego elementu.

Wymień, odśwież lub zmodernizuj komponenty elektryczne - włącznie z PLC (automatyzacja) i sterowaniem suwnicy.