Jätteenkäsittely- ja biomassanosturien teknologia

Smart Features -älytoiminnot

Smart Features -älytoiminnot tehostavat nosto- ja siirtotoimenpiteitä parantamalla laitteiden käytettävyyttä ja lyhentämällä materiaalin käsittelyaikaa.

Heilunnan esto

Heilunnan esto ja aktiivinen heilunnan esto rajoittavat kuorman heilumista säätämällä nostosillan ja vaunun kiihtyvyyttä ja hidastuvuutta. Toiminnon ansiosta kuorman liikkeet ovat turvalliset ja tarkat, laitevaurioiden vaara pienenee ja sykliajat lyhenevät. Käyttäjä voi hyödyntää nosturin, vaunun ja nostimen täyttä nopeutta myös seinien läheisyydessä. Toiminto pienentää myös kahmarin vaurioitumisvaaraa.

Suojatut alueet

Suojatut alueet -toiminnolla voidaan määrittää nosturin tilaparametrit, jotka rajaavat nosturin liikkeet automaattisesti tietylle työalueelle. Toiminto maksimoi nosturin toiminta-alueen sekä vähentää onnettomuusriskiä, laitteiden törmäysvaaraa ja kuormille aiheutuvia vahinkoja.

Maaliinajotoiminto

Maaliinajotoiminnolla on mahdollista ohjelmoida jopa 120 esiasetettua maalipistettä. Yhdellä ohjaimen painikkeella käyttäjä voi nostaa kuorman määräkorkeudelle, siirtää ohjelmoituun paikkaan ja laskea alas.

Katso tästä lisätietoja Smart Features -älytoiminnoista.

Nosturin sähkönkulutus laskee jopa 30 prosenttia jarrutusenergian talteenoton ansiosta

Regeneratiivinen jarrutusjärjestelmä siirtää jarrutusenergia takaisin nosturin verkkoon sen sijaan, että nosturin jarrutuksessa tai hidastuksessa muodostuvaa energiaa muutettaisiin lämmöksi vastuksilla. Regeneratiivisen jarrutusjärjestelmän käyttö poistaa jarruvastusten tarpeen. Järjestelmän ansiosta nosturin seisonta-ajat lyhenevät ja siinä voidaan käyttää vaihtoehtoisia syöttöjännitteitä. Regeneratiivinen jarrutus säästää energiaa ja syöttää matalasäröistä puhdasta tehoa takaisin verkkoon.

Process Crane map

Lifting businesses around the world

We've delivered thousands of cranes for all kinds of industries.

Video