Zautomatyzowana obsługa kontenerów to kolejny krok w ewolucji technologii suwnic kontenerowych, która rozpoczęła się wraz z wprowadzeniem transportu kontener

W 2013 roku Konecranes jako pierwsza firma na świecie wprowadziła na szeroką skalę komercyjną automatyczny system suwnic na gumowych oponach (ARTG).

Sprzęt do zdalnego monitorowania TRUCONNECT można zamontować w istniejących suwnicach, w tym w urządzeniach Konecranes, wciągnikach marki innej niż Konecrane