Modernizacje TRUCONNECT

Sprzęt do zdalnego monitorowania TRUCONNECT można zamontować w istniejących suwnicach, w tym w urządzeniach Konecranes, wciągnikach marki innej niż Konecranes oraz wciągnikach i suwnicach Demag wyposażonych w SafeControl. Te modyfikacje mogą pomóc w uzyskaniu wszechstronnego obrazu floty wszystkich urządzeń.

Zdalny monitoring TRUCONNECT dostarcza w czasie rzeczywistym informacje o stanie, użytkowaniu i eksploatacji suwnicy. Identyfikacja anomalii, wzorców i trendów w tych danych pomaga w tworzeniu przemyślanych, specyficznych dla komponentów prognoz i ustalaniu priorytetów działań konserwacyjnych.

W połączeniu z informacjami dotyczącymi przeglądów i konserwacji dostarczanymi przez program konserwacji, dane zdalnego monitorowania dają kompleksowy wgląd w potrzeby i wyniki konserwacji sprzętu. Decyzje o wymianie komponentów wynikają z połączenia decyzji dotyczących konserwacji zapobiegawczej i predykcyjnej

Wszystkie zebrane informacje dotyczące użytkowania, stanu, obsługi i konserwacji suwnicy są dostępne w witrynie yourKONECRANES.com 

 

Modyfikacja ControlPro 

Modyfikacja ControlPro umożliwia dodanie zdalnego monitorowania TRUCONNECT. ControlPro jest dostępny jako pakiet modernizacyjny dla wszystkich suwnic, niezależnie od typu, marki czy wieku.

 

Aktualizacja modemu TRUCONNECT 

Modem TRUCONNECT można zainstalować na wszystkich suwnicach z jednostkami ControlPro, aby zapewnić możliwość podłączenia do zdalnego monitorowania TRUCONNECT.

 

Zestaw modernizacyjny TRUCONNECT do suwnic innych producentów niż Konecranes

Ta modernizacja umożliwia wyposażenie suwnicy innego producenta niż Konecranes w sprzęt wymagany do zdalnego monitorowania TRUCONNECT.

 

Modernizacja TRUCONNECT do suwnic Demagcranes

Ta modernizacja umożliwia wyposażenie suwnic sterowanych Demag SafeControl w niezbędny sprzęt potrzebny do zdalnego monitorowania TRUCONNECT. Łatwe do wykonania instrukcje i kompletny zestaw sprzętu pozwalają na szybką instalację przez wewnętrzne zespoły konserwacyjne. Mocowania sprzętowe i anteny są specjalnie zaprojektowane, aby pasowały do wciągników i suwnic Demag DR i DMR, a te same punkty danych co Demag StatusControl 2.0 są monitorowane.