Lämmönvaihtimen siirto

Alstom Power Systems, Karlsruhe, Saksa

Alstom Power Systems suunnittelee, valmistaa ja toimittaa fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita ja turbiineja maailmanlaajuisesti. Mannheimin yksikkö toimittaa voimalamodernisointeja, kaasu- ja kombilaitoksia, ohjausjärjestelmiä ja suunnittelupalveluja.

Alstom suunnitteli ja rakensi merkittävän osan EnBW:n uudesta Rheinhafen RDK 8 -höyryvoimalasta. Uusi hiilivoimalaitos tuottaa energiaa tehokkaasti ja ympäristön huomioiden. Voimalaitoksen lämmönvaihdin jouduttiin irrottamaan teknistä erikoistarkastusta varten. 

Lämmönvaihtimen siirtäminen

Tekninen tarkastus edellytti 196 tonnin painoisen, 12,5 metriä korkean ja 4,2 metrin levyisen lämmönvaihtimen nostamista ja siirtämistä. Turvallista siirtoa varten rakennettiin erityiskuljetusjärjestelmä, johon tarvittiin nopea ja luotettava raskasnosturi.

Järeän nostopalkin valmistaminen

Konecranes suoritti lämmönvaihtimen siirron turbiinihallinosturilla. Jotta nosturi suoriutuisi tehtävästä turvallisesti, Konecranes valmisti nostopalkin tarkasti lämmönvaihtimen säiliön mittojen mukaiseksi. Kymmenen tonnin painoisessa teräksisessä nostopalkissa oli kaksi erikoisrakenteista nostokorvaketta.

Lämmönvaihtimen asettaminen paikalleen

Nosturi nosti lämmönvaihtimen nostopalkin ja korvakkeiden varassa 36 metrin korkeuteen ja siirsi sitä noin 100 metrin matkan. Tämän jälkeen lämmönvaihdinta käännettiin 90 astetta ilmassa ja asetettiin vaaka-asentoon lähes lattiatasoon.

Asiakasedut

Konecranesilta kului toimeksiannon saamisesta ainoastaan 3,5 viikkoa siirron toteutukseen, mukaan lukien nostopalkin erikoisrakenteen suunnittelu ja rakentaminen sekä lämmönvaihtimen kuljettaminen. Varsinaiseen lämmönvaihtimen siirtoon kului ainoastaan kahdeksan tuntia. 

”Kokemuksemme perusteella pystyimme toteamaan jo varhaisessa vaiheessa, että ainoastaan Konecranes pystyy suorittamaan tällaisen siirron. Erityisesti suunnittelun ja toteutuksen laatu sai meidät vakuuttuneiksi. Tiukka aikataulu sekä nostopalkin suunnittelu ja valmistus lyhyessä ajassa olivat kova haaste kaikille projektin osapuolille. Yhteistyömme osoitti, että Konecranes toteuttaa haasteellisimmatkin toimeksiannot nopeasti, joustavasti ja erittäin luotettavasti”, toteaa turbiinihallin työnjohtaja Gary Schwarz.