Nosturit jätteen ja biomassan käsittelyyn

Useat uusiutuvan energiantuotannon prosesseissa käytettävät nosturit ovat suoraan osana varsinaista energiantuotantoa. Nostolaitteiston seisonta-aikojen pitää jäädä mahdollisimman lyhyiksi, jotta tärkeä energiantuotanto jatkuu keskeytyksettä.

Nosturit jätteen käsittelyyn

Nykyaikaisissa jätteenpolttolaitoksissa, joissa sovelletaan tiukkoja ympäristömääräyksiä, nosturit ovat tärkeässä asemassa. Materiaalinkäsittelyn on toimittava keskeytyksettä ja täydellä teholla aina jätteen saapumisesta erotteluun ja polttamiseen.

 

Lisätietoja

Biomassan käsittelynosturit

Nykyisin biomassalaitoksissa käytetään yhä useammin nostureita kauhakuormainten ja kuljettimien sijasta. Muihin laitteisiin verrattuna nosturien etuna on pakokaasujen väheneminen tuotantolaitoksen tiloissa sekä lattiatilan vapautuminen.

Lisätietoja