Ekonomiczna alternatywa dla wymiany wciągnika

Elementy maszyn ulegają zmęczeniu i zużyciu podczas pracy suwnicy. W miarę upływu czasu teoretyczna żywotność wciągnika zmniejsza się, a zużycie elementów może powodować pewne zagrożenia.

Przepisy wymagają, aby wciągniki linowe i łańcuchowe o napędzie mechanicznym, a także wciągniki suwnic, zostały wyłączone z eksploatacji po upływie teoretycznego czasu pracy, chyba że zostanie przeprowadzony remont generalny, który umożliwi dalsze użytkowanie sprzętu.

Remont generalny należy przeprowadzić we wciągnikach, gdy pozostały okres bezpiecznej pracy (SWP ang. Safe Working Period) jest mniejszy niż 10%. Jeśli nie jesteś w stanie określić pozostałego SWP dla Twojego zespołu wciągnika, po 10 latach użytkowania należy przeprowadzić specjalną ocenę, aby określić, czy wciągnik nadaje się do remontu.

general overhaul

 

Do wciągników linowych i łańcuchowych Konecranes i Demag

Remont generalny Konecranes obejmuje kompletny pakiet oryginalnych części, które należy wymienić. Technik serwisowy Konecranes sprawdzi również inne elementy wciągnika i zasugeruje naprawę lub wymianę w razie potrzeby.

Wciągnik zostanie w pełni przetestowany zgodnie z przepisami, a remont generalny będzie udokumentowany w książeczce testów i kontroli wciągnika. Po przeprowadzeniu remontu sposób działania wciągnika, jego parametry eksploatacyjne i oczekiwana żywotność są porównywalne z nowym.

Remont generalny można przeprowadzić w centrum napraw Konecranes lub na miejscu w placówce.

Konecranes Repair centre

Warsztat napraw

 • Krótki czas realizacji: od trzech do pięciu dni roboczych bez transportu
 • Dostępność części zamiennych
 • Udokumentowany test obciążenia przy 125% obciążenia nominalnego
 • Ponowne malowanie
 • Złomowanie wymienionych części
 • Dodatkowa kontrola stanu wszystkich elementów wciągnika wraz ze szczegółowym raportem i ofertą niezbędnych napraw
 • Dodatkowe niezbędne naprawy mogą być wykonywane w tym samym czasie co remont
On-site by a Konecranes specialist

Na miejscu i przez specjalistę Konecranes

 • Minimalny czas przestoju na instalację
 • Ramy czasowe przeprowadzenia remontu mogą być określone przez Twój harmonogram
 • Bezpośredni kontakt najbliższy lokalizacyjnie
Crane modernization

Korzyści generalnego remontu

 • Spełnia wymagania prawne, pomagając zachować zgodność
 • Pomaga w utrzymaniu wydajności i pozostawaniu urządzenia w gotowości
 • Pomaga zwiększyć bezpieczeństwo i skrócić przestoje, dzięki wymianie części, zanim się zużyją, a tym samym zanim przyczynią się do awarii suwnicy
 • Może pomóc skrócić nieplanowane przestoje
 • Oryginalne części zamienne mogą zapewnić ten sam poziom jakości, co nowy wciągnik
 • Można koordynować zgodnie z harmonogramem produkcji