Usługa zdalna TRUCONNECT

TRUCONNECT to pakiet produktów i aplikacji do obsługi zdalnej suwnic, wspierający czynności konserwacyjne oraz zapewniający poprawę bezpieczeństwa i produktywności. 

Zdalny monitoring TRUCONNECT jest podstawowym produktem umożliwiającym włączenie elementów konserwacji prewencyjnej w ramach programu konserwacji zapobiegawczej CARE. Monitorowanie zdalne dostarcza cenne dane o użytkowaniu i funkcjonowaniu urządzenia, które wraz z informacjami dotyczącymi przeglądów i konserwacji można wykorzystać w celu uzyskania całościowego obrazu potrzeb i wydajności urządzenia w zakresie konserwacji.

Analizowanie i identyfikowanie anomalii, schematów działania i prognoz w zakresie danych TRUCONNECT pomaga nam w podejmowaniau przemyślanych i konkretnych decyzji dotyczących suwnic i ich komponentów oraz ustalaniu priorytetów zaleceń i działań.

 

 

Zdalny monitoring TRUCONNECT 

Zdalny monitoring TRUCONNECT gromadzi dane o stanie, użytkowaniu i pracy suwnicy dzięki systemom sterowania i czujnikom zamontowanym na suwnicy oraz zapewnia alerty o wybranych anomaliach. Dane zdalnego monitorowania są wykorzystywane do planowania konserwacji i przewidywania możliwych awarii komponentów lub urządzenia.

Rodzaj gromadzonych danych różni się w zależności od marki i modelu suwnicy, ale zazwyczaj obejmują stan i prognozowaną żywotność krytycznych komponentów, czas pracy, podnoszone obciążenia, rozruchy silnika, cykle pracy i zatrzymania awaryjne. Dodatkowe opcje TRUCONNECT pozwalają na wyposażenie niektórych suwnic w dodatkowy hamulec podnoszenia i/lub monitorowanie falownika.

Dane z TRUCONNECT są dostępne na Portalu Klienta yourKONECRANES.com i obejmują: 

  • Czynniki związane z bezpieczeństwem, takie jak żywotność hamulców, przegrzanie, przeciążenia i zatrzymania awaryjne
  • Analiza Pareto alertów krytycznych i awarii
  • Statystyki eksploatacji, takie jak spektrum obciążenia, monitorowanie pracy wciągnika, przeciążeń, zatrzymań awaryjnych, cykli roboczych i godzin pracy
  • Szacunki pozostałego projektowego okresu pracy (DWP) wybranych elementów, takich jak wciągnik, hamulec wciągnika, styczniki i wózek (SMARTON)

Zdalny monitoring TRUCONNECT z alertami dotyczącymi suwnicy i jej użytkowania jest niezbędny, aby skutecznie wdrożyć konserwację zapobiegawczą. Dane zdalnego monitorowania w połączeniu z danymi z przeprowadzanych kontroli i konserwacji dostarczanych dzięki wdrożonym programom konserwacji zapewniają kompleksowy obraz potrzeb i wydajności serwisowania danego urządzenia. 

Alerty dotyczące bezpieczeństwa są dostarczane automatycznie pocztą elektroniczną lub SMS-em w celu powiadomienia wyznaczonego pracownika wskaznego jako osoba do kontaktu w przypadku zaistnienia wybranych zdarzeń związanych z ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa.

Monitoring hamulca TRUCONNECT 

Hamulec wciągnika jest jednym z elementów suwnicy najbardziej narażonych na zużycie. Hamulec jest sprawdzany podczas przeglądów, ale w przypadku urządzeń intensywnie eksploatowanych okres użytkowania zużywających się części hamulca może skończyć się wcześniej niż jest to oczekiwane. Dodatkowe kontrole wymagają również wyłączenia suwnicy i zapewniają jedynie bieżący obraz stanu hamulca.

Monitorowanie hamulców TRUCONNECT wykorzystuje urządzenie do monitorowania kondycji tej części w celu zbierania informacji o stani szczeliny powietrznej hamulca, usterek mechanicznych i elektrycznych z elektromagnetycznych hamulców tarczowych. Serwis zapewnia wgląd w aktualny stan hamulców, szacuje pozostały okres użytkowania i wskazuje usterki hamulców. Informacje z monitorowania hamulców są wykorzystywane w konserwacji zapobiegawczej i mogą być również wykorzystywane do planowania konserwacji hamulców.

Monitorowaning hamulców jest usługą zapewnianą dla nowych modeli suwnic Konecranes SMARTON i UNITON (hamulec wciągnika) i RTG (hamulce wózka jezdnego), sterowane za pomocą PLC. Jednak również dla większości modeli wciągników Konecranes dostępna jest opcja modernizacji, umożliwiająca monitoring hamulca.

Wsparcie zdalne TRUCONNECT 

Zdalne wsparcie TRUCONNECT zapewnia całodobowy dostęp do globalnej sieci ekspertów i specjalistów w dziedzinie suwnic, dostarczając rozwiązywanie problemów w celu ograniczenia nieplanowanych przestojów. W kontrolowanych okolicznościach można ustanowić dwukierunkową komunikację z urządzeniami i ich operatorami w celu przyspieszenia działań naprawczych. Zdalne wsparcie idealnie nadaje się do zakładów, które zlokalizowane są w dużej odległości.  

Dodaj TRUCONNECT do swojej obecnej suwnicy dzięki jej modernizacji

Sprzęt do zdalnego monitorowania TRUCONNECT można zamontować w istniejących suwnicach, w tym w urządzeniach Konecranes, wciągnikach firm innych niż Konecranes oraz wciągnikach i suwnicach Demag wyposażonych w SafeControl. Te modyfikacje mogą pomóc w uzyskaniu kompleksowego obrazu floty wszystkich urządzeń.