Kontrole zgodności z wymogami dla suwnic

Kontrola zgodności z wymogami prawnymi

Firma Konecranes zdobyła pozycję światowego lidera w zakresie serwisu suwnic ze względu na naszą koncentrację na potrzebach klientów oraz znajomość lokalnych wymogów kontrolnych. W krajach, w których nie ma wymogów prawnych co do kontroli zgodności lub gdzie kontrola jest potrzebna wyłącznie w celu potwierdzenia stanu sprzętu, oferujemy różnorodne usługi kontroli, oparte o zalecenia producentów, nasze doświadczenie branżowe i wiedzę fachową.

Kontrole zgodności z przepisami mają na celu zagwarantowanie spełnienia wymogów prawnych, określonych przez organizacje rządowe.

Rozumiemy wymogi, którym muszą sprostać nasi klienci. Właśnie ta wiedza odróżnia tę usługę od zwykłych kontroli suwnic.

Realizacja corocznych kontroli zgodności nie gwarantuje automatycznie osiągnięcia zgodności. W większości krajów przepisy — oraz najlepsze praktyki branżowe — zawieszają poprzeczkę znacznie wyżej. Regulacje częstokroć wymagają zapobiegawczej obsługi technicznej, napraw w celu usunięcia wad, kontroli cyklu życia, przeglądów generalnych, ekspertyz technicznych oraz testów obciążeń. Firma Konecranes oferuje zarówno kontrole zgodności, jak i zapobiegawczej obsługi technicznej i może zrealizować jedną lub obydwie usługi w zależności od wymagań lokalnych.