Konecranes przedstawia nowe cele klimatyczne zgodne z inicjatywą ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C

Corporate press releases

Najnowsze badania klimatyczne wskazują na pilną potrzebę zmniejszenia emisji w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. Firma Konecranes chcąc być częścią projektu, ogłosiła nowe cele klimatyczne, które będą dotyczyć emisji zarówno jej własnych operacji, jak i łańcucha wartości. Nowe cele wspierają wysiłki Konecranes na rzecz ograniczenia emisji, dalszego rozwoju portfolio produktów niskoemisyjnych i łagodzenia zagrożeń klimatycznych.

Nowe cele wynikają z podpisania przez Konecranes zobowiązań Science Based Targets (SBTi) w grudniu 2020 r. Cele zostały zatwierdzone przez SBTi jako zgodne z inicjatywą ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Konecranes zobowiązuje się do zmniejszenia emisji z zakresu 1 i 2 o 50% do 2030 r. Można to osiągnąć, inwestując w odnawialną energię elektryczną oraz poprawiając efektywność paliwową floty i efektywność energetyczną procesów produkcyjnych. W przypadku zakresu 3 Konecranes dąży do zmniejszenia bezwzględnej emisji dwutlenku węgla o 50% do 2030 r., co obejmuje wykorzystanie sprzedawanych produktów i zakupy związane ze stalą. Cele obejmują ponad 70% wartości łańcucha emisji Konecranes. W ramach działań wspierających Konecranes w pełni zneutralizuje również emisje lotnicze.

„Konecranes jest pionierem zrównoważonego rozwoju w branży, a nowe cele jeszcze bardziej zwiększają nasze ambicje. Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, aby pomóc naszym klientom w przejściu na niskoemisyjną przyszłość, dostarczając rozwiązania, które przyspieszają dekarbonizację i elektryfikację – mówi Teo Ottola, dyrektor finansowy i tymczasowy dyrektor generalny Konecranes.

Konecranes uwzględnia wymagania klimatyczne w inteligentnym projektowaniu produktów, stale poszukuje nowych technologii, które zmniejszają zależność od paliw kopalnych, optymalizuje przepływ materiałów za pomocą rozwiązań cyfrowych, współpracuje z dostawcami w celu zmniejszenia całkowitej emisji związanej ze stalą oraz inwestuje w odnawialną energię elektryczną, a także efektywność energetyczną.

„Poziomy emisji muszą zostać zmniejszone o połowę do 2030 r., aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5°C. Firma Konecranes jest w pełni zaangażowana w swój udział i przejrzyście informuje o swoich działaniach i postępach” — mówi Anniina Virta-Toikka, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Konecranes.

O inicjatywie Science Based Targets (SBTi)

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) pomaga firmom ustalać naukowe cele redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Cele przyjęte przez firmy w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych są uważane za oparte na nauce, jeśli są zgodne z najnowszymi badaniami klimatycznymi dotyczącymi realizacji celów porozumienia paryskiego w zakresie ograniczenia globalnego ocieplenia do znacznie poniżej 2°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuować wysiłki na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. SBTi jest wynikiem współpracy CDP, Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) i World Wildlife Fund (WWF).

Silna koncentracja na klientach oraz zaangażowanie w rozwój firmy i ciągłe doskonalenie sprawiają, że Konecranes jest liderem w branży urządzeń dźwignicowych. Jest to poparte inwestycjami w cyfryzację i technologię, a także naszą pracą nad zwiększeniem wydajności przepływu materiałów dzięki rozwiązaniom, które dekarbonizują gospodarkę i przyczyniają się do rozwoju obiegu zamkniętego i bezpieczeństwa.

Więcej informacji:

Anniina Virta-Toikka, Kierownik ds. Zrównoważonego Rozwoju, Konecranes

E-mail: [email protected] lub nr relefonu: +358 40 722 2823

 

Informacje dla inwestorów i analityków::

Kiira Fröberg, Vice President, wiceprezes ds. relacji inwestorskich, Konecranes

E-mail: [email protected] lub numer telefonu: +358 20 427 2050

Niniejsza informacja prasowa jest równieą dostępna na naszej globalnej stronie internetowej konecranes.com