Väärinkäytöksistä ja epäilyistä ilmoittaminen on tärkeää

 

Konecranesilla teemme liiketoimintaa suoraan, selkeästi ja eettisesti ja edistämme tervettä yrityskeskustelukulttuuria, jossa ihmiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi raportoidessaan oikeudellisista tai eettisistä huolenaiheista. Väärinkäytöksistä tai niiden epäilyistä ilmoittaminen auttaa meitä puuttumaan ongelmiin ja kiinnittämään huomiota vakaviin riskeihin, jotka voivat vaikuttaa yksilöihin, yritykseemme, yhteiskuntaan tai ympäristöön.

Jos epäilet tai tulet tietoiseksi Konecranesiin liittyvästä ongelmasta tai käytöksestä, joka on laitonta tai joka ei ole Konecranesin arvojen tai toimintaohjeiden mukaista, on tärkeää raportoida asiasta.

Paikalliset lait voivat sisältää rajoituksia, jotka liittyvät väärinkäytösten paljastamiseen ja tutkintaprosesseihin tai siihen, millaisista asioista voidaan ilmoittaa, mutta yleisiä esimerkkejä huolenaiheista, jotka tulisi raportoida, ovat:

 • Ihmisoikeusloukkaukset
 • Korruptio ja lahjonta 
 • Petokset ja varkaudet
 • Eturistiriidat
 • Laiton yhteistyö kilpailijoiden kanssa
 • Toimintaohjeiden vastainen kohtelu, kuten syrjintä ja häirintä
 • Tietosuojaloukkaukset
 • Kirjanpitorikkomukset
 • Ympäristölainsäädännön rikkomukset
 • Rikkomukset koskien Konecranesin toimintaperiaatteita toimittajille (Supplier Code of Conduct)
 • Rahanpesu
 • Kauppapakoterikkomukset
 • Sisäpiirikauppa

 

Kuinka raportoida?

On suositeltavaa ottaa ensisijaisesti yhteyttä esihenkilöösi, jos olet Konecranes-konsernin palveluksessa, tai yhteyshenkilöösi Konecranes-konsernissa, jos olet osa ulkopuolista sidosryhmää.

Raportointi on myös mahdollista Whistleblowing-kanavamme kautta, joka mahdollistaa myös nimettömän ilmoittamisen, kun paikalliset lait sen sallivat. Sinulla ei tarvitse olla vankkoja todisteita väärinkäytöksistä ennen ilmoituksen tekemistä, mutta ilmoitukset on tehtävä rehellisesti ja vilpittömässä mielessä.

 

 

Konsernimme Whistleblowing-kanava on

 • Avoinna kaikille 24/7
 • Monikielinen, mikä tarkoittaa, että voit raportoida millä tahansa kielellä
 • Kanavaa hallinnoi Konecranes-konsernin Compliance & Ethics -tiimi, joka on liiketoiminnasta ja paikallisesta päätöksenteosta riippumaton maailmanlaajuinen tiimi, 
  ja pystyy siten tutkimaan kaikki tapaukset puolueettomasti

Konsernin whistleblowing-kanava on suositeltu kanava kaikille raportoijille. Paikallisen lainsäädännön mukaisesti tarjoamme myös paikallisia raportointikanavia tietyille Konecranes-konsernin yhtiöille.

Huomaathan, että whistleblowing- kanavaa ja sen ilmoitusprosessia ei tule käyttää:

 • Kaupallisiin tiedusteluihin tai valituksiin
 • Välittömän vaaran uhatessa henkeä tai omaisuutta, kun tarvitset hätäapua
 • Työehtoihin liittyviin valituksiin, jotka eivät kuulu yllä listattuihin aiheisiin (”esimerkit huolenaiheista, jotka tulisi raportoida”)
 • Henkilökohtaisten riitojen ratkaisemiseen
 • Sellaisten syytösten esittämiseen, joiden tiedät olevan vääriä

 

Mitä odottaa, kun raportoin?

Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti ja ne käsitellään luottamuksellisesti paikallisen lainsäädännön rajoissa. Kaikki hyväksytyt raportit tutkitaan asianmukaisesti ja korjaaviin toimiin ryhdytään tarpeen mukaan.

Kaikki saadut raportit käydään läpi ja suoritamme tutkimukset ilman aiheetonta viivytystä.  Raporttien vastaanottaminen pyritään vahvistamaan raportoijalle 7 päivän kuluessa vastaanottamisesta. Raportoijalle annetaan palautetta 3 kuukauden kuluessa raportin vastaanottamisesta.

 

Vastatoimien kielto

Meillä on nollatoleranssi vastatoimille: Konecranes ei suvaitse minkäänlaisia kostotoimia niitä henkilöitä vastaan, jotka ilmoittavat huolenaiheista vilpittömässä mielessä.

Huomaathan, että paikallisten lakien väärinkäytösten paljastajille tarjoama oikeudellinen suoja vaihtelee maittain ja paikallisten lakien mukainen ilmoittajansuojan laajuus voi olla ilmoitetuista asioista ja ilmoittavista henkilöistä riippuen rajoitetumpi kuin Konecranesin tarjoama vapaaehtoinen suojelu.

 

Tietosuoja

Lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä löydät whistleblowing and investigations -tietosuojailmoituksesta.

 

Ulkoinen raportointi EU:ssa

Raportoijat EU:ssa tai EU:ssa sijaitsevissa yrityksissä voivat myös tehdä ilmoituksen EU:n virastoille tai kansallisille nimetyille viranomaisille EU maissa, jos ilmoitus koskee EU:n ilmoittajansuojeludirektiivissä luetellun tai EU jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä määritellyn lainsäädännön rikkomista. 

Suomessa ilmoittajansuojelun keskitettynä ulkoisena ilmoituskanavana toimii Oikeuskanslerin virasto, jonka nettisivuilta löytyy lisätietoa väärinkäytösten ulkoisesta ilmoittamisesta ja ilmoittajansuojelusta.

 

Jokainen, joka kysyy neuvoa vilpittömässä mielessä ja esittää huolensa tai ilmoittaa epäillystä väärinkäytöksestä, toimii oikein.

Täältä löydät lisätietoja konsernimme Compliance & Ethics ohjelmasta (englanniksi). Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Konecranes-konsernin Compliance & Ethics -tiimiin sähköpostitse [email protected].

Local reporting channels

The global Whistleblowing Channel is the strongly recommended channel for all reporters. The channel is managed by Konecranes group’s Compliance & Ethics team which is a global team independent from businesses and local decision-making and able to investigate all cases impartially. Any language can be used when reporting via the Whistleblowing Channel.

In line with local laws we also offer local reporting channels for the below countries:

Belgium

S.A. Konecranes N.V.

 

Email address: [email protected]

Managed by: dedicated Board member

Hungary

Konecranes Kft.

 

E-Mail address: [email protected]

Managed by: Managing Director