Konsultacje w zakresie zgodności z przepisami i szkolenia dla operatorów suwnic

Oceń stan zgodności swoich inspekcji i konserwacji suwnicy z regulacjami prawnymi 

Analiza luk w zgodności z przepisami została opracowana w celu uzyskania ekspertyzy dotyczącej tego, czy bieżące działania suwnicy i podejmowane czynności konserwacyjne są zsynchronizowane z obowiązującymi wymogami prawnymi i najlepszymi praktykami. Analiza jest wykonywana przez ekspertów Konecranes i jest dostępna dla wszystkich marek i modeli suwnic i wciągników.

Mimo że nie może ona dostarczyć zupełnie jednoznacznych wniosków, może pomóc ci zidentyfikować potencjalne rozbieżności między tym, gdzie jesteś, a tym, gdzie powinieneś być, jeśli chodzi o wymienioną wyżej zgodność. Może również zawierać zalecenia, które pomogą Ci złagodzić związane z tym ryzyko. 

 

Badanie zgodności  

Analiza luk w zgodności zaczyna się od spotkania w zakładzie produkcyjnym i dotyczy bezpieczeństwo pracy, zarządzania konserwacją i procesami, a także innych działów lub pracowników. Podczas takiej wizyty objaśniamy nasze metody gromadzenia informacji i odpowiadamy na wszelkie pytania dotyczące procesu analitycznego tego badania.

Następnie przeprowadzamy przegląd Twojego zakłądu, biorąc pod uwagę informacje, takie jak zapisy kontroli, dostępność instrukcji konserwacyjnych i wymagania dotyczące konserwacji zapobiegawczej (OEM). Badamy kluczowe procesy, które zazwyczaj obejmują praktyki kontrolne, listy kontrolne przed zmianą, dostępność części zamiennych i procedury konserwacji naprawczej. Wspólnie z operatorami suwnic analizujemy zdarzenia związane z bezpieczeństwem i moduły szkoleniowe, aby uzyskać całościowy obraz sytuacji.

 

Omówienie wyników 

Wyniki analizy rozbieżności ze zgodnością są weryfikowane osobiście z kierownictwem zakładu. Kwestie krytyczne dla bezpieczeństwa są traktowane priorytetowo. Raport i nasze zalecenia są uważane za wysoce poufne i, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, nie są przechowywane, udostępniane ani rozpowszechniane w inny sposób.

 


 

Zwiększ bezpieczeństwo i produktywność dzięki szkoleniu operatorów suwnic

Jednym z najłatwiejszych i najbardziej opłacalnych sposobów na poprawę bezpieczeństwa i produktywności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów konserwacji jest szkolenie operatorów suwnic.

Wypadki przy pracy z suwnicą powodują obrażenia u operatorów, pracowników na budowie, a nawet osób znajdujących się w pobliżu. Większość wypadków związanych z suwnicami jest spowodowana błędami ludzkimi, które mogą skutkować zagrożeniami dla bezpieczeństwa i niekontrolowanymi przestojami. Wypadki można zminimalizować lub im zapobiec poprzez odpowiednie szkolenie i prawidłowe użytkowanie suwnic. 

 

Zapewniaj operatorom szkolenia niezbędne do zmniejszenia liczby błędów i uniknięcia możliwych obrażeń

Szkolenie operatorów suwnic jest przeznaczone dla operatorów tych urządzeń i personelu nadzorującego, odpowiedzialnego za codzienną eksploatację i bezpieczną pracę suwnic. Szkolenie daje uczestnikom praktyczną wiedzę, która pomaga w ograniczaniu błędów operatora, które mogą prowadzić do niepotrzebnych przestojów. Szkolenie operatorów suwnic może zapewnić dodatkową wiedzę, która pomoże uniknąć możliwych, poważnych obrażeń u pracowników, spowodowanych niewłaściwą obsługą suwnicy. Uczestnicy poznają państwowe wymagania dotyczące obsługi suwnicy.

 

Tematy szkoleniowe mogą obejmować:

  • Funkcja wszystkich głównych komponentów i zespołów występujących w suwnicy 
  • Minimalne kwalifikacje i wymagania dla operatora suwnicy
  • Procedura codziennej kontroli suwnicy wymagana przez stosowne państwowe instytucje
  • Cztery zasady bezpiecznej i sprawnej obsługi suwnicy
  • Precyzyjne wykrywanie i podnoszenie ładunków
  • Właściwe techniki minimalizacji wahań obciążenia
  • Zalecane sygnały wykonywane rękoma
  • Podstawowe procedury przymocowywania ładunku do haka

Szkolenie operatorów suwnic jest idealne dla nowo zatrudnionej kadry, pracowników sezonowych lub jako szkolenia odświeżającego wiedzę. Oferujemy szkolenia na miejscu. Ponadto mamy Konecranes Training Institute z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i placówką szkoleniową w Wielkiej Brytanii.

Aby znaleźć kursy szkoleniowe dostępne w Twojej okolicy, skontaktuj się z nami.