Padaeng Industries

Thaimaalainen Padaeng Industry omistaa Kaakkois-Aasian ainoan sinkkisulaton, jonka vuosituotantokapasiteetti on 110 000 tonnia sinkkimetallia ja -seoksia.

(SHG) erikoissinkkimetallia ja rikastettuja sinkkiseoksia.

Yhtymän omistamassa sulattamossa on huolto- ja prosessinosturit mukaan lukien yhteensä 59 nosturia, joiden nostokapasiteetti on jopa 16 tonnia. Keskeytyksettä toimivat nosturit siirtävät katodista irrotettua sinkkiä uuniin harkkojen valmistusta varten.

”Tuotantomme perusta ovat CXT:n tyyppiset nosturit, jotka siirtävät metallia katodeista ja syöttävät sitä uuniin 24 tuntia vuorokaudessa”, toteaa Pothong Pipatpaiboon, Padaeng Industry Vice-President - Maintenance. ”Meillä ei ole varaa nosturien aiheuttamiin seisokkeihin. Kaikkien nostolaitteidemme on oltava huippuluotettavia ja -turvallisia.”

”Tutustuimme Konecranesin toimintaan alihankkijaprojektin yhteydessä. Hyödynsimme Konecranesin kokemusta vuositarkastusten valmistelussa. Testasimme heidän ammattitaitoaan, ja he vakuuttivat meidät täydellisesti”, Pothong kertoo.

”Konecranesin luotettavuutta ja laatua koskevat kriteerit ovat erittäin korkeat. Aloitettuamme yhteistyön Konecranesin kanssa vuonna 2003 laiterikkojen määrä tuotantolaitoksessamme on jatkuvasti laskenut. Konecranesin huoltamien nosturien laiterikot ja niiden aiheuttama seisonta-aika ovat käytännössä pudonneet nollaan. Huollon lisäksi Konecranes on myös päivittänyt kaikki laitteemme vuodesta 2003 alkaen. Olemme saaneet loistavaa palvelua.”

Tehokas nosturimodernisointi

Konecranesin tärkeimpiä työprojekteja on ollut kahden sinkkikatodinosturin modernisointi. Padaengin tehtailla haluttiin varmistaa, että sulaton toiminnan kannalta tärkeimpien nosturien toiminta ei vaarannu haastavien toimintaolosuhteiden vuoksi. Samalla tehtaan kapasiteettia nostettiin vaihtamalla 6,3 tonnin yksinopeuksisten nostimien tilalle 8 tonnin kaksinopeuksiset nostimet.

”Asensimme uuden nostokoneiston, jotta tarvittava nopeus saavutetaan myös raskaammalla kuormalla. Paransimme laitteiden turvallisuutta asentamalla uudet rajakytkimet, jotta kuorman paikoitus olisi mahdollisimman tarkkaa”, kertoo Konecranesin osastopäällikkö Jirapong Kocharack. ”Luotettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi tutkimme huolellisesti nykyisten nosturien rakenteen ja nosturiradan ja laskimme kuormat uudelleen.”

Nosturin runkoon asennettava nostokoneisto koottiin ja testattiin valmistajan tehtaalla, jotta varsinainen asennusaika käyttöpaikalla saatiin mahdollisimman lyhyeksi. Valuraudasta valmistettu moottorin runko ja laiterunko maalattiin erikoismaalilla, joka suojaa rakennetta kuluttavassa ympäristössä, ja laitteistoon asennettiin tehokkaat kenkäjarrut.

Työn kesto tuotantolaitoksessa oli 36 tuntia ensimmäisen nosturin osalta ja 18 tuntia toisen nosturin osalta. Asennusaika saatiin mahdollisimman lyhyeksi käymällä työ etukäteen perusteellisesti läpi asennustiimin kanssa ennen asennuspaikalle siirtymistä.

Padaengin tehtaalla tehtävien modernisointien lisäksi laitteiden lakisääteiset tarkastukset ovat suurelta osin Konecranesin huoltohenkilökunnan vastuulla. ”Toimipaikallamme työskentelevä ammattitaitoinen tiimi on perehtynyt tarkastuksiin ja laitteiden turvallisuusvaatimuksiin”, toteaa Pothong. 

”Määräaikaishuolto-ohjelman ansiosta huoltotiimi voi osoittaa meille mahdolliset ongelmat ennakolta. Meille tämä on ensiarvoisen tärkeää, koska tuotantomme pyörii 24 tuntia vuorokaudessa nimenomaan nosturien varassa. Tiimi suorittaa ennakoivan huollon erittäin ammattitaitoisesti. On myös erittäin tärkeää, että he tekevät tiivistä yhteistyötä henkilökuntamme kanssa. Konecranesin tiimiltä saamme välitöntä asiantuntija-apua aina sitä tarvitessamme. Tuottoisa yhteistyömme on erittäin lujalla pohjalla.”