BHP

Bezpieczeństwo jest integralną częścią naszej działalności, a traktowanie go priorytetowo we wszystkich jej obszarach daje nam przewagę konkurencyjną. Nasza praca w zakresie zarządzania bezpieczeństwem zaczyna się od naszych pracowników, ale wykracza poza granice firmy, obejmując naszą ofertę produktów, dostawców, podwykonawców i wszystkich, z którymi współpracujemy. Dzięki naszym produktom, rozwiązaniom i usługom nasi klienci nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale także poprawiają wydajność i produktywność swoich działań. Bezpieczeństwo jest niezbędne we wszystkim, co robimy; nasze ogólne podejście i zaangażowanie w bezpieczeństwo jest przedstawione w naszej Polityce BHP, a my ożywiamy je dzięki naszym narzędziom zarządzania bezpieczeństwem i globalnym praktykom.

Naszym celem jest, aby codziennie po zakończeniu pracy wszyscy pracownicy, klienci i partnerzy firmy Konecranes wracali do domu cali i zdrowi. Dążymy do osiągnięcia tego celu poprzez strategiczne programy prowadzone w Grupie i różnorodne inicjatywy o charakterze biznesowym. Szczegółowe raportowanie w zakresie bezpieczeństwa i procedury postępowania pomagają nam budować spójną kulturę bezpieczeństwa, rozpoznawać nasze najpoważniejsze ryzyka i oceniać skuteczność naszych działań w zakresie bezpieczeństwa, które jest dla nas integralną częścią naszej działalności, a traktowanie go priorytetowo we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania zapewnia nam przewagę konkurencyjną. Nasze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są określone w Kodeksie Postępowania oraz w naszej Polityce BHP. Dodatkowo stosujemy także kilka narzędzi zarządzania bezpieczeństwem i dbamy o prowadzenie odpowiednich praktyk obowiązujących globalnie.

W branży transportu bliskiego występują liczne zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Najpoważniejsze z nich są związane z pracą w fabryce, wypadkami samochodowymi, instalacją suwnic i urządzeń dźwignicowych oraz działalnością serwisową, gdzie warunki pracy naszych techników mogą się znacząco różnić. Wszyscy pracownicy Konecranes są odpowiednio przeszkoleni, aby bezpiecznie i poprawnie wykonywać swoje zadania.

Firma śledzi incydenty i zagrożenia za pośrednictwem systemów zarządzania, systemu raportowania ARMOR i systemy zarządzania zgodnością produktów AIR, a także informacji zwrotnych otrzymanych od klientów zbieranych po każdej większej dostawie. Konecranes postawiło sobie za cel uzyskanie certyfikatu OHSAS/ISO 45001. Wyniki w zakresie bezpieczeństwa są omawiane co miesiąc na spotkaniach kierownictwa Grupy i BA, w tym zdarzeń SIF.  

KPI dla bezpiewczeństwa w Konecranes to wskaźnik wypadków z powodu straconego czasu LTA1, który odnosi się do liczby wypadków w przeliczeniu na milion godzin pracy. Wskaźnik incydentów straconych w 2019 wyniósł 4,8 (5,3 w 2018 r.), co oznacza poprawę o 9,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Większy nacisk położono na uczenie się na podstawie zdarzeń, poprzez badanie wypadków i wprowadzenie działań naprawczych, częściowo wspierane przez system raportowania ARMOR. Posiadamy również proces zapobiegania poważnym obrażeniom i śmierci (SIF), który obejmuje narzędzia pomiarów i zapobiegawcze.  

MISJA KONECRANES W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA:

Chcemy zapewnić wszystkim naszym pracownikom i współpracownikom bezpieczne miejsce pracy, a także sprawić, by działania naszych klientów były bezpieczne.

WIZJA KONECRANES W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA:

W Konecranes wszyscy są zaangażowani w naszą podróż w kierunku doskonałości w zakresie bezpieczeństwa, rozumiejąc wartość zdrowia i bezpieczeństwa. Razem ze wszystkim naszymi klientami i firmami współpracującymi z nami staramy się być liderem bezpieczeństwa w naszej branży.

 

 

 

 

Zobowiązania Konecranes:

  • Bezpieczne zachowania – zawsze
  • Zero tolerancji dla niebezpiecznych działań i naruszeń zasad bezpieczeństwa
  • Zero wypadków i chorób zawodowych w miejscu pracy
  • Ciągłe doskonalenie naszej kultury bezpieczeństwa i wydajności
  • Spełnianie lub przekraczanie obowiązujących wymagań prawnych i innych

 

Aby dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie w Konecranes, zapoznaj się z najnowszym raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju firmy Konecranes Sustainability Report 2019.

 

Więcej informacji: